Uusimaa

Uusimaassa vuosina 1895-1900 julkaistut Lohjaa koskevat kirjoitukset

Uusimaa perustettiin Porvoossa vuonna 1895 erityisesti Uudenmaan suomenkielisen maaseudun väestöä varten. Lehden ensimmäinen päätoimittaja oli kirjailija Vihtori Peltonen (Johannes Linnankoski). Lehti ajoi suomalaisuusohjelmaa ja I sortokauden aikana tuki perustuslaillisia vuoteen 1904, jolloin myöntyväisyysmieliset vanhasuomalaiset saivat lehden hallintaansa. Seuraavana vuonna perustuslailliset nuorsuomalaiset alkoivatkin julkaista kilpailevaa Uusmaalainen -lehteä Helsingissä. Vuosina 1895-1904 Uusimaa oli tärkein suomenkielinen Lohjan asioista kirjoittanut sanomalehti, kun maakunnan läntisessä osassa ei ilmestynyt omaa suomenkielistä sanomalehteä ja lehdellä olikin Lohjalla parhaimmillaan yli 400 tilaajaa. Vielä Uusmaalaisen perustamisenkin jälkeen Uusimaa jatkoi uutisointia Lohjalta. Vasta vuonna 1915 perustettu Länsi-Uusimaa vei lohjalaiset tilaajat porvoolaislehdeltä ja Lohjaa koskevat kirjoitukset lehdessä loppuivat parissa vuodessa. Tähän luetteloon on otettu myös ne kirjoitukset, jotka koskevat vuonna 1953 Lohjaan Siuntiosta liitettyjä Lieviötä ja Nummenkylää.

Sisällöltään mielenkiintoisimpia tai ajalleen luonteenomaisia kirjoituksia sekä esimerkkejä ilmoituksista on kopioitu tänne ja niitä pääsee lukemaan klikkaamalla linkitettyä otsikkoa. Kirjoituksiin on myös linkitetty niiden aiheisiin liittyviä valokuvia. Ne eivät ole peräisin alkuperäisen kirjoituksen yhteydestä, sillä lehdessä ei tuolloin vielä ollut kuvia.
Kirjoitukset julkaistaan sanomalehti Uusimaan luvalla.


1895 * 1896 * 1897 * 1898 * 1899 * 1900

1895

Lehti ilmestyi 2 kertaa viikossa.

5.2.1895 no 10

 • Uuttamaata lewiää nykyään 2,475 kappaletta

  8.2.1895 no 11

 • Iltahuwit paniwat t. k. 3 päiwän illalla toimeen Lohjan hewoisystäwät yhdistyksensä hywäksi Sedolan tilalla
 • Äkillinen lähtö tästä maailmasta oli w. k. 31 p:nä illalla ijäkkäällä maakauppiaan leskellä Kristiina Lowiisa Nylundilla

  15.2.1895 no 13

 • Lohjalta, helmikuussa Nimimerkki Absalon

  19.2.1895 no 14

 • Lohjan kilpa-ajot aijotaan pitää wasta maaliskuun keskipaikoilla
 • Yhdysmeijeriä puuhaawat lohjalaiset

  1.3.1895 no 17

 • Uusia postinkulkuja Maaliskuun 1 p:stä asetetaan postinkulku kolmas kerta wiikossa Nummen ja Lohjan wälille
 • Suuri tulipalo oli t. k. 26 päiwää wasten yöllä Lohjanmäen kylässä Lohjalla

  8.3.1895 no 19

 • Lohjan kihlakunnan paloapuyhtiö

  19.3.1895 no 22

 • Rawikilpailu Lohjalla

  2.4.1895 no 26

 • Apteekit Lohjan apteekin omistaja G. B. Blom on saanut luwan edelleenkin pitää apteekkilaatikkoa Kirkkonummella
 • Hewoisten wakuutus on jo Lohjallakin tullut suosituksi

  9.4.1895 no 28

 • Lohjan kuntakokouksessa t. k. 3 pnä
 • Meijerit Lohjan kylään perustetun osakemeijerin seinät näyttäwät wauhdilla kohoawan

  23.4.1895 no 31

 • Siuntion Liewiön kansakoululla pidettiin 2:na pääsiäispäiwänä arpajaiset mainitun koulun hywäksi
 • Kirje Läntiseltä Uudeltamaalta (Lohjan hewoisystäwäin seura) Nimimerkki Rohkea

  26.4.1895 no 32

 • Eläintauteja

  3.5.1895 no 34

 • Reserwikomppaniat

  21.6.1895 no 48A

 • Arpajaiset Waltioneuwoksen Rouwa Sofie Rein on saanut läänin kuwernööriltä luwan panna ensi heinäk. kuluessa toimeen arpajaiset Lohjan pitäjän Kirkonkylän suomalaisen kansakoulun hywäksi
 • Lapsi uponnut
 • Kestikiewari-huutokauppa Lohjalla pidettiin t. k. 11 pnä seuraawiksi 5 wuodeksi
 • Hirwiä nähtiin wiime wiikolla Lohjan Kouwolassa

  2.7.1895 no 50

 • Ihmishengen hukka Lohjan järwellä
 • Sataa alkoi Lohjalla juhannuspäiwänä hienosesti ja jatkui sitä sitte koko wiikon

  12.7.1895 no 53

 • Arpajaiset Lohjan suomalaisen kansakoulun hywäksi
 • Harwinaisen suuren munan
 • Wesisaawi suomenkielen edustajana Lohjan asemalla

