©copyright Raimo Olavi Toivonen 1972−2019. All rights reserved. Last updated 1 Jun 2019.

Home  Signal displays 1985−  FFT displays 1985−  Cepstrum displays 1983−  LPC displays 1992− Auditory displays 1983−  Loudness displays 1995−  Loudness curves 1998−  Timbre spectrum 1983− LTAS displays 1982−  Harmonic FFT displays 1989−  Waterfall displays 1983−  F0 displays 1983− F0 histograms with semi scale 1989−  Jitter/shimmer 1990−  Computer Voice Fields 1983− FFT spectrogram displays 1985−  LPC spectrogram displays 1998−  Auditory spectrogram displays 1985− Bark, ERB, mel, st ja Hz scales formant charts 1988−  Bark scale 1983−  ERB scale 1996− Semi scale 1989−  Sone scale 1995−  Works 1972−   Maailman kielten Bark-asteikkoiset formanttikartat 2018−   Other links

ISA software


SYNTE2-esittelyvideon 8.12.1977 (41 vuotta sitten) puhe analysoituna
Intelligent Speech Analyser™ (ISA) -ohjelmalla

Googlaa  SYNTE2:n ICASSP 80 julkaisua "Karjalainen M., Laine U., Toivonen R. (1980). Aids for the Handicapped Based on "SYNTE2"
Speech Synthesizer. Proceedings of ICASSP 80 (3): 851−854, 9−11 Apr 1980",
52 tulosta, VOCOM perustettiin kaksi kuukautta myöhemmin 6.6.1980.


Googlaa  SYNTE2:n ICASSP 80 julkaisua "Aids for the Handicapped Based on "SYNTE2" Speech Synthesizer", 9−11 Apr 1980, 164 tulosta.


Matin puhekone-esittelyvideo 8.12.1977.SYNTE2 sanoi 41 vuotta sitten 8.12.1977 "Tämä on ohjelma, joka käsittelee tulevaisuutta". Nimettyjen segmenttien äänekkyysarvot
soni-asteikolla ovat "tämä" 31, 48, 33, 46, "on" 53, 32, "ohjelma" 46, 28, 40, 55, 56, 34, 49, "joka" 34, 54, 20, 58, "käsittelee" 44, 62,
60, 55, 16, 56, 61, 57, "tulevaisuutta" 20, 44, 47, 52, 27, 57, 54, 60, 13, 62.
F0-analyysi perustuu äänen perusjaksojen ajallisten muutosten ilmaisuun. Nopea F0-analyysi.F0-analyysi tehdään kepstrihuippuja ilmaisemalla. Edellistä hitaampi F0-analyysi.F0-analyysi perustuu äänen ajallisten muutosten ilmaisuun. Nopea F0-analyysi. Käyrässä jokainen ilmaistu perusjakso ilman aikaa.
Tilastollisesti tarkin menetelmä, koska mukana jokainen ilmaistu perusjakso vain yhteen kertaan. Tämä analyysi on perusta
tilastollisesti tarkoille jakautuma-analyyseille ja äänikenttäanalyyseille.
Edellä hertseinä ilmaistut "perusjaksot ilman aikaa" puolisävelasteikolla jakautumana.Edellä hertseinä ilmaistut "perusjaksot ilman aikaa" kymmenesosapuolisävelasteikolla jakautumana.Edellä hertseinä ilmaistut perusjaksot ilman aikaa äänikenttäkuvana (dB/st).Auditorinen spektrogrammi, jossa näkyy ilmaistujen auditoristen formanttien ajalliset liuut Bark-asteikolla.Hetkellisspektrogrammi kohdasta "ohjelma". Hetkellisspektrogrammia käytetään koko äänen tarkkaan segmentointiin, analyysiin ja kuunteluun.
Hetkellisspektrogrammi kohdasta "joka käsi". Hetkellisspektrogrammia käytetään koko äänen tarkkaan segmentointiin, analyysiin ja kuunteluun.Hetkellisspektrogrammi kohdasta "tulevai". Hetkellisspektrogrammia käytetään koko äänen tarkkaan segmentointiin,  analyysiin ja kuunteluun.


LISÄÄ ANALYYSEJÄ TULOSSA!


Raimo Toivonen (1977) Suomen Akatemian "Sokeain tietopalvelujen automaattinen tuottaminen synteettistä puhetta
käyttäen" -projekti 1.1.−31.8.1977 (41 vuotta sitten) VTT:n sairaalatekniikan laboratoriossa Tampereella. Työsopimuksen
allekirjoitti tammikuussa 1977 VTT:n sairaalatekniikan laboratorion johtaja, TTKK:n entinen rehtori, professori Pekka Ahonen.
Tutkimusapulaisena "Vammaisten kommunikaatiovälineiden kehittäminen" -projektiin liittyvissä tehtävissä. Tätä ennen ja
sen jälkeen tein hankkeessa tutkimustöitä myös palkatta. Palkka ei silloin ollut tärkeää vaan tieteellinen kehitystyö
kannettavan mikroprosessoripohjaisen sääntösynteesillä varustetun SYNTE2:n parissa. Hankkeen projektipäällikkö
yliassistentti Matti Karjalaisen allekirjoittama todistus ajalta 1.1.−31.8.1977 (41 vuotta sitten) siitä, että olin
tutkimusapulaisena Suomen Akatemian projektissa "Aistivammaisten kommunikaatiovälineiden kehittäminen".

VTT/SAI:n laboratorionjohtaja professori (ex. rehtori) Pekka Ahosen työsopimus kanssani
ajalle 1.1.−30.4.1977 (41 vuotta sitten) Suomen Akatemian VAMKOM-tutkimushankkeessa.VTT/SAI:n laboratorionjohtaja professori (ex. rehtori) Pekka Ahosen 25.1.1977 kirje
(41 vuotta sitten) työsopimukseemme liittyen Suomen Akatemian teknis-tieteelliselle toimikunnalle.

VTT/SAI:n laboratorionjohtaja professori (ex. rehtori) Pekka Ahosen työsopimus kanssani
ajalle 1.5.−31.8.1977 (41 vuotta sitten) Suomen Akatemian VAMKOM-tutkimushankkeessa.Matin lausunto Suomen Akatemian VAMKOM-hankkeeseen osallistumisestani
1.1.−31.8.1977 (41 vuotta sitten) VTT/SAI:ssa.Aiemmassa kuvassa Matin lausunto Suomen Akatemian VAMKOM-hankkeeseen osallistumisestani
1.1.−31.8.1977 (41 vuotta sitten) VTT/SAI:ssa. Tänä aikana Matti Karjalainen esitteli VAMKOM-hankkeessa
syntyneen SYNTE2:n kansainvälisesti Kööpenhaminassa 29.6.−2.7.1977 ja esitteli samalla minun
SYNTE2:teen liittyviä ylemmän tekstitason "Speaking book" ja "Automatic edition of text material
"aikaansaannoksiani VAMKOM-hankkeessa.