©copyright Raimo Olavi Toivonen 2021. All rights reserved. Last updated on Mars 13, 2021.

Tampereella TTKK:ssa vaikuttaneitten henkilöitten "Diskreettiaikaista digitaalista signaalinkäsittelyä" eli "DSP:tä" käyttäviä julkistuksia 14 vuoden aikana 1976-1989.

Diskreettiaikaisen digitaalisen signaalinkäsittelyn DSP:n abstrakti ja laskennallinen teoria tuotiin Suomeen, Tampereelle ja Hervantaan TTKK:hon 1976-78 prof. Yrjö Neuvon (nykyisin professori emeritus) johtamissa 2-vuotisissa DSP:n teorian jatko-opinnoissa. Olimme 1976 neljännen vuoden elektroniikkaa pääaineena opiskelevia teekkareita Raimo Toivonen, Tapio Saramäki (nykyisin professori emeritus, s. 1953) ja Markku Renfors (nykyisin professori emeritus, s. 1953). Suoritimme DSP-kurssit kiittäen hyväksytysti 5/5.  En ole koskaan ollut prof. Neuvon luennolla tai kuunnellut yhtään ainutta hänen luentoaan mistään aiheesta. Hän ei 1976-79 luennoinut mitään TTKK:ssa.  Tästä huolimatta hän on minulle tärkeä henkilö, koska hän mahdollisti minun toteuttaa taipumuksiani elektroniikassa, DSP:ssä ja systeemiohjelmoinnissa. Olin ennen hänen professuuriaikaansa 1972-76 enemmänkin abstraktin ja laskennallisen matematiikan, elektronifysiikan ja mikroprosessoritekniikan pääaineopiskelija. Itse viihdyin matematiikan professori (myöh. rehtori) Timo Lepistön, lehtori Risto Silvennoisen ja fysiikan apulaisprofessori Mäntysalon luennoilla. Ilman Otaniemen Teknillisen korkeakoulun apulaisprofessori Harri Rikkosen abstraktin perusmatematiikan joukko-opillisia monisteita emme olisi sitä mitä olemme. Hänen monisteensa olivat aivan muuta kun nykyiset Calculus-tason monisteet.

Alla olevat julkistukset on haettu "finna.fi":llä, worldcat.org:illä ja "researchgate.net":illä ja viittausten määrä Googlen Scholarilla.

TTKK:ssa oli kaksi vanhempaa vaikuttajaa elektroniikan professori (syksy 1976-93)  Yrjö Neuvo (s. 1943)  ja elektroniikan yliassistentti (1974-80) Matti Karjalainen (s. 1946), mutta kummankaan opinnäytteet eivät ole DSP-töitä. Kävin Karjalaisen eletroniikan luennoilla.

Kun lukee Tapio Saramäen yli 100 sivuisen matemaattisen 1978 diplomityön ja matemaattisen yli 200 sivuisen 1981 väitöskirjan niin jokainen toteaa, että ne ovat suomalaisen DSP:n ensimmäinen matemaattinen diplomityö ja ensimmäinen matemaattinen väitöskirja.

Kun prof. Neuvo tuli syksyllä 1976 TTKK:n eletroniikan professoriksi hän käynnisti 2-vuotiset (syksy 1976 - kevät 1978) jatko-opinnot DSP:stä, mikro-ohjelmoinnista ja ohjelmointikielten kääntäjistä.

Tammikuu 1975: Schwartz Mischa & Leonard Shawn Leonard kirjan Discrete Spectral Analysis, Detection and Estimation, 398 pages. McGraw-Hill Book Company, January, 1975. ISBN 978-0070856509. Nimensä mukaisesti teos on enemmänkin tilastollista signaalien ilmaisua kuin suodatinteoriaa. Jatko-opintokirjana TTKK:ssa keväällä 1977.


Tammikuu 1975:
Oppenheim, Alan V. (s. 1937) & Schafer, Roland W. (s. 1938): Digital Signal Processing. 585 pages. Hardcover. Prentice-Hall, Inc., January 12, 1975. ISBN 0-13-214635-5. Teoksessa Bellin laboratorion copyright. Oppenheim työskenteli Bellin laboratoriossa ja Schafer Georgia Institute of Technology:ssä. Jatko-opintokirjana syksyllä 1977.