  26.7.1895 no 57

 • Surkea kuolemantapaus
 • Waanilan parannuslaitoksessa Lohjalla on nykyään toista sataa kylpijää
 • Tawarat käywät hywin kaupaksi Lohjankylän torilla
 • Arpajaiset ja kansanhuwit toimeenpannaan Lohjan Kirkonkylässä t. k. 28 p. suomalaisen kansakoulun rakennusrahaston hywäksi

  2.8.1895 no 59

 • Arpajaiset ja kansanjuhla suomalaisen kansakoulun hywäksi pidettiin Lohjan kirkonkylässä wiime sunnuntaina
 • Lutherilaisen ewankeliumiyhdistyksen paikallisjuhlaa wietettiin Lohjalla w. k. 28 pnä
 • Kaksi hirweä nähtiin wiime wiikolla Lohjan Immulan kylän laitumella

  9.8.1895 no 61

 • Laulajaiset antoiwat Lohjan kirkossa t. k. 6 pnä neiti Elli Forsell ja hra Nathan Amirchanjanz

  20.8.1895 no 64

 • Paljon waiwaisia oli saapunut Lohjan waiwaishoito-lautakunnan kokoukseen wiime lauwantaina
 • Lapsi hukkunut

  3.9.1895 no 68

 • Lohjan hewoisystäwät kuuluwat toimeen panewan pienet kilpa-ajot
 • Lohjan wiime keskiwiikkoisesta kuntakokouksesta

  17.9.1895 no 72

 • Maanwiljelys
 • ja eläinnäyttely pidettiin Lohjan kirkonkylässä t. k. 14 pnä

  20.9.1895 no 73

 • Kunnallistakseeraus Lohjalla
 • Puoskari haastettu oikeuteen
 • Perunan otto on jo aloitettu Lohjallakin

  27.9.1895 no 75

 • Tulipalo
 • Wäliaikaisessa kuntakokouksessa Lohjalla

  1.10.1895 no 76

 • Kestikiewarit
 • Papin waali Lohjalla
 • Warsinaisessa kuntakokouksessa Lohjalla
 • Lohjankylän meijeriosakeyhtiöllä oli päättäwä kokous

  4.10.1895 no 77

 • Majatalo-oluet Lohjalla

  8.10.1895 no 78

 • Lohjalta Nimimerkki Huliwili

  8.11.1895 no 87

 • Ei saa ajaa rautatiellä

  15.11.1895 no 89

 • Lohjan waiwaistalo-asia
 • Kunnalliset ilmoituksensa päätti Lohjan kunta t. k. 13 pnä pidetyssä kuntakokouksessa ensi wuoden alusta alkaen ilmoittaa säännöllisesti Uusimaassa

  22.11.1895 no 91

 • Hinkuyskää on asianomaisen piirilääkärin ilmoituksen mukaan ilmestynyt yksityisen suomalaisen kansakoulun oppilaissa Lohjan pitäjässä
 • Tilankauppa

  24.12.1895 no 100

 • Lohjan kihlakunnan palowakuutusyhtiön ylimääräinen kokous

  31.12.1895 no 101

 • Huokea palomaksu
 • Lastenjuhlaa wietettiin t. k. 22 pnä Waanilan koululla Lohjalla

  1896

  Lehti ilmestyi 2 kertaa viikossa.

  3.1.1896 no 1

 • Wäkiluwunmuutokset 1895
 • Lohjan kihlakunnan paloapuyhtiön jatketusta wuosikokouksesta

  14.1.1896 no 4

 • Raittiusesitelmän piti Lohjalla t. k. 5 pnä maist. M. Helenius H:gistä
 • Kirje Länsi-Uudeltamaalta (Rautatiehuhuista, ruotsalaisuus Lohjan kirkonkylässä) Nimimerkki Oskari K:n

  21.1.1896 no 6

 • Julkeata suomalaisten boikottausta

  24.1.1896 no 7

 • Kaksi meijeriä on Siuntion Liewiön kylässä
 • Siuntion Liewiöltä kirjoitetaan meille Nimimerkki Tolppari

  28.1.1896 no 8

 • Palstatiloja
 • Kestikiewarin pito ja hollikyyditys Lohjan kihlakunnassa

  31.1.1896 no 9

 • Lohjan Saaresta 26/1 1896

  11.2.1896 no 12

 • Uusimaan lewiäminen
 • Lohjan ompeluseura pitää kirjaston ja lukuhuoneen hywäksi arpajaiset tulewana kesäkuuna, juhannuspäiwänä tahi jonakin muuna sopiwana aikana

  14.2.1896 no 13

 • Falbin päiwä Wielä t. k. 12 p:n illalla oli Lohjalla tyyni ilma, waan milt'ei tunnilleen alkoi t k. 13 pnä Falbin 2:sen luokan päiwä kowalla ärjyllä, jotta nurkat winkuiwat ja sitä pitkittänyt kaiken päiwää
 • Muistolahja Lohjan sahan työmiehet lahjoittiwat eroawalle päällikölleen, sahanhoitaja Hj. Sjömanille uushopeaiset kirjoituskalut ja siewän nimikortti asettimen kiitollisuuden osoitteeksi työmiehiltä

  18.2.1896 no 14

 • Paloraha Lohjan kihlakunnan paloapuyhtiössä
 • Lohjan paloapuyhtiön johtokunta on wiimeinkin päättänyt ottaa 25,000 mk:n kassakreditiiwi-lainan, jolla maksetaan sattuneita palowahinkoja ennen seuraawaa ylöskantoa
 • Majatalo- ja hollikyyditysmaksot Lohjan kihlakunnassa

  25.2.1896 no 16

 • Arpajaisia Lohjan ompeluseura on saanut luwan arpajaisten pitämiseen kansanhuwien yhteydessä Tulot käytetään kirjaston aikaansaamiseksi mainitun pitäjän Suittulan kansakouluun sekä lukutuwan perustamiseksi Lohjan kylään

