Kyrkstadin höyrysaha 1900-luvun alussa

Kyrkstadin saha

Helsinkiläisten liikemiesten Kyrkstads Ångsågsaktiebolag rakennutti höyrysahan Lohjanjärven rannalle vuonna 1875. Se oli kymmenen vuotta vanhemman Lohjan höyrysahan jälkeen Lohjan toiseksi vanhin teollisuuslaitos. Vuosina 1885-1897 sahan ja Kyrkstadin kartanon omisti K.A.S. Dahlberg ja sen jälkeen Sandvikens Aktiebolag. Vuonna 1917 sahan osti sen viereen kasvanut Lohjan Kalkkitehdas Oy, joka sulki laitoksen pari vuotta myöhemmin. Kukkumäeltä otetussa kuvassa näkyy norjalaisten suunnitteleman sahan höyryvoima-asema savupiippuineen ja sen oikealla puolella varsinainen sahaushalli. Virkkalanlahdella kelluvat suuret Lohjanvesistön yläjuoksulta uitetut tukkilautat.
Kuva: Lohjan Museo


© Torsti Salonen 2001
www.lohjanhistoria.net