Kesäkuu 1975:
Rabiner, Lawrence R. (s. 1943) & Gold, Bernard (s. 1923): Theory and Application of Digital Signal Processing. 762 pages. Hardcover. Prentice-Hall, Inc., June 1, 1975. ISBN 0-13-914101-4. 1975 Rabiner työskenteli MIT:issä ja Gold MIT:in Lincolnin laboratoriossa. Teos ilmestyi puoli vuotta "Digital Signal Processing" teoksen jälkeen.


  
1976-1978 jatko-opintojen kuvausta.
  
1976-1978 jatko-opintojen kuvausta.

1976-78 jatko-opintojen kuvausta.

List of DSP publications collected by Professor Emeritus Tapio Saramäki until 1988.


Yrjö Neuvo (s. 1943):
1968-1973 TKK:ssa:
- DIPLOMITYÖ 1968, Rekisteröintilaitteiston suunnittelu radiotieteellistä mittausjärjestelmää varten, 61 sivua + liitteet, 1968. Sähköteknillinen osasto, TKK.
- LISENSIAATTITYÖ 1971,
Digitaalinen VOR-pientaajuusgeneraattori, 27.5.1971. Sähköteknillinen osasto, TKK.
- Neuvo Y. (1973): Analysis and digital realization of Pseudo Random Gaussian and impulsive noise source. 43 sivua 1973. TKK. ISBN 951-750-096-3. OCLC 57923739.
1973-1974 Cornellin yliopistossa:
- Neuvo Y. (1973): The Application of Digital Techniques to a VOR Signal Generator, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, AES-9:1:38-42. Jan 1973. Cornell University. OCLC 5871479947. lehtiartikkeli.
- Neuvo Y., Ku Walter H. (1973): Analysis and Digital Hardware Realization of Non-Gaussian Impulse Noise in Wideband Communications Systems. Oct 1973. Cornell University. OCLC 227570013.
- VÄITÖSKIRJA 1974 Analysis and digital realization of a pseudorandom Gaussian and impulsive noise source, Cornellin yliopisto. OCLC 704477440.
1975 Cornellin yliopistossa:
- Neuvo Y., Ku Walter H. (1975): Impulse Noise Generators and Testing of Modems. 116 sivua. Ft. Belvoir Defense Technical Information Center. Mar 1975. Cornellin yliopisto. OCLC 227384972.
- Neuvo Y., Ku Walter H. (1975): Analysis and Digital Realization of a Pseudorandom Gaussian and Impulsive Noise Source. IEEE Transactions on Communications. 23:9:849-858, Sept 1975. Cornellin yliopisto. OCLC 5871441866.  lehtiartikkeli. 33 viitettä.

1974 DSP:tä TKK:ssa:
- Neuvo Y. (1974): The application of digital signal prosessing in the design of a digital noise source. 14 sivua. TKK. ISBN 951-750-281-8. OCLC 57923794.
- Neuvo Y., Simula O. (1974): A modified continued fraction expanxion with lower coefficient sensitivity for realizing digital filters. 24 sivua. TKK. ISBN 951-750-349-0. OCLC 57962429.
- Neuvo Y., Simula O. (1974): On the coefficient sensitivity calculations of digital filters. 15 sivua. TKK. ISBN 951-750-350-4. OCLC 57962408.
- Neuvo Y., Simula O. (1974): The realization of digital ladder filters. 20 sivua. TKK. ISBN 951-750-273-7. OCLC 57923915.

1975 DSP:tä TKK:ssa:

- Neuvo Y., Simula O. (1975):  Low sensitive digital lattice filters. 32 sivua. TKK. ISBN 951-750-415-2. OCLC 57960805.
- Kukkonen H., Simula O., Neuvo Y. (1975): Digital lattice filters with reduced number of multipliers. 14 sivua. TKK. ISBN 951-750-617-1. OCLC 57961019.
- Neuvo Y., Simula O., Vainio L. (1975): The mucromaf and mucroer polynomials in digital filter design. 17 sivua. TKK. ISBN 951-750-511-6. OCLC 57961087.