  28.2.1896 no 17

 • Kilpa-ajot Lohjalla pidetään ensi kuun 7 pnä Tarkemmin ilmoituksessa

  13.3.1896 no 21

 • Kilpa-ajot pidettiin Lohjalla wiime lauantaina
 • Juoksijan kauppa
 • Kewätkäräjät alkoiwat Lohjalla wiime maanantaina

  31.3.1896 no 26

 • Lohjan höyrypursi-osakeyhtiö Alku

  7.4.1896 no 27

 • Luentokursseja

  28.4.1896 no 33

 • Lohjalla tulewana juhannuspäiwänä pidettäwiin arpajaisiin

  19.6.1896 no 39

 • Lohjan kunta on pyytänyt lupaa toripäiwien pitämiseen kerta wiikossa Lohjan kirkonkylässä
 • Walistusluennot Helluntai-päiwinä pidetään Lohjalla esitelmä-ryhmä, joka alkaa lauantai-iltana ja jatketaan sunnuntaina ja maanantaina

  22.5.1896 no 40

 • Hirwiä alkaa jo ilmaantua tuiki tiheään Siuntion ja Lohjan rajakyläin metsiin
 • Wuositutkinto pidetään Siuntion Liewiön kansakoulussa lauwantaina 30 p. toukokuuta

  29.5.1896 no 41

 • Hirttäytynyt mielisairas

  9.6.1896 no 44

 • Hewosnäyttely Lohjalla

  16.6.1896 no 46

 • Wuodentulon toiweet Uudellamaalla ja lähiseuduilla
 • Helsingin-Kirkniemen rata

  26.6.1896 no 49

 • Sadetta saatiin Lohjalla

  30.6.1896 no 50

 • Lohjan kunta on saanut luwan pitää toripäiwiä
 • Arpajaiset ja kansanjuhla pidettiin Lohjankylässä Juhannuspäiwänä

  21.7.1896 no 56

 • Arpajaiset Lohjansaaren Hermalassa

  28.7.1896 no 58

 • Rannikkorata

  31.7.1896 no 59

 • Kuiwuus on wallalla ja punatauti raiwoaa Lohjan ja Inkoon pitäjissä

  11.8.1896 no 62

 • Syyskäräjät 1896

  18.8.1896 no 64

 • Kouluhommat Lohjan Saaressa

  21.8.1896 no 65

 • Lähetysrukouksen piti kirkkoherra Sixtus Olsson wiime sunnuntaina Lohjan Waanilan kylpylaitoksessa

  25.8.1896 no 66

 • Asewelwolliset

  1.9.1896 no 68

 • Juoppokemuja

  22.9.1896 no 74

 • Lohjan köyhäinkodin hoitajaksi on walittu K. G. Enqwist waimoineen

  29.9.1896 no 76

 • Kansakoulut. Lohjan Saaren kansakoulun opettajattareksi on 14:sta hakijasta walittu neiti Maria Seppälä, Orimattilasta

  6.10.1896 no 78

 • Kaiwoon kuollut

  20.10.1896 no 82

 • Lohjan Saaren kansakoulu awattiin t. k. 12 p:nä

  27.11.1896 no 84

 • Etelä-Suomen kaupunkienwälisellä telefooniyhtiöllä oli t. k. 22 p. ylimääräinen yhtiökokous (Lohjan kaukopuhelinyhteydet)
 • Siuntiolta (Lieviön kansakoulu)

  3.11.1896 no 86

 • Wuodentulo Uudellamaalla ja lähiseuduilla
 • Roistomaisuutta
 • Ukkonen
 • Pohjolan äijä käwi Lohjalla wieraisilla

  6.11.1896 no 87

 • Lakimääräiset talwikäräjät w. 1897
 • Uusia telefoonilinjoja

  10.11.1896 no 88

 • Poliisiwoiman lisäystä Lohjalla
 • Rewontulet

  27.11.1896 no 93

 • Juomakemut Lohjalla

  4.12.1896 no 95

 • Uusia kansakouluja
 • Kunnallinen werotus
 • Tapaturmalaukaus

  8.12.1896 no 96

 • Lapsensa murhannut

  11.12.1896 no 97

 • Tiukalle näyttää karjanrehu käywän Siuntiolla ostaa, kun Lohjan isommat maanwiljelijät alkawat käydä täällä oljenostossa, joka on harwinaista lohjalaisille
 • Siuntion Liewiön kansakoulussa

  15.12.1896 no 98

 • Wiinawero-osuutta tulee Uudenmaan läänin kunnille wuodelta 1895

  22.12.1896 no 100

 • Kirje Lohjalta

  29.12.1896 no 101

 • Waltiopäiwäewästyksiksi lausui Lohjan kuntakokous t. k. 23 pnä
 • Lohjan Saareen perustettawan kansakoulun hywäksi päätti Lohjan kuntakokous t. k. 23 pnä Saaren lainajywästöstä myytäwäksi wiljaa 50 tynnyriä ensi maaliskuussa
 • Muistolahja (Siuntion Liewiön kansakoulu)
 • Kirje Lohjalta Nimimerkki Wanha tuttu

  1897

  Lehti ilmestyi 2 kertaa viikossa.

