©copyright Raimo Olavi Toivonen 19842019. All rights reserved. Last updated 1 Jun 2019

Home  Signal displays  Multi-envelope displays  FFT displays  Cepstrum displays 1983−  LPC displays  Auditory displays 1983− Loudness displays  Loudness curves  Timbre spectrum 1983−  LTAS displays  Harmonic FFT displays  F0 displays 1983−  F0 histograms with semi scale 1989−  Computer Voice Fields with Hz scale 1983−  Waterfall displays 1983−  FFT spectrogram displays  LPC spectrogram displays  Auditory spectrogram displays  Bark, ERB, mel, st ja Hz scales Formant charts 1988−  Bark scale 1983−  ERB scale 1996−  Semi scale 1989−  Works 1972−  Other links  Maailman kielten Bark-asteikkoiset formanttikartat

ISA software

Jitter/shimmer lin/Hz/dB-asteikolla
Intelligent Speech Analyser™ (ISA) -ohjelmassa

Kehittämäni nopea F0-analyysi tehdään kaistanpäästösuodattamalla ensin aikasignaali ja etsimällä sitten aikasignaalista jokainen perusjakso uniikilla menetelmällä. Jokainen perusjakso määritetään suurella tarkkuudella ja pienetkin perustaajuuden vaihtelut saadaan näkyviin.

Kehittämäni F0-algoritmi mahdollistaa perustaajuuden jitterin ja shimmerin määrityksen.

Kehittämäni F0-algoritmi on ollut käytössä vuodesta 1984 lähtien jo 34 vuotta ja toimi reaaliaikaisesti NEC:in uPD7720 signaaliprosessorissa jo 1985 eli 33 vuotta sitten.

Analyysikuvat olen alusta saakka koodannut älykkäiksi Neon olio-ohjelmointikielellä.

Kuka muu olisi Suomessa jo 1984 eli 34 vuotta sitten koodannut perusjakso perusjaksolta analysoivan puheäänen perustaajuusanalyysin ja jo 1985 reaaliaikaisena?

F0-analyysin olen DSP-miehenä koodannut täysin nollasta erilaisilla konekielillä.

Jitter-kaava 100 * hajonta arvoista (f2-f1/f1), f1 ja f2 perättäiset jaksot.

Jitter-kaava 100 * keskiarvo arvoista |(f2-f2/f1)|, f1 ja f2 perättäiset jaksot.

Shimmer-kaava keskiarvo arvoista |a2-a1|, a1 ja a2 perättäisten jaksojen max. amplitudit dB:leinä.

Jitter- ja shimmer-käyrät ilman aikaa Hz- ja dB-asteikolla.

Jitter-jakauma prosentti/Hz-asteikolla.

Jitter-jakauma 1.3.2001−. Kun raakajitterkäyrä ja muutetaan jakaumaksi syntyy aivan uudenlaiset analyysikuvat ja tilastolliset mitat jitterille. Jitter-jakaumassa on arvoja nollasta lähtien 0.1 Hzn välein 25 Hzn saakka yhteensä 251 kpl. Jakauman keskeinen tunnusluku on jakauman leveys, joka saadaan laskemalla jakauman se leveys, johon sisältyy 90% jaksoista. Tämä prosenttiluku on valittavissa (esim. 80%). Hz-leveys on normalisoitavissa myös prosenteiksi, jolloin 90% leveys jaetaan keskimääräisellä perustaajuudella. Saatua normalisoitua prosenttiarvoa voidaan vertailla miesten, naisten ja lasten kesken. Puheterapian onnistuminen näkyy jitter-jakauman leveyden pienenemisenä eli jakauman leveyden Hz-arvon ja prosenttiarvon pienenemisenä. Jitter-jakauma voidaan menestyksellisesti tuottaa myös suorasanaisesta tekstistä, koska sanarajojen ja tavurajojen jälkeiset suuret jitter-muutokset jäävät jakauman häntään ja poistuvat 90% leveyden yhteydessä.

Shimmer-jakauma prosentti/dB-asteikolla.

Shimmer-jakauma 1.3.2001−. Kun raakashimmerkäyrä muutetaan jakaumaksi syntyy aivan uudenlaiset analyysikuvat ja tilastolliset mitat shimmerille. Shimmer-jakaumassa on arvoja nollasta lähtien 0.1 dBn välein 25 dB:hen saakka yhteensä 251 kpl. Jakauman resoluutio 0.1 dB:tä voi olla pienempikin vaikkapa 0.05 dB:tä. Shimmer-jakauman tunnusluku on jakauman 90% leveys. Arvo on dB:leinä ja verrattavissa suoraan miesten, naisten ja lasten kesken. Puheterapian onnistuminen näkyy shimmer-jakauman leveyden pienenemisenä eli jakauman leveyden dB-arvon ja prosentti-arvon pienenemisenä. Shimmer-jakauma voidaan menestyksellisesti tuottaa myös suorasanaisesta tekstistä, koska sanarajojen ja tavurajojen jälkeiset suuret shimmer-muutokset jäävät jakauman häntään ja poistuvat 90% leveyden yhteydessä.