Matti Karjalainen (s. 1946):
1970-1980 TTKK:ssa, EI DSP:tä:

- DIPLOMITYÖ 1970 Elektroninen lämpöenergian mittari, Tampereen TKK.
- LISENSIAATTITYÖ 1974 Eräiden monikaistasuotimien eli monijakoisten säädettävien amplitudikäyräkorjaimien toimintaperiatteiden ja sovellutusten tutkiminen, Tampereen TKK.
- VÄITÖSKIRJA 1978 An Approach to Hierarchical Information Processes with an Application to Speech Synthesis by Rule. Tampereen TKK. ISBN 951-666-105-X. OCLC 4518663. Maailman ensimmäinen kannettava puhesyntetisaattori SYNTE2.
- Karjalainen M., Laine U., Toivonen R. (1980): Aids for the handicapped based on SYNTE 2 speech synthesizer. IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP '80, Denver, Colorado, USA, April 9-11, 1980. 3:851-854. OCLC 5858670268.
- Karjalainen M., Laine U. (1980): Speech research and technology in USA : report of a visit to USA, April 1980. TTKK. Elektroniikan laboratorio. Sovellutusraportti, 1980:5. 53 s + liitteet.


1976 DSP:tä, syksyllä 1976 alkoi TTKK:ssa syksy 1976-kevät 1978 DSP-jatko-opinnot:

- Neuvo Y., Simula O. (1976): Digital lattice filters with reduced number of multipliers.   IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP '76, Philadelphia, Pennsylvania, USA, April 12-14, 1976. pp. 276-279. DOI 10.1109/ICASSP.1976.1169961. OCLC 5872161029. 5 viittausta. konferenssiartikkeli.
- Neuvo Y., Simula O., Vainio L. (1976): The MUCROMAF and MUCROER polynomials in digital filter design, Proc. 1976 IEEE Symposium on Circuits and Systems, ISCAS '76, Apr 1976. s. 152-154. OCLC 5871537246 . 2 viittausta. 2. konferenssiartikeli.
- Neuvo Y., Simula O. (1976):
Coefficient sensitivities of cascaded lattices at zero frequency. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing. 24:4:336-337, Aug 1976. DOI 10.1109/TASSP.1976.1162831. OCLC 5871449485. References. 2 viittausta. lehtiartikkeli.
- Neuvo Y., Simula O. (1976): An iterative method for designing digital filters with reduced number of zeroes, 1976 European Conference on Circuit Theory and Design, Sept 1976. DOI ?  2 viittausta. konferenssiartikkeli.

1977 DSP:tä:
- Neuvo Y. (1977): Kutsu kuulemaan sitä julkista esitelmää, jonka Tampereen teknilliseen korkeakouluun nimitetty elektroniikan professori Yrjö Neuvo pitää virkaanastujaisissaan helmikuun 11 päivänä 1977. 7 sivua.
- Neuvo Y., Ropponen K., Simula O. (1977): A fast microprogrammed digital filter design. IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP '77, 9-11 May 1977. DOI 10.1109/ICASSP.1977.1170270. OCLC 57867923 4 viittausta. konferenssiartikkeli.
- Neuvo Y., Simula O., Vainio L. (1977): MUCROMAF and MUCROER polynomials in digital filter design. IEEE Transactions on Circuits and Systems. 24:3:152-154, Mar 1977. DOI 10.1109/TCS.1977.1084312. OCLC 5871537246 Referencers. 2 viittausta. lehtiartikkeli.
- Neuvo Y., Saramäki T., and Simula O. (1977): Digital transfer functions with reduced number of zeros, SSCT 77. Proc. Fifth Summer Symp. Circuit Theory, pp. 65-69, September 5–9, 1977. Prague, Czechoslovakia. DOI ? 2 viittausta. konferenssiartikkeli.