  5.1.1897 no 1

 • Hollikyyti- ja majataloasia Lohjan kihlakunnassa
 • Wäkiluwun muutokset Uudellamaalla ja lähiseuduilla 1896

  26.1.1897 no 7

 • Tulipalo. Eilen klo 2 jälkeen päiwällä paloi Lohjalla Laakspohjan tilan nawettarakennus

  29.1.1897 no 8

 • Tuomittu sikiönsä surmaamisesta
 • Luntsa ja kurkkutauti ottaa kowille Lohjallakin
 • Tili Karstun kansakoulun hywäksi pidetyistä iltahuweista Karstun Joenpellossa t. k. 3 päiwänä

  16.2.1897 no 13

 • Yhteistä juhla- ja woimistelusalia rakennetaan Lohjalla Lohjankylän suomalaiselle kansakoululle paraikaa hywää wauhtia
 • Lukuset alkoiwat Lohjalla t. k. 15 p:nä

  19.2.1897 no 14

 • Paloapumaksu Lohjan kihlakunnan paloapuyhtiöllä wuodelta 1896

  26.2.1897 no 16

 • Uusi kirjakauppa

  19.3.1897 no 22

 • Kunnallista

  23.3.1897 no 23

 • Poliisiwoimaa lisätään Lohjalle ja Wihtiin

  30.3.1897 no 25

 • Tili. Lohjan Karstun ompeluseuran iltahuweista

  2.4.1897 no 26

 • Asewelwollis-tarkastus w. 1897

  20.4.1897 no 30

 • Lohjan kihlakunnan paloapuyhtiössä

  27.4.1897 no 32

 • Ajanmukainen edistys
 • Tili. Lohjan Karstun ompeluseuran iltahuweista

  30.4.1897 no 33

 • Lohjankylässä pidetään tulewan Heinäkuun kuluessa arpajaiset ja kansanhuwit kirjaston ja lukuhuoneen hywäksi

  4.5.1897 no 34

 • Palkinto ihmishengen pelastamisesta
 • Laimeata kirkossa käyntiä
 • Esitelmiä, kirjallisuutta ja keskustelua maaseuduilla

  18.5.1897 no 38

 • Itsemurha

  25.5.1897 no 40

 • Rukiin tähkiä huomattiin Lohjalla Laxpohjan pellossa jo tämän kuun 22 p:nä. Hedelmäpuut owat täydessä kukassa.

  1.6.1897 no 42

 • Arpajaiset ja kansanhuwit
 • Ilkityötä

  11.6.1897 no 45B

 • Kneipp kuollut

  15.6.1897 no 46

 • Syyskäräjät 1897
 • Halla

  18.6.1897 no 47

 • Wuodentulon toiweet Uudellamaalla ja lähiseuduilla

  25.6.1897 no 49

 • Lohjankylän arpajaiset (Lohjalla) heinäkuun 11 pnä lykätään sattuneesta syystä toistaiseksi

  2.7.1897 no 51

 • Apuraha. Lohjan kunta on pyytänyt 1,000 markan apurahaa käsityöhuoneen ja woimisteluhuoneiston walmistamista warten sanotun pitäjän Lohjankylän kansakoululle.
 • Kowennettu rangaistus

  6.7.1897 no 52

 • Myyty höyrysaha

  13.7.1897 no 54

 • Nöyrin kiitos (Karstun arpajaistoimikunta)

  16.7.1897 no 55

 • Lohjankylän arpajaiset
 • Tili Lohjan kylän arpajaisista t. k. 11 p:ä

  20.7.1897 no 56

 • Wuodentulon toiweet Uudellamaalla ja lähiseuduilla
 • Petomainen ihminen
 • Lohjalta Nimimerkki Fiks

  3.8.1897 no 60

 • Kansakoulut. Waltionapua 800 mk on puollettu opettajan palkkaamiseksi Lohjan Karstun koululle

  10.8.1897 no 63

 • Maapoliisit
 • Junan alle jäänyt

  17.8.1897 no 64

 • Asewelwolliset
 • Lohjan kihlakunnan paloapuyhtiö

  21.8.1897 no 65

 • Wuodentulon toiweet Uudellamaalla ja lähiseuduilla
 • Waltionapua on myönnetty: miesopettajan palkkaamiseksi Lohjan Karstun kansakouluun

  27.8.1897 no 67

 • Sähkö-meijerin, ensimmäisen Suomessa, on hra Dahlberg perustanut Kyrkstad-nimiselle tilallensa Lohjan pitäjässä

  31.8.1897 no 68

 • Talonkauppa. Professori A. Genetz on ostanut Ahtialan talon Lohjan Jalassaarella taloll. A. Majlanderilta 16,000 m:kasta
 • Uusi kansakoulu awataan Lohjan Karstulla huomenna syysk. 1 p:nä
 • Hywä perunawuosi saadaan Lohjalla

  10.9.1897 no 71

 • Liewennetty rangaistus

  17.9.1897 no 73

 • Waltionapua on myönnetty 800 m. wuosittain Lohjan kunnan Lohjansaaren kansakoululle

  21.9.1897 no 74

 • Wuodentulon toiweet Uudellamaalla ja lähiseuduilla

  24.9.1897 no 75

 • Lohjan kihlakunnan paloapuyhtiön wuosikokous
 • Eläinnäyttely
 • Talonkauppa
 • Tapaturmainen kuolema
 • Wahwanpuoleinen halla

  28.9.1897 no 76

 • Julma äiti

  5.10.1897 no 78

 • Kuollut (Carl Heitmann)
 • Tilankauppa. Kapteeni Fridolf Granstedt on myynyt omistamansa Paloniemen kartanon Lohjalla wenäläis-ameriikkalaisen kummitehtaan omistajalle Henrik von Gilse van der Palsille Pietarista 130,000 markasta

  12.10.1897 no 80

 • Kunnallisneuwos C. Heitmannin hautajaiset
 • Kirkonwartijaksi walitsi Lohjan kirkkoneuwosto t. k. 10 p:nä torpparin pohjan Eemil Melingin

