©copyright Raimo Olavi Toivonen 19842019. All rights reserved. Last updated on August 8, 2019.

Home  Signal displays 1985–  Multi-envelope displays 1998–  FFT displays  Cepstrum displays 1983−  Loudness displays 1995–  Loudness curves 1998–  Timbre spectrum 1983−  LPC displays 1992–  Auditory displays 1983−   LTAS displays 1982–  Harmonic FFT displays 1989–  Waterfall displays 1983−  F0 displays 1983−  F0 histograms in semitone scale 1989−  Jitter/shimmer 1990−  Computer Voice Fields in Hz scale 1983−  FFT spectrogram displays 1985–  LPC spectrogram displays 1998–  Auditory spectrogram displays 1985–  Formant charts in Bark, ERB, mel, semitone ja Hz scales 1988−  Bark scale 1983−  ERB scale 1996−  Semitone scale 1989−  Sone scale 1995−  Other links  Formant charts of world languages in Bark scale 2018–

Works 1972−

ISA software

F0-analyses in Hz/dB scale on Intelligent Analyzer ™ (ISA)

Kehittämäni nopea F0-analyysi tehdään kaistanpäästösuodattamalla ensin aikasignaali ja etsimällä sitten aikasignaalista jokainen perusjakso ainutlaatuisella menetelmällä. Näin jokainen perusjakso voidaan määrittää suurella tarkkuudella ja pienetkin perustaajuuden vaihtelut saadaan näkyviin.

Kehittämäni ainutlaatuinen F0-algoritmi mahdollistaa myös perustaajuuden jitterin määrityksen ja samalla shimmerin määrityksen.

Kehittämäni F0-algoritmi on ollut käytössä vuodesta 1984 lähtien jo 34 vuotta ja toimi reaaliaikaisesti NEC:in uPD7720 signaaliprosessorissa jo 1985 eli 33 vuotta sitten.

Kuka muu olisi Suomessa jo 1984 eli 34 vuotta sitten toteuttanut perusjakso perusjaksolta analysoivan puheäänen perustaajuusanalyysin ja jo 1985 reaaliaikaisena?

F0-analyysin olen DSP-miehenä koodannut täysin nollasta erilaisilla konekielillä.

Analysis pictures I have coded from the very beginning in Neon object-oriented programming language.

Hz:t muunnetaan Bark:eiksi kaavalla x/Bark=7ln(f/650+√(1+(f/650)2)) ja
Bark:it muunnetaan Hz:eiksi kaavalla f/Hz=650sinh(x/7).

Hz:t muunnetaan ERB:eiksi kaavalla x/ERB=21,3log
10(1+f/228,7) ja
ERB:it muunnetaan Hz:eiksi kaavalla f/Hz=228,7(10
x/21,3-1).

Hz:t muunnetaan mel:eiksi kaavalla x/mel=2595log
10(1+f/700) ja
mel:it muunnetaan Hz:eiksi kaavalla f/Hz=700(10
x/2595-1).

Hz:t muunnetaan st:eiksi kaavalla x/st=57+12log
2(f/440) ja
st:t muunnetaan Hz:eiksi kaavalla f/Hz=440(2
(x-57)/12).

Psychoacoustic links to "en.wikipedia.org/wiki":  Psychoacoustics   Auditory   Auditive   Auditory phonetics   Auditory system anatomy   Sone scale   Phon scale   Loudness   Equal-loudness contours   Fletcher–Munson curves   Bark scale   Critical bands   Auditory Filters   ERB scale (Equivalent rectangular bandwidth)   Mel scale   Semitone scale   Hertz scale   Sound pressure   SPL (Sound pressure level)   Stevens's power law   Stanley Smith Stevens   Harvey Fletcher   Karl Eberhard Zwicker

 

Ensimmäisiä perustaajuuskäyriä.

F0/SPL analysis display with time in Hz-scale

F0/SPL-analyysi Hz/time-asteikolla.

YIN-perustaajuusanalyysi Hz/time-asteikolla.

YIN-perustaajuusanalyysi lin/Hz-asteikolla.

F0/SPL analysis display with segment lines in Hz-scale

F0/SPL-analyysi Hz/time-asteikolla ja segmenttiviivoilla.

Cepstrum based F0/SPL analysis display with segment lines in Hz-scale

Kepstripohjainen F0/SPL-analyysi Hz/time-asteikolla ja segmenttiviivoilla.

F0/SPL analysis display with segment lines and segment controls in Hz-scale

F0/SPL-analyysi Hz/time-asteikolla,segmenttiviivoilla ja segmenttikontrolleilla + ja -.

F0/SPL analysis display with time and zoom in Hz-scale

F0/SPL-analyysi Hz/time-asteikolla, aika-asteikolla ja zoomilla.

F0/SPL analysis display without time in Hz-scale

F0/SPL-analyysi Hz-asteikolla, ilman aikaa.

F0-curve in Hz-scale

Result picture: F0-käyrä Hz/time-asteikolla.

F0-curve in semi-scale

Tuloskuva: F0-käyrä semi/time-asteikolla.

F0-curve in Bark scale

Tuloskuva: F0-käyrä Bark/time-asteikolla.

F0-curve in erb-scale

Tuloskuva: F0-käyrä ERB/time-asteikolla.

F0-curve in mel-scale

Tuloskuva: F0-käyrä mel/time-asteikolla.

F0-curves in Hz-scale

Tuloskuva: F0-käyrä Hz/time-asteikolla.

F0-curves in semi-scale

Tuloskuva: F0-käyrät semi/time-asteikolla.

F0-curves in Bark scale

Tuloskuva: F0-käyrät Bark/time-asteikolla.

F0-curves in erb-scale

Tuloskuva: F0-käyrä ERB/time-asteikolla.

F0-curves in mel-scale

Tuloskuva: F0-käyrä Bark/time-asteikolla.