1978 DSP:tä:
- Saramäki T. (1978): Digitaalisen suodattimen siirtofunktion analyyttinen määrääminen (Analytic determining of the transfer function of digital filters), 102+32 sivua. TTKK. Diplomityö (with honors). 0 viittausta. TTKK:n ensimmäinen DSP-diplomityö.
- Renfors M. (1978): Nopea pulssivahvistin tietoliikennejärjestelmään. Diplomityö. Ei ehkä DSP-työ.
- Neuvo Y., Saramäki T., Gabel R. (1978): Digital filters with prescribed zeros. IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP '78,  pp. 487-490. Apr 10-12, 1978. Tulsa, Oklahoma, USA. OCLC 5872461345. References. 3 viittausta.  konferenssiartikkeli.
Suomalaisen matemaattisen DSP-teorian suvereeni isä professori emeritus Tapio Saramäki akateemisen uransa alkutaipaleella 1978 TTKK:n elektroniikan laitoksella "oikealla saappaat pöydällä" asenteella.

Aivan uusi 798-sivuinen kansainvälinen kirja suodinsuunnittelusta MATLAB:lla: Wanhammar, Lars & Saramäki, Tapio: Digital Filters Using MATLAB. Springer, 2020. ISBN 978-3-030-24062-2, 978-3-030-24063-9. OCLC 1143831377.


1979 DSP:tä:
- Saramäki T., Neuvo Y. (1979):  New transformed variables for designing recursive digital filters. IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP '79, Apr 2-4, 1979.Washington, DC, USA. OCLC 5872158295. 4 viittausta. konferenssiartikkeli.
- Saramäki T., Neuvo Y. (1979): Analytic solutions for the poles of recursive digital filters, in Proc. 1979 IEEE International Symposium on Circuits and Systems, ISCAS '79, Tokyo, Japan. p. 350-351. 7 viittausta. konferenssiartikkeli.
- Saramäki T., Neuvo Y. (1979): Analytic magnitude squared IIR filter design. 32 sivua. TTKK. ISBN 951-720-404-3. OCLC 57878956. 0 viittausta.
- Saramäki T., Neuvo Y. (1979): Recursive digital filters with analytically solvable poles. 13 sivua. TTKK. ISBN 951-720-371-3. OCLC 57878052. 0 viittausta.
- Saramäki T., Honkanen T. (1979): Tables for the poles of all-pole maxmimally flat and equiripple digital filters.  28 sivua. TTKK. ISBN 951-720-373-X. 0 viittausta.
- Saramäki T. (1979): Varaussiirtorekisterit. OCLC 57878671. 20 sivua. TTKK. ISBN 951-720-393-4. 0 viittausta.
- Bärling P., Neuvo Y., Simula O. (1979): Microprogrammable digital filter : programming and performance. 15 sivua. TTKK. ISBN 951-720-384-5. OCLC 57878422. 1 viittaus.
-Simula Olli (1979): Studies on the design and implementation of efficient low-sensitivity digital filters. TKK. Väitöskirja. OCLC 57777180.

1980 DSP:tä:
- Saramäki T. (1980): Optimum recursive digital filters with zeros on the unit circle. IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP '80, Apr 9-11, 1980. Denver, Colorado, USA. p. 275-278. OCLC 5858670018. References. 5 viittausta.  konferenssiartikkeli.
- Saramäki T., Neuvo Y. (1980): Equal ripple amplitude and group delay digital filters. IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP '80, Apr 9-11, 1980. Denver, Colorado, USA. OCLC 5858670070. References. 5 viittausta.  konferenssiartikkeli.
- Saramäki T. (1980): yht. 8 julkaisua
.
- Saramaki T., Neuvo Y. (1980): IIR Filters with Equiripple Group Delay, 1980 IEEE Int. Symp. on Circuits and Systems. konferenssiartikkeli.