  22.10.1897 no 83

 • Harwinainen lahjoitus

  29.10.1897 no 85

 • Ilmoitus: Ruuti- ja Dynamiittikauppa
 • Uusi rientojen suojakko

  2.11.1897 no 86

 • Illanwiettoon kokoontuiwat Lohjan lohjankyläläiset

  9.11.1897 no 88

 • Esitelmän pitää Lohjan uudessa juhlasalissa ensi sunnuntaina kansanopiston johtaja Soikkeli

  16.11.1897 no 90

 • Esitelmän siweydestä ja raittiudesta piti t . k. 14 pnä Lohjan juhlasalissa kansanopiston johtaja maist. Soikkeli hywin lukuisalle kuuliakunnalle

  26.11.1897 no 93

 • Wuodentulo Uudellamaalla ja lähiseuduilla
 • Neljä hirweä nähtiin tämän kuun alkupäiwinä Siuntion Liewiöllä

  17.12.1897 no 99

 • Lukutuwan Lohjalle, Waanilan kartanoon, on perustanut kunnallisneuwoksen-leski Heitman

  21.12.1897 no 100

 • Lohjan kihlakunnan paloapuyhdistyksen wuosimaksua wuodelta 1897

  28.12.1897 no 102

 • Nuutajärwen tehtaan isännistö oli t. k. 21 pnä toimeenpannut juhlan sen johdosta, että oli 25 wuotta kulunut siitä, kun salaneuwos T. Costiander ja kunnallisneuwos Heitman oliwat liikkeeseen yhtyneet

  31.12.1897 no 103

 • Maapoliisit
 • Palowiinatarkastajaksi läänin wiinapolttimoihin ja -puhdistuslaitoksiin sekä olutpanimoihin on Uudenmaan läänin kuwernööri määrännyt seuraawat henkilöt

  1898

  Lehti ilmestyi 2 kertaa viikossa.

  4.1.1898 no 1

 • Onnistunut iltama

  7.1.1898 no 2

 • Wäkiluwun muutokset Uudellamaalla ja lähiseuduilla 1897

  14.1.1898 no 4

 • Uusi raittiusseura
 • Lohjan sahan lukutupa

  25.1.1898 no 7

 • Tuloja Lohjan seurakodin kaluston hywäksi pidetyissä iltamissa

  8.2.1898 no 11

 • Kansanhuwit ja arpajaiset
 • Lohjan kihlakunnan paloapuyhtiö on w. 1897 saanut kärsiä seuraawia tappioita

  11.2.1898 no 12

 • Lohjan Kirkonkylän raittiusseura Yritys toimeenpani talwi-iltaman

  15.2.1898 no 13

 • Uusimaata lewisi t.k. 14 pnä 5,041 kappaletta
 • Läänin wirkamiehet. Lohjan piirin kruununnimismiehen wiran jouduttua awonaiseksi, on läänin kuwernööri määrännyt lakit. ylioppilas H. Winqwistin w. t. kruununnimismieheksi mainittuun piiriin, kunnes wirka wakinaisesti täytetään.

  23.2.1898 no 15

 • Lähetyksen ompeluseuran iltama Lohjan Mynderlässä

  4.3.1898 no 18

 • Esitelmiä pidettiin wiime sunnuntaina Uudenmaan raittiuspiirin ja Hämäläisosakunnan toimesta Siuntion Liewiön suom. kansakoulussa

  8.3.1898 no 19

 • Läänin wirkamiehet. Lohjan piirin kruununnimismiehen wirkaa on hakenut ainoastaan lääninkanslisti O. Wikström

  11.3.1898 no 20

 • Lohjan piirin nimismieheksi on nimitetty lääninkanslisti Oskar Wikström

  22.3.1898 no 23 A

 • Tilankauppa. Taloll. G. Karlsson on myynyt Anttila-nimisen 1/4 manttaalin suuruisen werotilan Lohjalla kamarijunkkari Hj. Linderille 45,000 markasta.

  29.3.1898 no 24

 • Topeliuksen muistojuhlaa wietettiin Waanilan koululla

  1.4.1898 no 25

 • Asewelwollis-tarkastus w. 1898
 • Eläkkeitä. Sota-asiain toimituskunta on antanut wuotuisen eläkkeen ent. tarkk'ampujille ... O. W. Strömille Lohjan pitäjästä
 • Uusmaalaisen ylioppilasyhdistyksen toimesta tehtiin t. k. 25, 26 ja 27 päiwänä luentomatkoja Tammisaareen ja Lohjalle

  15.4.1898 no 28

 • Hauska iltama

  19.4.1898 no 29

 • Sitkeässä istuu ruotsalainen hapatus. Eiwät wieläkään myöntäneet Siuntion ruotsikot mitään kannatusta Liewiön suomalaiselle kansakoululle warsinaisessa kuntakokouksessaan. Pyydettiinkin wain 200 mkaa, waan ei annettu penniäkään.
 • Arpajaisia hommataan paraillaan Siuntion Liewiölle

  26.4.1898 no 31 A

 • Arpajaiset. Kansakoulunopettaja J. Lankinen y m. owat saaneet luwan touko- tahi kesäkuun ajalla pitää arpajaiset Siuntion pitäjän Liewiön kylässä sanotun kylän kansakoulun rakennusrahaston hywäksi.

