Sisällysluettelo
Esipuhe
1. JOHDANTO
    1.1. Tutkimuksen tarkoitus ja luonne
    1.2. Tutkimusaineisto ja raportointitapa
2. TIEDETTÄ KOSKEVA KIINNOSTUS JA INFORMAATIO
    2.1 .Tiedeasioiden seuraaminen
           2.1.1. Tiede vs. muut aihepiirit
           2.1.2. Muutokset kiinnostuksessa
           2.1.3. Väestöryhmittäiset kiinnostuserot
    2.2. Tiedekiinnostuksen kohdentuminen
           2.2.1. Tieteenalojen vertailu
           2.2.2. Muutokset tieteenalojen kiinnostavuudessa
           2.2.3. Väestöryhmittäiset erot
    2.3. Tiedettä koskevan tiedon lähteet
           2.3.1. Yleiskuva tietolähteistä
           2.3.2. Tietolähteiden muuttuminen
           2.3.3. Väestöryhmittäiset erot tietolähteissä
    2.4. Tiedeuutisten seuraaminen ja tiedetietous
           2.4.1. Viimeaikaisten tiedeuutisten seuraaminen
           2.4.2. Tieteenharjoittajien tunnistaminen
                    Esitetyt nimet
                    Muutokset henkilöiden nimeämisessä
           2.4.3. Tieteen saavutusten nimeäminen
                    Muutokset keksintöjen nimeämisessä
3. TIETEELLISEN TOIMINNAN KUVA
    3.1. Luottamus tieteeseen ja tutkimukseen
           3.1.1. Tiede vs. muut instituutiot ja toimijat
           3.1.2. Luottamuksessa tapahtuneet muutokset
           3.1.3. Väestöryhmittäiset luottamuserot
    3.2. Tieteen tila - kuinka hyvin tai huonosti asiat ovat
           3.2.1. Yleiskuva arvioinneista
           3.2.2. Muutokset tieteen tilaa koskevissa arvioissa
           3.2.3. Arviointien väestöryhmittäiset erot
    3.3. Tieteen kyky ratkaista ongelmia
           3.3.1. Yleiskuva odotuksista
           3.3.2. Odotusten muuttuminen
           3.3.3. Väestöryhmittäiset erot odotuksissa
    3.4. Muut tiedekannanotot - konkretisointeja ja täydentäviä näkökulmia
           3.4.1. Tieteen arvostus ja hyvinvointimerkitys
           3.4.2. Tieteen rahoitus, resurssien kohdentaminen, kilpailu
           3.4.3. Tieteen riskit ja uhat
           3.4.4. Tiede ja maailmankuva
           3.4.5. Tieteen etiikka ja moraali
           3.4.6. Kvasi-/vaihtoehtotieteen asema
           3.4.7. Tiede, kansalaiset ja kansalaisyhteiskunta
Liite 1. Kyselylomake
Liite 2. Aineiston rakennetiedot