- Renfors M., Neuvo Y. (1980): Fast multiprocessor realizations of digital filters. ICASSP '80. Apr 9-11, 1980. OCLC 5858667410 References. 12 viittausta. konferenssiartikkeli.
- Renfors M., Neuvo Y. (1980): The maximal sampling rate of digital filters under hardware speed constraints. OCLC 57878701. 17 sivua. TTKK. ISBN 951-720-394-2. 14 viittausta.
- Heinonen P., Malmivuo J., Neuvo Y. (1980): Digital filter for line frequency interference. 18 sivua. TTKK. ISBN 951-720-529-5. OCLC 57882226. 0 viittausta.
- Karjalainen M. (1980): Design of a microprocessor-based system for speech analysis. 19 sivua. TTKK. ISBN 951-720-490-6. OCLC 57881290. 0 viittausta.
- Karjalainen M. (1980): VOCOM ky:n SPS2-puheanalysaattori. Karjalaisen ja Toivosen Vocom ky perustettu ICASSP'80 kokouksen jälkeen 6.6.1980
.

1981 DSP:tä:
- Saramäki T. (1981): Design of digital filters requiring a small number of arithmetic operations. 226 sivua. TTKK:n ensimmäinen DSP-väitöskirja (with honors). 20 viittausta. Todella massiivinen työ.
- Saramäki T., Neuvo Y., Saarinen T. (1981): Equal ripple amplitude and maximally flat group delay digital filters. IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP '81, Mar 30-Apr 1, 1981. Atlanta, Georgia, USA. 8 viittausta. konferenssiartikkeli.

- Heinonen P., Saramäki T., Malmivuo J., Neuvo Y. (1981): Periodic interference rejection using coherent sampling and waveform estimation. 32 sivua. TTKK. ISBN 951-720-636-4. 21 viittausta.
- Renfors M. (1981): High-speed digital filters. 63 sivua. TTKK:n ensimmäinen DSP-lisensiaattityö.
- Karjalainen M., Virtanen M. (1981): Puhesignaalin särö ja sen mittaaminen. TKK:n Akustiikan laboratorion raportti 26. 0 viittausta
.

1982 DSP:tä:
- Saramäki T. (1982): yht. 6 julkaisua
.
- Saramäki T. (1982): Narrowband linear-phase FIR filters requiring a small number of multipliers. IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing,
ICASSP '82, May 3-5, 1982. Paris, France. 1 viittausta. konferenssiartikkeli.
- Renfors M. (1982): On the design of efficient digital filters using graph theoretic equivalence transformations. 116 sivua. TTKK:n toinen DSP-väitöskirja. 2 viittausta.
- Heinonen P. (1982): Design and implementation of digital wideband harmonic notch filters. 59 sivua. TTKK:n toinen DSP-lisensiaattityö. 2 viittausta.
- Karjalainen M, Virtanen M. (1982): Puheen tuottamisen ja kuulemisen mallit ja niiden käyttö särötutkimuksessa ja -mittaamisessa. TKK:n Akustiikan laboratorion raportti 27. 0 viittausta
.

1983 DSP:tä:
- Saramäki T. (1983): yht. 10 julkaisua.
- Saramäki T. (1983): Design of optimum recursive digital filters with zeros on the unit circle, IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, vol. ASSP-31, no. 2, pp. 450-458, April 1983. lehtiartikkeli.
- Saramäki T. (1983): Computationally efficient narrowband linear-phase FIR filters, IEE Proceedings - Part G: Electronic Circuits and Systems, vol. 130, no. 1, pp. 20-24, February 1983. lehtiartikkeli.