  3.5.1898 no 33

 • Rautatie Helsingistä Hangon radalle
 • Sotawäki. Kapteeni Suomen sotawäen reserwin alituisessa kaaderissa A. K. G. Stenius on nimitetty Lohjan reserwikomppanian päälliköksi
 • Kunnianosoitus (Kirkkoherra A. Candolinille)

  6.5.1898 no 34

 • Lohjan postitoimiston hoitajan wirkaa owat hakeneet

  10.5.1898 no 35

 • Postilaitos. Postihallitus on tehdystä pyynnöstä siirtänyt postitoimituksen hoitajan, leskirouwa Ida Branderin Lohjan postitoimituksen hoitajaksi

  13.5.1898 no 36

 • Waltionawut koulurakennuksia ja käsityöhuonustoja warten

  7.6.1898 no 43

 • Rannikkorata
 • Yleisöltä: Tili Siuntion Liewiöllä kansakoulurakennuksen hywäksi helluntaimaanantaina pidetyistä arpajaisista

  10.6.1898 no 44

 • Suuret arpajaiset ja kansanhuwit

  17.6.1898 no 46

 • Tilankauppa. Prof. M.W. SchultÚn on ostanut Wirkkilän tilan Lohjalta 76,000 mkasta
 • Syyskäräjät 1898

  28.6.1898 no 48

 • Länsi-Uudenmaan kansanopiston hywäksi juhannuspäiwänä Lohjalla pidetyt kansanhuwit ja arpajaiset

  5.7.1898 no 50

 • Junan alle joutui
 • Saha. Kamarijunkkari Linder on rakennuttanut Wentelän rautatieaseman wiereen isomman höyrysahan ja myllyn. Työn on suorittanut rakennusmestari Fransson.

  12.8.1898 no 61

 • Lohjan kihlakunnan paloapuyhtiössä

  19.8.1898 no 63

 • Lohjan kihlakunnan paloapuyhtiössä

  23.8.1898 no 64

 • Maatilan kauppa. Rustitilallinen E. J. Rellberg Lohjan Karstunkylässä on myynyt Hemmilän rustitilan maanviljelijä K. G. Dammertille. Kauppasumma 20,000 ynnä eläke.
 • Tapaturma rautatiellä
 • Kaurojen puute

  2.9.1898 no 67

 • Rannikkorata

  9.9.1898 no 69

 • Wuodentulo Uudellamaalla ja lähiseuduilla

  13.9.1898 no 70

 • Opettajaksi Lohjan saaren kansakouluun on otettu opettajakokelas Jaakko Hälli Sortawalan seminaarista

  23.9.1898 no 73

 • Kiertokoulunopettajattareksi Lohjalle

  27.9.1898 no 74

 • Kuntakokouksessa t .k. 14 p:nä

  11.10.1898 no 78

 • Hangon-Hywinkään rata (25 vuotta)

  18.10.1898 no 80

 • Ilmoitus: Lohjan juomalakkoon

  28.10.1898 no 83

 • Rautatiekokous

  1.11.1898 no 84

 • Lohjan meijeriosakeyhtiön wuosikokouksessa

  4.11.1898 no 85

 • Maatilan kauppa. Tilallisenpoika Teodor Forsström on äidiltään ja sisaruksiltaan ostanut Lohjan pitäjässä olewan Koiwulan tilan 75,000 markan hinnasta

  8.11.1898 no 86

 • Telefoonit. Ratsutilallinen K. Ojanen on pyytänyt lupaa telefoonijohdon rakentamiseen Lohjan kirkonkylästä Nummen kirkonkylään
 • Lakimääräiset talwikäräjät w. 1899

  11.11.1898 no 87

 • Uusmaalaisen ylioppilasyhdistyksen lähettäminä

  15.11.1898 no 88

 • Rannikkorata
 • Kansakouluasioita

  22.11.1898 no 90

 • Telefoonit. Myönnytyksen telefoonijohtojen asettamiseen on saanut ratsutilallinen K. Ojanen telefoonijohdon asettamiseen Lohjan ja Nummen pitäjien wälille

  25.11.1898 no 91

 • Murhapoltosta tuomittu

  6.12.1898 no 94

 • Ilmoitus: Joulunäyttely

  13.12.1898 no 96

 • Lohjan kuntalaiset
 • Lohjan asema awataan yksityissähkösanomainwaihdolle ulkomaan kanssa tulewan tammikuun 1 p:nä

  16.12.1898 no 97

 • Tilattomain anomukset

  20.12.1898 no 98 lisälehti

 • Hywin onnistuneeksi juhlaksi woi sanoa Lohjankylän suomalaisen kansakoulun joulujuhlaa

  23.12.1898 no 99

 • Joulunaikaiset esitelmäretket Uudellamaalla
 • 50 markkaa jouluwiinohin
 • Harwinaista. Lohjanjärwi otti wiime wiikolla 26 asteen pakkasella jääpeitteensä, jota on harwoin tapahtunut ennenkuin wasta tammi- ja helmikuulla. Wahwa lumituisku oli pakkasen perästä, joten nyt on hywä rekikeli. Pienempiä järwiä on jo ajettu hewosella.

  27.12.1898 no 100

 • Mallastarkastajia
 • Kuntakokouksessa t. k. 21 p:nä
 • Tuhkarokko
 • Halkopuut owat kowin kalliita
 • Lohjan nuoret isännät y. m. kokoontuwat tulewan tammikuun 4 p:nä klo 11 e. p.p. Lohjankylän kokoushuoneeseen keskustelemaan ja päättämään isäntäyhdistyksen tahi Uudenmaan läänin maanwiljelysseuran haaraosaston perustamisesta Lohjalle.

  30.12.1898 no 101

 • Iltama, joka pidettiin Lohjankylän seurahuoneessa joulukuun 27 p:nä
 • Iltama wakawalla ohjelmalla

  1899

  Lehti ilmestyi 3 kertaa viikossa.

