©copyright Raimo Olavi Toivonen 1985−2019. All rights reserved. Last updated 1 Jun 2019.

Home  Signal displays  Multi-envelope displays  FFT displays  Cepstrum displays 1983−  Auditory displays 1983−  Loudness displays  Loudness curves  Timbre spectrum 1983−  LTAS displays  Harmonic FFT displays  Waterfall displays 1983−  F0 displays 1983−   F0 histograms with semi scale 1989−  Jitter/shimmer 1990−  Computer Voice Fields 1983−  FFT spectrogram displays  LPC spectrogram displays  Auditory spectrogram displays  Bark, ERB, mel, st ja Hz scales formant charts 1988−  Bark scale 1983−  ERB scale 1996−  Semi scale 1989−  Works 1972−  Other links  Maailman kielten Bark-asteikkoiset formanttikartat

ISA software

LPC-spektrit dB/Hz/Bark-asteikolla
Intelligent Analyser™ (ISA) -ohjelmassa

Toteutin LPC:n  PARCOR-menetelmällä.
Olen vuosien varrella DSP-miehenä koodannut PARCOR:in täysin nollasta

(1) Texasin 16-bittiselle TMS320-signaaliprosessoriperheelle konekielellä,
(2) Motorolan 16- ja 32-bittisille
M68000-mikroprosessoriperheille konekielellä ja C-kielellä,
(3) IBM:n 600-sarjan 32-bittiselle PowerPC-mikroprosessoriperheelle konekielellä ja C-kielellä,
(4) Intelin 32- ja 64-bittisille mikroprosessoriperheille C++-kielellä.

Signaalin ikkunointi tapahtuu Hamming-ikkunalla, suorakaide-ikkunalla tai yli 90 dB:n Blackman-Harris-ikkunalla.

Analyysikuvat olen alusta saakka koodannut älykkäiksi Neon olio-ohjelmointikielellä.

Formanttien etsintä tapahtuu uniikilla tavalla suodattamalla LPC-spektrikäyrä ensin kaistanpäästösuodatuksella ja etsimällä sitten terävöitetystä spektristä uniikilla menetelmällä huiput.

Hz:t muunnetaan Bark:eiksi kaavalla x/Bark=7ln[f/650+√(1+(f/650)2)] ja
Bark:it muunnetaan Hz:eiksi kaavalla f/Hz=650sinh(x/7).

Hz:t muunnetaan ERB:eiksi kaavalla x/ERB=21,3log10(1+f/228,7) ja
ERB:it muunnetaan Hz:eiksi kaavalla f/Hz=228,7(10x/21,3-1).

Hz:t muunnetaan mel:eiksi kaavalla x/mel=2595log10(1+f/700) ja
mel:it muunnetaan Hz:eiksi kaavalla f/Hz=700(10x/2595-1).

LPC display in Hz-scale

LPC dB/Hz/Bark-asteikolla ja formanttien tunnistuksella.

LPC display in Hz-scale

LPC:t dB/Hz/Bark-asteikolla ja formanttien tunnistuksella.

FTT and LPC in the same display

FTT ja LPC samassa näytössä ja formanttien tunnistus.