©copyright Raimo Olavi Toivonen 1985−2019. All rights reserved. Last updated 1 Jun 2019

Intelligent Speech Analyser™ (ISA) -ohjelman Bark- ja Hz-asteikkoiset formanttikartat ovat olleet käytössä 15.12.1988 lähtien jo 30 vuoden ajan. ERB-, mel-, st-asteikkoiset formanttikartat ovat olleet käytössä 30.10.1996 lähtien jo 22 vuoden ajan.

35 vuoden ajan Bark-asteikko ja auditorinen suodinpankkimalli ovat olleet minulla rutiinikäytössä Otaniemen työvuodestani 1983 lähtien. Kehitin tällöin auditorista suodinpankkimallia yhdessä professori Matti Karjalaisen kanssa.

Olen vuosien varrella DSP-miehenä koodannut auditorisen suodinpankkimallin täysin nollasta
(1) PDP-11/34:n Floating Point Systems FPS 100 vektoriprosessoriympäristöön Fortranilla,
(2) Texasin 16-bittiselle TMS320-signaaliprosessoriperheelle konekielellä,
(3) Motorolan 16- ja 32-bittisille M68000-mikroprosessoriperheille konekielellä ja C-kielellä,
(4) IBM:n 600-sarjan 32-bittiselle PowerPC-mikroprosessoriperheelle konekielellä ja C-kielellä,
(5) Intelin 32- ja 64-bittisille mikroprosessoriperheille C++-kielellä.
 

Analyysikuvat olen alusta saakka koodannut älykkäiksi Neon olio-ohjelmointikielellä.

Hz:t muunnetaan Bark:eiksi kaavalla x/Bark=7ln(f/650+√(1+(f/650)2)) ja
Bark:it muunnetaan Hz:eiksi kaavalla f/Hz=650sinh(x/7).

Hz:t muunnetaan ERB:eiksi kaavalla x/ERB=21,3log10(1+f/228,7) ja
ERB:it muunnetaan Hz:eiksi kaavalla f/Hz=228,7(10x/21,3-1).

Hz:t muunnetaan mel:eiksi kaavalla x/mel=2595log10(1+f/700) ja
mel:it muunnetaan Hz:eiksi kaavalla f/Hz=700(10x/2595-1).

Hz:t muunnetaan st:eiksi kaavalla x/st=57+12log2(f/440) ja
st:t muunnetaan Hz:eiksi kaavalla f/Hz=440(2
(x-57)/12).

Edellä mainitut Bark-asteikon muunnoskaavat käytössäni jo vuodesta 1983.

Mikko Kurosen (silloinen lisensiaatti, tohtori, yliopistonlehtori, dosentti, vt. professori) 26.1.1998 lausunto kehittämästäni Intelligent Speech Analyser™ (ISA) -puheanalyysiohjelmasta yli kaksi vuotta ennen 20.5.2000 väitöskirjansa valmistumista.

Helsingin yliopiston fonetiikan laitoksen 6.4.1989 kehut minulle kehittämääni Intelligent Speech Analyser™ (ISA) -puheanalyysiohjelmaan kehittämästäni Bark-asteikkoisesta formanttikarttatuloskuva-ajattelusta ja kehittämistäni uniikeista Bark-asteikkoisista formanttikarttakuvapohjista.

Formant chart of F1 and F2 in Bark scale

Tuloskuva: Formant chart of F1 and F2 in Bark scale, made 31.10.1996.

Formant chart of F1 and F2 in erb-scale

Tuloskuva: Formant chart of F1 and F2 in ERB-scale, made 31.10.1996.

Formant chart of F1 and F2 in mel-scale

Tuloskuva: Formant chart of F1 and F2 in mel-scale, made 31.10.1996.

Formant chart of F1 and F2 in Bark scale

Tuloskuva: Formant chart of F1 and F2 in Bark scale, made 5.3.1999.
Finland-Swedish short vowels. F1 and F2 Hz-values:
Mikko Kuronen 1997, page 103.

Formant chart of F1 and F2 in erb-scale

Tuloskuva: Formant chart of F1 and F2 in ERB-scale, made 5.3.1999.
Finland-Swedish short vowels.

Formant chart of F1 (erb) and F2 (Bark)

Tuloskuva: Formant chart of F1 (erb) and F2 (Bark), made 5.3.1999.
Finland-Swedish short vowels.

Formant chart of F1 and F2 in mel-scale

Tuloskuva: Formant chart of F1 and F2 in mel-scale, made 9.3.1999.
Finland-Swedish short vowels.

Formant chart of F1 and F2 in Bark scale

Tuloskuva: Formant chart of F1 and F2 in Bark scale, made 9.3.1999.
Finnish short (white) and long (dark) vowels.
F1 and F2 average Hz-values: Kalevi Wiik (1965) Finnish and English Vowels. Annales
Universitatis Turkuensis. Series B, Tom. 94. Turku: Turun yliopisto.
Reference:
Iivonen & Toivonen 1989, 1989.

Formant chart of F1 and F2 in erb-scale

Tuloskuva: Formant chart of F1 and F2 in erb-scale, made 9.3.1999.
Finnish short (white) and long (dark) vowels.

Formant chart of F1 (erb) and F2 (Bark)

Tuloskuva: Formant chart of F1 (erb) and F2 (Bark), made 9.3.1999.
Finnish short (white) and long (dark) vowels.

Formant chart of F1 and F2 in mel-scale

Tuloskuva: Formant chart of F1 and F2 in mel-scale, made 9.3.1999.
Finnish short (white) and long (dark) vowels.

Formant chart of F1 and F2 in Bark scale

Tuloskuva: Formant chart of F1 and F2 in Bark scale, made 9.3.1999.
German short (white) and long (dark) vowels.
F1 and F2 average Hz-values and Reference:
Iivonen & Toivonen 1989,
1989.

Formant chart of F1 and F2 in erb-scale

Tuloskuva: Formant chart of F1 and F2 in erb-scale, made 10.3.1999.
German short (white) and long (dark) vowels.

Formant chart of F1 (erb) and F2 (Bark)

Tuloskuva: Formant chart of F1 (erb) and F2 (Bark), made 10.3.1999.
German short (white) and long (dark) vowels.

Formant chart of F1 and F2 in mel-scale

Tuloskuva: Formant chart of F1 and F2 in mel-scale, made 10.3.1999.
German short (white) and long (dark) vowels.

Esimerkkejä Neon olio-ohjelmointikielellä toteutetun Intelligent Speech Analyser™ (ISA) -puheanalyysiohjelman älykkäästä hyvin monipuolisesta tuloskuva-ajattelusta. Ohjelman mittaamia suureita voidaan älykkäitten tuloskuvien avulla tarkastella monipuolisesti ja uusia havaintoja tehden. Tuloskuvissa on mukana jopa aikakursorit, joilla tuloskuvat voidaan aikasynkronoida muitten analyysinäyttöjen kanssa niin, että tuloskuvista muodostuu uusia puheanalyysi-ikkunoita. Esimerkkikuvat ovat 15.12.1988 lähtien tehtyjä. Valmiita kuvapohjamäärittelyitä on toimitettu ohjelman mukana satoja erilaisia ja käyttäjät voivat itse menujen avulla luoda kuvapohjia lisää ja tallettaa levykkeelle.


Mittaustauluikkuna.

Result window

Tulosikkuna.

Suomen Akatemian "Modelling of Auditory and Speech Communication" -perustutkimushankkeen 1983−1987 loppuraportti Otaniemessä Akustiikan laboratoriossa 1987.