  2.1.1899 no 1

 • Esitelmäkokoukseen Lohjan Saaren kansakoululle

  4.1.1899 no 2

 • Wäkiluwun muutokset Uudellamaalla ja lähiseuduilla 1898

  9.1.1899 no 3

 • Maanwiljelijäin yhteistoimia
 • Lohjalla Paksalon Akustilla jouluk. 30 pnä piti op. H. H. Högman esitelmän

  13.1.1899 no 5

 • Lohjan paloapuyhtiölle on wiime wuosi ollut erittäin suotuisa

  3.2.1899 no 14

 • Säästöpankin isäntäin joulukuun kokous
 • Waanilan parantolan on rouwa Bertha Heitman luowuttanut parantolan moniwuotiselle hoitajalle, rouwa Hilda Hanneliukselle

  8.2.1899 no 16

 • Wakaustoimi

  13.2.1899 no 18

 • Ayrshire-rotuisen karjan tuonti
 • Junan alle jäänyt

  15.2.1899 no 19

 • Uusimaata lewisi t k. 14 pnä 5,253 kappaletta

  17.2.1899 no 20

 • Ilmoitus: Myytävänä Sammuttamatonta & Sammutettua kalkkia

  24.2.1899 no 23

 • Tilan kauppa Rustitilallinen Selim Wickström on myynyt Roution rustitilan
 • Kellot käy kuten käytetään, kukko laulaa niinkuin ruokitaan

  1.3.1899 no 25

 • Kiertokoulu päättyi Lohjan Hongistossa

  22.3.1899 no 34

 • Suomen kuntain lähetystö

  29.3.1899 no 37

 • Lukutuwan awajaisiltama

  1.4.1899 no 38

 • Tilankauppa. Hra S. Wickström on myynyt Roution ratsutilan

  5.4.1899 no 39

 • Asewelwollisten tarkastus w. 1899

  12.4.1899 no 42

 • Poliisikonstaapelit
 • Muuan taksoituskysymys
 • Kewät näkyy kaikin puolin kiiwaasti edistywän
 • Huutokauppoja (Hongiston meijeri ja mylly)

  14.4.1899 no 43

 • Arpajaisiltama

  17.4.1899 no 44

 • Lohjan Säästöpankin tila
 • Jäähywäisillanwietto
 • Rajantakaiset ristiweljet

  26.4.1899 no 48

 • Länsi Uudenmaan kansanopiston opettajakunta ja oppilaat käwiwät t. k. 15 p:nä huwimatkalla Lohjalla
 • Yleiseen juomalakkokokoukseen, joka pidetään Lohjan kylän seurahuoneella
 • Siniwuokkoja

  28.4.1899 no 49

 • Korwausta waiwaisawusta

  5.5.1899 no 52

 • Sotilaseläkkeitä
 • Lohjankylän lukutupaan

  8.5.1899 no 53

 • Käki kuultiin ja pääskynen nähtiin Lohjalla t. k. 6 p.

  10.5.1899 no 54

 • Lohjan säästöpankin isäntäin kokouksessa
 • Juomalakkoliike
 • Lohjan kansakoulupiirijako

  17.5.1899 no 57

 • Yöjalkalaisille ja nurkkatanssijoille huomattawaa

  31.5.1899 no 62

 • Suunnitelma Lohjan kunnan kansakoulupiirijakoa warten

  2.6.1899 no 63

 • Postinkuljetus Hywinkään ja Hangon wälillä

  12.6.1899 no 67

 • Lakimääräiset syyskäräjät w. 1899
 • Nuori pahantekijä

  16.6.1899 no 69

 • Wuodentulon toiweet
 • Länsi-Uudenmaan kansanopiston

  19.6.1899 no 70

 • Wuodentulo
 • Opettajaksi Lohjan Saaren ja Karstulan kansakouluihin on walittu edelliseen opettaja Jaakoppi Häkli ja jälkimäiseen opettajakokelas J. E. Oksanen

  21.6.1899 no 71

 • Eläintauteja

  23.6.1899 no 72

 • Jäniksenpaulat

  5.7.1899 no 77

 • Metsänpalo raiwosi maanantaina Lohjankylässä

  10.7.1899 no 79

 • Suuri kulowalkea
 • Yleisestä terweydentilasta

  14.7.1899 no 81

 • Uponnut
 • Eläintauteja

  24.7.1899 no 84

 • Sairaustilastoa

  26.7.1899 no 85

 • Eläintaudit

  28.7.1899 no 86

 • Lohjan kihlakunnan paloapuyhtiö

  9.8.1899 no 91

 • Konsertin antaa laulajatar nti Elli Forsell

  11.8.1899 no 92

 • Uponnut

  16.8.1899 no 94

 • Arpajaiset Lohjan suomalaisten ja ruotsalaisten koti- ja kansakoulujen hywäksi

  1.9.1899 no 101

 • Suomen kennelklubin metsästyskoe suomalaisella pystykorwalla

  8.9.1899 no 104

 • Maapoliisit
 • Raittiusluennon
 • Terweydentilasta Lohjan piirilääkärin piirissä

  22.9.-22.10.1899 lehti oli venäläisten viranomaisten poliittisista syistä lakkauttamana

  23.10.1899 no 110

 • 200 markalla owat Ruotsal. kansak. ystäwät päättäneet awustaa Lohjan Wirkbyn ruotsalaista kansakoulua
 • Tapaturma

  1.11.1899 no 114

 • Rokottajain palkkaamisapua

  8.11.1899 no 117

 • Ilmoitus: Talojen sekä Palstatilan ostajat huomatkaa!