- Saramäki T. (1983): A new class of nonrecursive digital filters for multirate filtering. 42 sivua. TTKK. ISBN 951-720-824-3. x viittausta.
- Estola K.-P., Saramäki T., Malmivuo J. (1983):  Computationally efficient fir filters for preprocessing electrocardiogram. 8 sivua. TTKK. ISBN 951-720-751-4. 1 viittausta.
- Neuvo Y. (1983): Signaaliprosessori tekee kitarasta bassokitaran. Elektroniikka ja automaatio 36(1983) : 1, s. 48-50.
- Toivonen R. (1983): Bark-asteikkoisen psykoakustisen kuulonmallin kehitystyötä Suomen Akatemian hankkeessa "Modelling of Auditory and Speech Communication" Otaniemessä Teknillisen korkeakoulun Akustiikan laboratoriossa 1983. Monivuotisen hankkeen tulokset dokumentoitiin teoksessa "Puheen kuulemisen mallintaminen" (On the modelling of speech perception), May 1987, 110 sivua, ISBN 951-754-154-6. Laboratoriotietokonejärjestelmänä toimi PDP-11/34 pienoistietokone, jonka liukulukulaskentaa kiihdytettiin Floating Point Systemsin FPS-100 vektoriprosessorilla (8 mipsiä) liitettynä Motorolan Exorset-pohjaiseen
VOCOM ky:n SPS2-puheanalysaattoriin, jossa ääni otettiin sisään, esivahvistettiin, muunnettiin, suodatettiin, editoitiin ja kuunneltiin kuulokkeilla ja kaiuttimella. Laboratoriotietokonejärjestelmänä toimi PDP-11/34 pienoistietokone, jonka liukulukulaskentaa kiihdytettiin Floating Point Systemsin FPS-100 vektoriprosessorilla (8 mipsiä) liitettynä Motorolan Exorset-pohjaiseen VOCOM ky:n SPS2-puheanalysaattoriin, jossa ääni otettiin sisään, esivahvistettiin, muunnettiin, suodatettiin, editoitiin ja kuunneltiin kuulokkeilla ja kaiuttimella.
- Karjalainen M., Nuuttila P. (1983): Signaaliprosessorien käyttö puheen- ja äänenkäsittelyssä. TKK:n Akustiikan laboratorion raportti 28. 0 viittausta
.


1984 DSP:tä:
- Saramäki T. (1984): yht. 9 julkaisua
.
- Saramäki T. (1984): Computationally efficient circularly symmetric two-dimensional FIR filters, IEE Proceedings - Part G: Electronic Circuits and Systems, vol. 131, no. 2, pp. 46-50, April 1984. lehtiartikkeli.
- Heinonen P., Saramäki T., Malmivuo J., Y. Neuvo T. (1984): Periodic inter-ference rejection using coherent sampling and wave-form estimation, IEEE Transaction on Circuits and Systems, vol. CAS-31, no. 5, pp. 438-446, May 1984. lehtiartikkeli.
- Saramäki T. (1984): A class of linear-phase FIR filters for decimation, interpo-lation, and narrow-band filtering, IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal processing, vol. ASSP-32, no. 5, pp. 1023-1036, October 1984. lehtiartikkeli.
- Saramäki T., Neuvo Y. (1984): Digital filters with equiripple magnitude and group delay, IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal processing, vol. ASSP-32, no. 6, pp. 1194-1200, December 1984.  lehtiartikkeli.
- Saramäki T. (1984): A class of linear-phase FIR filters for decimation, interpolation, and narrow-band filtering.
IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 32:5, Oct 1984. 48 viittausta.
- Estola K.-P. (1984): Digital signal processing in ECG analysis. 70 sivua. TTKK:n kolmas DSP-lisensiaattityö. 0 viittausta.
-
Toivonen, R. (1984): Ei-reaaliaikainen foniatrinen F0/A0-puheäänikenttäohjelma VOCOM ky:n SPS2-puheanalysaattoriin. Toimitus Jyväskylän Kinkomaan sairaalan foniatrian poliklinikalle 10.12.1984 professori Aatto Sonniselle. VOCOM = Vocal Communication.
- Toivonen, R. (1984): NEC µPD7720 kääntäjä SPS2:teen.
- Toivonen, R. (1984): Ohjelmallinen NEC µPD7720 emulaattori SPS2:teen.
- Toivonen, R. (1984): TMS32010 kääntäjä MAC:iin. Sitä käytettiin pitkään Otaniemessä Akustiikan laboratoriossa.


1985 DSP:tä:
- Saramäki T. (1985): On the design of digital filters as a sum of two all-pass filters. IEEE Transactions on Circuits and Systems, 32:11:1191-1193, Nov 1985. lehtiartikkeli. 115 viittausta.
- Saramäki T. (1985): yht. 9 julkaisua.

