©copyright Raimo Olavi Toivonen 19822019. All rights reserved. Last updated on August 8, 2019.

Home  Signal displays 1985−  Multi-envelope displays 1998−  FFT displays 1985−  Cepstrum displays 1983−  LPC displays 1992−  Auditory displays 1983−  Loudness displays 1995−  Loudness curves 1998−  LTAS displays 1982−  Harmonic FFT displays 1989−  Waterfall displays 1983−  F0 displays 1983−  F0 histograms in semitone scale 1989−  Jitter/shimmer 1990−  Computer Voice Fields 1983−  FFT spectrogram displays 1985−  LPC spectrogram displays 1998−  Auditory spectrogram displays 1985−  Formant charts in Bark, ERB, mel, semitone and Hz scales  1988−  Bark scale 1983−  ERB scale 1996−  Semitone scale 1989−  Sone scale 1995− Formant charts of world languages in Bark scale 2018− Other links

Works 1972−


ISA software

Auditory timbre  spectra in lin/Bark scale on Intelligent Speech Analyzer ™ (ISA)

Google Scholar "Timbre Spectrum"  1983 saakka, 19 tulosta.

Google Scholari "Timbre Spectrum"  870 tulosta.

Google Images "Timbre spectrum"  monta tulosta.

Psychoacoustic links to "en.wikipedia.org/wiki":  Psychoacoustics   Auditory   Auditive   Auditory phonetics   Auditory system anatomy   Sone scale   Phon scale   Loudness   Equal-loudness contours   Fletcher–Munson curves   Bark scale   Critical bands   Auditory Filters   ERB scale (Equivalent rectangular bandwidth)   Mel scale   Semitone scale   Hertz scale   Sound pressure   SPL (Sound pressure level)   Stevens's power law   Stanley Smith Stevens   Harvey Fletcher   Karl Eberhard Zwicker

Käsitteet "auditorinen" (auditory) ja "auditiivinen" (auditive) ovat eri käsitteitä. ISA:ssa käytetään nimenomaan käsitettä "auditorinen" (auditory).

36 vuoden ajan Bark-asteikko ja auditorinen suodinpankkimalli ovat olleet rutiinikäytössä Otaniemen työvuodestani 1983 lähtien. Kehitin tällöin auditorista suodinpankkimallia yhdessä professori Matti Karjalaisen kanssa.

Over the years, I have coded as a DSP man auditory filter bank model completely from zero
(1) for "PDP-11/34  Floating Point Systems  FPS 100 Vector Processor" in Fortran,
(2) for the Texas 16-bit TMS320 signal processor family in machine language,
(3) for Motorola's 16 and 32-bit M68000 microprocessor families in machine language and C language,
(4) for IBM 600 Series 32-bit PowerPC Microprocessor Family in machine language and C language,
(5) for Intel 32-bit and 64-bit microprocessor families in C++ language.

Analysis pictures I have coded from the very beginning in Neon object-oriented programming language.

Äänekkyyden (loudness) kaava on N=2(L-40)/10. Äänekkyyden yksikkö on soni (sone). L on siniäänen dBSPL äänenvoimakkuustaso.

Hz:t muunnetaan Bark:eiksi kaavalla Hz->Bark=7asinh(f/650)=7ln(f/650+√(1+(f/650)2)) ja
Bark:it muunnetaan Hz:eiksi kaavalla Bark->Hz=650sinh(x/7).


Toivosen ja Karjalaisen auditoristen sointispektrien laskentoja 1983 Akustiikan laboratoriossa Suomen Akatemian "Puheen kuulemisen mallintaminen" projektissa 19831987. Ylinnä sointispektri syntyy kun auditorisen suodinpankin jokaisen Bark-kanavan signaalista lasketaan kepstri ja kepstrihuippu valitaan Bark-kanavan sointiarvoksi. Alinna auditorisen suodinpankin kanavien signaaleista lasketut kepstrit. Näitten kokeilujen jälkeen Akustiikan laboratoriossa on tehty paljon tieteellisiä julkaisuja, jotka koskevat usean samanaikaisen perustaajuuden havaitsemista auditorisen suodinpankin avulla.

Keskiarvoistetussa kepstrissä havaittavissa terävät huiput.

Toivosen ja Karjalaisen auditoristen sointispektrien laskentoja 1983 Akustiikan laboratoriossa Suomen Akatemian "Puheen kuulemisen mallintaminen" projektissa 19831987. Ylinnä sointispektri syntyy kun auditorisen suodinpankin jokaisen Bark-kanavan signaalista lasketaan kepstri ja kepstrihuippu valitaan Bark-kanavan sointiarvoksi. Alinna auditorisen suodinpankin kanavien signaaleista lasketut kepstrit. Näitten kokeilujen jälkeen Akustiikan laboratoriossa on tehty paljon tieteellisiä julkaisuja, jotka koskevat usean samanaikaisen perustaajuuden havaitsemista auditorisen suodinpankin avulla.

Keskiarvoistetussa kepstrissä havaittavissa terävät huiput.

Toivosen ja Karjalaisen auditoristen sointispektrien laskentoja 1983 Akustiikan laboratoriossa Suomen Akatemian "Puheen kuulemisen mallintaminen" projektissa 19831987. Ylinnä sointispektri syntyy kun auditorisen suodinpankin jokaisen Bark-kanavan signaalista lasketaan kepstri ja kepstrihuippu valitaan Bark-kanavan sointiarvoksi. Alinna auditorisen suodinpankin kanavien signaaleista lasketut kepstrit. Näitten kokeilujen jälkeen Akustiikan laboratoriossa on tehty paljon tieteellisiä julkaisuja, jotka koskevat usean samanaikaisen perustaajuuden havaitsemista auditorisen suodinpankin avulla.

Keskiarvoistetussa kepstrissä havaittavissa terävät huiput.

Toivosen ja Karjalaisen auditoristen sointispektrien laskentoja 1983 Akustiikan laboratoriossa Suomen Akatemian "Puheen kuulemisen mallintaminen" projektissa 19831987. Näitten kokeilujen jälkeen Akustiikan laboratoriossa on tehty paljon tieteellisiä julkaisuja, jotka koskevat usean samanaikaisen perustaajuuden havaitsemista auditorisen suodinpankin avulla.

 

Suomen Akatemian "Modelling of Auditory and Speech Communication" -perustutkimushankkeen 1983−1987 loppuraportti Otaniemessä Akustiikan laboratoriossa 1987.