Lohjalaisia muistomerkkejä

Muistomerkki

Lohjan sähkörautatie

1987 - Suurlohjankadun ja Petsamonrinteen kulmaus

Klikkaa kuvaa, jos haluat nähdä muistokiven tekstin suurempana

Mustion ruukinpatruuna Hjalmar Linder rakennutti vuosina 1906-1907 selluloosatehtaan Lohjanjärven rannalle Pitkäniemeen. Se yhdistettiin vuonna 1907 käyttöönotetulla 4,4 kilometrin mittaisella sähkörautatiellä Valtionrautateiden Lohjan asemaan Ventelässä tehtaan kuljetuksia varten. Vuonna 1912 Lohjan sähkörautatie avattiin yleiselle liikenteelle ja se alkoi kuljettaa matkustajia, postia ja muuta rahtia. Se oli Suomen ensimmäinen yleistä liikennettä välittänyt sähkörautatie ja toimi vuoden 1930 alkuun saakka, jolloin sen liikenne siirtyi pari vuotta aiemmin valmistuneelle Valtionrautateiden Lohjan satamaradalle.

Vuoden 1930 aikana sähkörautatien rakenteet purettiin ja vuosien kuluessa kasvava taajama hävitti suurimaan osan ratalinjaa näkyvistä. Vuonna 1982, kun tuli kuluneeksi tasan 70 vuotta yleisen liikenteen aloittamisesta, Lohjan Kotiseutututkimuksen Ystävät ry päätti hankkia muistomerkin lajissaan vanhimmalle sähkörautatielle, jolla oli suuri merkitys myös Lohjan kaupungin kehitykselle. Muistomerkki päätettiin pystyttää Suurlohjankadun ja Petsamonrinteen kulmauksessa sijaitsevassa pienessä puistikossa säilyneelle ratapenkereelle. Museorautatieyhdistys ry Jokioisista rekonstruoi kiskonmitan 0,75 metrin raidelevyistä rataa ja Loimaan Kivenhakkaamo teki Vehmaan punaisesta graniitista muistokiven, jossa on teksti: "Tässä kulki Suomen ensimmäinen yleinen sähköjuna Lohjannummi-Ventelä 1907-1930". Hjalmar Linderin selluloosatehtaan seuraaja Lohjan Paperi Oy tuki hanketta taloudellisesti ja muistomerkki paljastettiin vuonna 1987, kun radan valmistumisesta tuli kuluneeksi 80 vuotta ja yleisen liikenteen aloittamisesta 75 vuotta.


Lohjan sähkörautatien historiaa

© Torsti Salonen 2002
www.lohjanhistoria.net