-
Toivonen R. (1985): Reaaliaikainen foniatrinen NEC µPD7720 signaaliprosessoria käyttävä F0/A0-puheäänikenttäjärjestelmä kortilla EXORset30-kehitystietokoneessa. Puheen analogisena esivahvistimena toimi VOCOM ky:n SPS2-puheanalysaattori. Toimitus Jyväskylän Kinkomaan sairaalan foniatrian poliklinikalle 15.5.1985 professori Aatto Sonniselle.
-
Toivonen R. (1985): Foneettinen F0/A0-perustaajuusanalyysiohjelma VOCOM ky:n SPS2-puheanalysaattoriin. Toimitus HY:n fonetiikan laitokselle 7.10.1985 professori Antti Iivoselle
.
- Sonninen A., Hurme P., Toivonen R. (1985):
Computer Voice Fields of Connected Speech, Papers in Speech Research, Jyväskylän yliopisto 6, s. 93-111. 5 viitettä.
- Sonninen A., Hurme P., Toivonen R. (1985):
Computer Voice Fields of Connected Speech, Symposium on Voice Disorders, Sweden, Aug 23, 1985. 5 viitettä
.
- Toivonen R. (1985): Olio-ohjelmoitavan
Intelligent Speech Analyser-puheanalysaattorin ja siihen tarvittavien software- ja hardwaretyökalujen kehitystyö alkoi 1985.


1986 DSP:tä:
- Saramäki T. (1986): yht. 6 julkaisua.
- Tapio Saramäki nimitetään TTKK:n eletroniikan laitoksen apulaisprofesoriksi 10 vuotta DSP-jatko-opintojen alkamisen jälkeen. Sitä ennen hän ehti vierailla
Californian yliopistossa Santa Barbarassa 10 kuukautta 1992-1996.

- Heinonen Pekka (1986): Linear median hybrid filters. 15 sivua. TTKK. Väitöskirja. ISBN 951-721-020-5. OCLC 635610444. 1 viittaus.
- Estola K.-P. (1986): Design of digital filters for electronic instrumentation. 63 sivua. TTKK:n kolmas DSP-väitöskirja. ISBN 951-382-604-X, 1 viittaus.
-
Jaroma M., Sonninen A., Hurme P., Toivonen R. (1986): Computer Voice Fields Observations of Menopausal Dysphonia. Paper presented at the 13th Congress of the European Union of Phoniatricians (EUP), Vienna Nov 5-9. 0 viitettä. CVF = Computer Voice Fields.
- Toivonen R. (1986): Intelligent Speech Analyser, Texasin TMS320-signaaliprosessoriin perustuvan yleiskäyttöisen signaalitietokoneen ja ISA-puheanalyysiohjelmiston julkistus 4.12.1986. 101 viittausta 1986-2019. Ensimmäinen toimitus TAYS:in foniatrian poliklinikalle foniatri MD Erkki Vilkmanille.TMS32010-signaaliprosessorin, signaalimuistin ja Sonyn 16-bittisten 2-kanavaisten muuntimien liitynnän sisältävä ISA-signaalitietokone on vuodelta 1986 eli 33 vuoden takaa. Kovalevyllä varustettu Macintosh SE/30 on vuodelta 1989.


1987 DSP:tä:

- Renfors M., Saramäki T. (1987): Recursive Nth-band digital filters - Part I: Design and properties. IEEE Transactions on Circuits and Systems, vol. CAS-34, 1:24-39, Jan 1987. lehtiartikkeli. 140 viittausta.
- Renfors M., Saramäki T. (1987): Recursive Nth-band digital filters - Part II: Design of multistage decimators and interpolators. IEEE Transactions on Circuits and Systems, vol. CAS-34, 1:40-51, Jan 1987. lehtiartikkeli. 30 viittausta.  (This paper together with the above one received 1998 IEEE Circuits and Systems Society’s Guillemin-Cauer Award.) Saramäki palkittiin 8 vuotta myöhemmin 2006 uudelleen IEEE Circuits and Systems Society’s Guillemin-Cauer Award -palkinnolla. Saramäki TTKK:n apulaisprofessori 1986- ja professori 1998-.
- Saramäki T., Yu Tian-Hu, Mitra S. (1987): Very low sensitivity realization of IIR digital filters using a cascade of complex all-pass structures. IEEE Transactions on Circuits and Systems, 34:8:878-886. Aug 1987. lehtiartikkeli. 44 viittausta. Julkaisuyhteistyö prof. Mitran kanssa alkoi 1987.
- Saramäki T. (1987): Design of FIR filters as a tapped cascaded interconnection of identical subfilters. IEEE Transactions on Circuits and Systems, 34:9:1011-1029. Sept 1987. lehtiartikkeli. 116 viittausta.
- Saramäki T., Neuvo Y. (1987): A class of FIR Nyquist (Nth-band) filters with zero intersymbol interference. IEEE Transactions on Circuits and Systems, 34:10:1082-1190. Oct 1987. lehtiartikkeli. 100 viittausta.

