Sisältö
 1. Suhtautuminen eri energiamuotoihin
     1.1. Nykytilanne
     1.2. Suhtautumismuutokset
 2. Suhtautuminen ydinvoimaan
     2.1. Ydinvoiman lisärakentaminen
     2.2. Väestöryhmittäiset näkemyserot
     2.3. Ydinjätteet
     2.4. Muut ydinvoimaa koskevat arviot
 3. Energia, ympäristö ja kasvu
     3.1. Ilmastonmuutos
     3.2. Muut ympäristö- ja kasvuasenteet
 4. Energiansäästö
 5. Vaihtoehtoenergia
 6. Yhteiskunnan tavoitteet vs. voimavarat
 7. Energiapoliittinen päätöksenteko ja valvonta
 8. Energiapoliittinen informaatio
     8.1. Tiedon saatavuus
     8.2. Tietolähteiden luotettavuus
 9. Suhtautuminen sähkömarkkinoihin
     9.1. Julkinen valta vs. markkinaohjaus
     9.2. Sähkömarkkinoiden edut ja haitat