©copyright Raimo Olavi Toivonen 1972−2019. All rights reserved. Last updated on Sept 19, 2019.

Home  Signal displays 1985−  FFT displays 1985−  Cepstrum displays 1983−  LPC displays 1992− Auditory displays 1983−  Loudness displays 1995−  Loudness curves 1998−  Timbre spectrum 1983− LTAS displays 1982−  Harmonic FFT displays 1989−  Waterfall displays 1983−  F0 displays 1983− F0 histograms in semitone scale 1989−  Jitter/shimmer 1990−  Computer Voice Fields 1983− FFT spectrogram displays 1985−  LPC spectrogram displays 1998−  Auditory spectrogram displays 1985− Formant charts in Bark, ERB, mel, semitone and Hz scales 1988−  Bark scale 1983−  ERB scale 1996− Semitone scale 1989−  Sone scale 1995− Formant charts of world languages in Bark scale 2018−   Other links

Works 1972−

ISA software


Synte 2 Demo Video 8/8/1977 (41 years ago) speech analyzed by Intelligent Speech Analyzer ™ (ISA)

Google  Synte 2:n ICASSP 80 julkaisua "Karjalainen M., Laine U., Toivonen R. (1980). Aids for the Handicapped Based on "Synte 2"

Speech Synthesizer. Proceedings of ICASSP 80 (3): 851−854, 9−11 Apr 1980", VOCOM was established two months later on June 6, 1980.


Google  Synte 2:n ICASSP 80 julkaisua "Aids for the Handicapped Based on "Synte 2" Speech Synthesizer", 9−11 Apr 1980


Matti's Speaker Demo Video December 8, 1977

Psychoacoustic links to "en.wikipedia.org/wiki":  Psychoacoustics   Auditory   Auditive   Auditory phonetics   Auditory system anatomy   Sone scale   Phon scale   Loudness   Equal-loudness contours   Fletcher–Munson curves   Bark scale   Critical bands   Auditory Filters   ERB scale (Equivalent rectangular bandwidth)   Mel scale   Semitone scale   Hertz scale   Sound pressure   SPL (Sound pressure level)   Stevens's power law   Stanley Smith Stevens   Harvey Fletcher   Karl Eberhard ZwickerSynte 2 says 41 years ago on December 8, 1977, "Tämä on ohjelma, joka käsittelee tulevaisuutta" (This is a program about the future). The loudness values ​​for the named segments on the sone scale are "Tämä" 31, 48, 33, 46, "on" 53, 32, "ohjelma" 46, 28, 40, 55, 56, 34, 49, "joka" 34, 54, 20 , 58, "käsittelee" 44, 62, 60, 55, 16, 56, 61, 57, "tulevaisuutta" 20, 44, 47, 52, 27, 57, 54, 60, 13, 62.The F0 analysis is based on the detection of temporal changes in the basic sound periods. Fast F0 analysis.The F0 analysis is performed by detecting the cepstrum peaks. Slower F0 analysis.The F0 analysis is based on the detection of temporal changes in sound. Fast F0 analysis. In the graph, each expressed basic period without time. Statistically the most accurate method, because each basic period is included only once. This analysis is the basis for statistically accurate distribution analysis and sound field analysis."Basic periods without time", expressed in Hertz above, on a semitone scale."Basic periods without time", expressed in Hertz above, on a tenth semitone scale scale.Basic periods expressed in Hertz without time as sound field image (dB/st).Auditorial spectrogram showing temporal slices of detected auditory formants on a Bark scale.Instant Spectrogram under "program". The instantaneous spectrogram is used for accurate segmentation, analysis and listening of all sound.
Instant Spectrogram at "every hand". The instantaneous spectrogram is used for accurate segmentation, analysis and listening of all sound.Instant Spectrogram at "future". The instantaneous spectrogram is used for accurate segmentation, analysis, and listening of all sound.Raimo Toivonen (1977) Academy of Finland "Automated Production of Blind Information Services Using Synthetic Speech" January 1 – August 31, 1977 (42 years ago) at the VTT Hospital Technology Laboratory, Tampere. The contract was signed in January 1977 by professor Pekka Ahonen, Head of the VTT Hospital Technology Laboratory, former head of TTKK. Research assistant on tasks related to the "Development of Communication Tools for People with Disabilities" project. Before and after that, I also did unpaid research in the project. At that time, pay was not important, but scientific development work on Synte 2, a microprocessor-based rule-based synthesis. Project manager certificate signed by senior assistant Matti Karjalainen from 1 January to 31 August 1977 (42 years ago) that I was a research assistant at the Academy of Finland project "Development of Sensory Communication Tools".

