©copyright Raimo Olavi Toivonen 1985−2019. All rights reserved. Last updated 1 Jun 2019

Home  Signal displays  Multi-envelope displays  FFT displays  Cepstrum displays 1983−  LPC displays  Auditory displays 1983− Loudness displays  Loudness curves  Timbre spectrum 1983−  LTAS displays  Harmonic FFT displays  Waterfall displays 1983−  F0 displays 1983−  Jitter/shimmer 1990−  Computer Voice Fields with Hz scale 1983−  FFT spectrogram displays  LPC spectrogram displays  Auditory spectrogram displays  Bark, ERB, mel, st ja Hz scales formant charts 1988−  Bark scale 1983−  ERB scale 1996−  Semi scale 1989−  Works 1972−  Other links  Maailman kielten Bark-asteikkoiset formanttikartat

ISA software

F0-jakaumat lin/puolisävel-asteikolla
Intelligent Speech Analyser™ (ISA)-ohjelmassa

Kehittämäni nopea F0-analyysi tehdään kaistanpäästösuodattamalla ensin aikasignaali ja etsimällä sitten aikasignaalista jokainen perusjakso ainutlaatuisella menetelmällä. Näin jokainen perusjakso voidaan määrittää suurella tarkkuudella ja pienetkin perustaajuuden vaihtelut saadaan näkyviin.

Kehittämäni ainutlaatuinen F0-algoritmi mahdollistaa myös perustaajuuden jitterin määrityksen ja samalla shimmerin määrityksen.

Kehittämäni F0-algoritmi on ollut käytössä vuodesta 1984 lähtien jo 34 vuotta ja toimi reaaliaikaisesti NEC:in uPD7720 signaaliprosessorissa jo 1985 eli 33 vuotta sitten.

Analyysikuvat olen alusta saakka koodannut älykkäiksi Neon olio-ohjelmointikielellä.

Kuka muu olisi Suomessa jo 1984 eli 34 vuotta sitten toteuttanut perusjakso perusjaksolta analysoivan puheäänen perustaajuusanalyysin ja jo 1985 reaaliaikaisena?

F0-analyysin olen DSP-miehenä koodannut täysin nollasta erilaisilla konekielillä.

Hz:t muunnetaan st:eiksi kaavalla x/st=57+12log2(f/440) ja
st:t muunnetaan Hz:eiksi kaavalla f/Hz=440(2
(x-57)/12).

F0 histogram display in semi-scale

F0-jakauma puolisävelasteikolla.

F0 histogram display in semi-scale

F0-jakaumat puolisävelasteikolla.

F0-jakautuma puolisävelasteikolla.

F0-jakautuma puolisävelenkymmenesosa-asteikolla.