  20.11.1899 no 122

 • Lakimääräiset talwikäräjät

  8.12.1899 no 130

 • Kadonnut
 • Yleisestä terweydentilasta

  18.12.1899 no 134

 • Eläinlääkärit

  20.12.1899 no 135

 • Lohjan säästöpankin warsinaisessa kokouksessa

  22.12.1899 no 136

 • Pienten lasten koulu päätti lukukautensa Hongiston Simolassa t. k. 20 p:nä.

  1900

  Lehti ilmestyi 3 kertaa viikossa.

  3.1.1900 no 1

 • Wäkiluwunmuutokset Uudellamaalla ja lähiseuduilla 1899

  10.1.1900 no 4

 • Raittiusesitelmiä

  19.1.1900 no 8

 • Uusi raittiusseura perustettiin Lohjan Saarelle

  22.1.1900 no 9

 • Asewelwollisten kutsunta

  24.1.1900 no 10

 • Edistysseura Lohjalle!

  26.1.1900 no 11

 • Mallasjuomain walmistus

  5.2.1900 no 15

 • Waltiopäiwätoiwomuksia

  14.2.1900 no 19

 • Uusimaata lewisi t. k. 14 pnä 6,014 kappaletta (Lohjalle 160)

  19.2.1900 no 21

 • Lohjan talonpoikaisyhdistys piti tämän wuoden ensimmäisen kokouksensa

  28.2.1900 no 25

 • Tuomarit

  5.3.1900 no 27

 • Uusi työväenyhdistys

  7.3.1900 no 28

 • Wahwistettuja kuntakokouksen päätöksiä
 • Yleisestä terweydentilasta

  26.3.1900 no 36

 • Kumottu kuntakokouksen päätös

  30.3.1900 no 38

 • Lohjan työwäen yleinen kokous

  9.4.-6.6.1900 lehti oli venäläisten viranomaisten poliittisista syistä lakkauttamana

  8.6.1900 no 43

 • Suuri tulipalo oli t. k. 2 p. Liewiön Näppisellä

  11.6.1900 no 44

 • Lakimääräiset syyskäräjät w. 1900

  15.6.1900 no 46

 • Kaikin puolin hywää wuotta toiwotaan Lohjalla
 • Lohjansaarelta

  23.6.1900 no 50

 • Yleisestä terweydentilasta

  16.7.1900 no 59

 • Kyydinpidon järjestely Lohjan kihlakunnassa

  27.7.1900 no 64

 • Maatilankauppa. Tilanhoitaja Axel Wickström on näinä päiiwinä 77,000 markasta tilanomistaja J. W. Wickströmiltä ostanut Hiittisten kartanon Lohjan pitäjässä
 • Ilmoitus: Huutokauppa (Pukala Immulassa)

  22.8.1900 no 75

 • Tilankauppa. Maanwiljelijä Axel Wickström on myynyt omistamansa Sepän tilan Lohjalla herra K. B. Snellmanille Helsingistä 30,000 markan hinnasta

  27.8.1900 no 77

 • Kansakoulut. Lohjan kirkonkylän suom. kansakoulun opettajattareksi w. 1900-1901on otettu rouwa Anna Gustawa Päiwärinta

  31.8.1900 no 79

 • Lohjan kihlakunnan paloapuyhtiön wuosikokous

  5.9.1900 no 81

 • Tilankauppoja. Tilanomistaja Anton Nordling on myynyt omistamansa Nummenkylän kartanon Siuntion pitäjässä kapteeni Nikolai Mexmontanille 140,000 markasta

  7.9.1900 no 82

 • Waanilan ilma- ja wesiparannuslaitos suljettiin syyskuun 1 p. Laitoksessa on kesän kuluessa ollut, paitsi lukuisia matkustajia ja kesäwieraita, 273 kylpywierasta

  12.9.1900 no 84

 • "Eteenpäin eläwän mieli"

  24.9.1900 no 89

 • Ilmoitus: F.O. Blomqvist

  8.10.1900 no 95

 • Lyhtyjä maantielle
 • Kauheata eläinrääkkäystä

  10.10.1900 no 96

 • Etelä-Suomen kaupunkienwälinen puhelin-werkko
 • Häät ilman wäkijuomatarjousta
 • "Kauheta eläinrääkkäystä" nimisen uutisen johdosta

  17.10.1900 no 99

 • Tilankauppa. Tilanomistaja U. Palmu on äskettäin ostanut Kosken kartanon Lohjalla metsineen irtaimistoineen 150,000 mkasta. Wastaanotto tapahtuu marrask. 1 p. - U. S.

  19.10.1900 no 100

 • Lohjan kunnan torwisoittokunta
 • Raittiusseura aikoo toimeen panna kokouksen ja iltaman

  7.11.1900 no 108

 • Ompeluseura on perustettu Lohjan Suittilan kansakoululla

  9.11.1900 no 109

 • Yleisestä terweydentilasta

  19.11.1900 no 113

 • Lohjansaarelta

  21.11.1900 no 114

 • Lahjoitus
 • Kunnallista (Apuopettaja kirkonkylän suomalaiseen kansakouluun, Suittilan kansakoulunjohtokuntaan uusi jäsen, kuntaan otetaan nuohooja)

  28.11.1900 no 117

 • Ilmoitus (Renki karannut)

  3.12.1900 no 119

 • Kansakouluasioita
 • Paawolan lainakirjastoon Lohjansaarella
 • Hywä saalis

  17.12.1900 no 125

 • Ilmoitus: Huutokauppa (Markki Lieviöllä)

  31.12.1900 no 129

 • Uusia postitoimistoja (Postiasema Kyrkstadin kylään)


  © Torsti Salonen 2001-2002
  Aineisto: Helsingin Yliopiston Kirjasto
  Takaisin julkaisusivulle

  www.lohjanhistoria.net