Raimo Toivonen (1977) Suomen Akatemian "Sokeain tietopalvelujen automaattinen tuottaminen synteettistä puhetta käyttäen" -projekti 1.1.−31.8.1977 (42 vuotta sitten) VTT:n sairaalatekniikan laboratoriossa Tampereella. Työsopimuksen allekirjoitti tammikuussa 1977 VTT:n sairaalatekniikan laboratorion johtaja, TTKK:n entinen rehtori, professori Pekka Ahonen. Tutkimusapulaisena "Vammaisten kommunikaatiovälineiden kehittäminen" -projektiin liittyvissä tehtävissä. Tätä ennen ja sen jälkeen tein hankkeessa tutkimustöitä myös palkatta. Palkka ei silloin ollut tärkeää vaan tieteellinen kehitystyö kannettavan mikroprosessoripohjaisen sääntösynteesillä varustetun Synte 2:n parissa. Hankkeen projektipäällikkö yliassistentti Matti Karjalaisen allekirjoittama todistus ajalta 1.1.−31.8.1977 (42 vuotta sitten) siitä, että olin tutkimusapulaisena Suomen Akatemian projektissa "Aistivammaisten kommunikaatiovälineiden kehittäminen".

VTT/SAI Laboratory Director Professor (ex-Rector) Pekka Ahonen's employment contract with me for the period January 1 - April 30, 1977 (42 years ago) in the VAMKOM research project of the Academy of Finland.

VTT/SAI:n laboratorionjohtaja professori (ex. rehtori) Pekka Ahosen työsopimus kanssani ajalle 1.1.−30.4.1977 (42 vuotta sitten) Suomen Akatemian VAMKOM-tutkimushankkeessa.Letter from Pekka Ahonen, Professor (Ex-Rector), VTT/SAI Laboratory Director (ex-Rector), January 25, 1977 (42 years ago) to our contract with the Academy of Finland's Technical and Scientific Committee.

VTT/SAI:n laboratorionjohtaja professori (ex. rehtori) Pekka Ahosen 25.1.1977 kirje (42 vuotta sitten) työsopimukseemme liittyen Suomen Akatemian teknis-tieteelliselle toimikunnalle.

VTT/SAI Laboratory Director Professor (ex-Rector) Pekka Ahonen's employment contract with me for the period May 1 – August 31, 1977 (42 years ago) in the VAMKOM research project of the Academy of Finland.

VTT/SAI:n laboratorionjohtaja professori (ex. rehtori) Pekka Ahosen työsopimus kanssani ajalle 1.5.−31.8.1977 (42 vuotta sitten) Suomen Akatemian VAMKOM-tutkimushankkeessa.


Matin lausunto Suomen Akatemian VAMKOM-hankkeeseen osallistumisestani 1.1.−31.8.1977 (42 vuotta sitten) VTT/SAI:ssa.

Matti's statement about my participation in the VAMKOM project of the Academy of Finland from January 1 to August 31, 1977 (42 years ago) at VTT/SAI.In the picture above, Matti's statement about my participation in the VAMKOM project of the Academy of Finland from January 1 to August 31, 1977 (42 years ago) at VTT / SAI. During this time, Matti Karjalainen introduced Synte 2, born in the VAMKOM project, internationally in Copenhagen from June 29 to July 2, 1977, while presenting my Synte 2 related achievements in the upper level "Speaking book" and "Automatic edition of text material" in the VAMKOM project.

Aiemmassa kuvassa Matin lausunto Suomen Akatemian VAMKOM-hankkeeseen osallistumisestani 1.1.−31.8.1977 (42 vuotta sitten) VTT/SAI:ssa. Tänä aikana Matti Karjalainen esitteli VAMKOM-hankkeessa syntyneen Synte 2:n kansainvälisesti Kööpenhaminassa 29.6.−2.7.1977 ja esitteli samalla minun Synte 2:teen liittyviä ylemmän tekstitason "Speaking book" ja "Automatic edition of text material "aikaansaannoksiani VAMKOM-hankkeessa.