- Karjalainen M. (toim.) (1987): Puheen kuulemisen mallintaminen. On the modelling of speech percepton. TKK:n Akustiikan laboratorion raportti 29. May 1987. ISBN 951-754-154-6. Raportti Suomen Akatemian 1972-1976 psykoakustiikan tutkimushankkeesta Otaniemessä. 3 viittausta.- Toivonen R. (1987):
The presentation of the Intelligent Speech Analyser™ (ISA) system in the Meeting of Finnish Phoneticians in Jyväskylän yliopisto 16.-17.1.1987. Jyväskylän fonetiikan päivien julkaisukirjassa jo professori Matti Karjalaisen viittaus tähän tunnin esitelmääni.- Sonninen, A., Vilkman, E., Hurme, P., Toivonen R. (1987): Computer Voice Fields in Basic Phonation Research: Rotation vs. Gliding in Cricothyroid Articulation, January 1987. 2 viittausta
.


1988 DSP:tä:
- Saramäki T., Neuvo Y., Mitra S. (1988): Design of computationally efficient interpolated FIR filters. IEEE Transactions on Circuits and Systems, 35:1:70-88. Jan 1988. OCLC 5871907346. lehtiartikkeli.  267 viittausta. Julkaisuyhteistyö prof. Mitran kanssa jatkui.
- Vuonna 1988 syntyi TTKK:n signaalinkäsittelyn laitos 12 vuotta DSP-jatko-opintojen 1976-1978 alkamisen jälkeen. Prof. Neuvo siirtyi jo 1984 Suomen Akatemian tutkijaprofessoriksi ja sen jälkeen 1993 Nokian palvelukseen.

- Sonninen, A., Hurme, P., Toivonen R. (1988): Computer Voice Fields in the Study of Normal Phonation, January 1988. x viittausta.
- Pruszewicz A., Sonninen, A., Hurme, P., Toivonen R. (1988): Computer-assisted examination of the vocal field during speech in physiological and various pathological conditions, February 1988. 1 viittausta. Sekä Antoni Pruszewicz että Aatto Sonninen olivat foniatrian professoreita ja kansainvälisesti tunnettuja foniatrian oppi-isiä.

1989 DSP:tä:
- Saramäki T. (1989): A class of window functions with nearly minimum sidelobe energy for designing FIR filters. IEEE International Symposium on Circuits and Systems, ISCAS '89, 8–11 May 1989. p. 359-362. OCLC 5872146616. DOI 10.1109/ISCAS.1989.100365. konferenssiartikkeli.

1989 artikkelissa Saramäki määritteli ennen tuntemattoman uuden painotusikkunan, jolle hän antoi 1991 nimen "Saramäki window" artikkelissaan Adjustable windows for the design of FIR filters – A tutorial, 6th Mediterranean Electrotechnical Conference, 22–24 May 1991, Ljubljana, Slovenia. OCLC 5872440407. DOI 10.1109/MELCON.1991.161772. konferenssiartikkeli.

Saramäki painotusikkunaa hän kuvasi myös Handbook for Digital Signal Processing teoksen neljännessä luvussa Finite impulse response filter design, Chapter 4 in Handbook for Digital Signal Processing, edited by Sanjit K. Mitra and James F. Kaiser, John Wiley & Sons, New York, 1993, p. 155-277. ISBN 978-0471619956, OCLC 1127803971. kirjan luku.