©copyright Raimo Olavi Toivonen 19842019. All rights reserved. Last updated 1 Jun 2019.

Home  Signal displays  Multi-envelope displays  FFT displays  Cepstrum displays 1983−  Loudness displays  Loudness curves  Timbre spectrum 1983−  LPC displays  Auditory displays 1983−   LTAS displays  Harmonic FFT displays  Waterfall displays 1983−  F0 displays 1983−  F0 histograms with semi scale 1989−  Jitter/shimmer 1990−  Computer Voice Fields with Hz scale 1983−  FFT spectrogram displays  LPC spectrogram displays  Auditory spectrogram displays  Bark, ERB, mel, st ja Hz scales formant charts 1988−  Bark scale 1983−  ERB scale 1996−  Semi scale 1989−  Sone scale 1995− Works 1972−  Other links  Maailman kielten Bark-asteikkoiset formanttikartat

ISA software

F0-analyysit Hz/dB-asteikolla
Intelligent Speech Analyser™ (ISA) -ohjelmassa

Kehittämäni nopea F0-analyysi tehdään kaistanpäästösuodattamalla ensin aikasignaali ja etsimällä sitten aikasignaalista jokainen perusjakso ainutlaatuisella menetelmällä. Näin jokainen perusjakso voidaan määrittää suurella tarkkuudella ja pienetkin perustaajuuden vaihtelut saadaan näkyviin.

Kehittämäni ainutlaatuinen F0-algoritmi mahdollistaa myös perustaajuuden jitterin määrityksen ja samalla shimmerin määrityksen.

Kehittämäni F0-algoritmi on ollut käytössä vuodesta 1984 lähtien jo 34 vuotta ja toimi reaaliaikaisesti NEC:in uPD7720 signaaliprosessorissa jo 1985 eli 33 vuotta sitten.

Analyysikuvat olen alusta saakka koodannut älykkäiksi Neon olio-ohjelmointikielellä.

Kuka muu olisi Suomessa jo 1984 eli 34 vuotta sitten toteuttanut perusjakso perusjaksolta analysoivan puheäänen perustaajuusanalyysin ja jo 1985 reaaliaikaisena?

F0-analyysin olen DSP-miehenä koodannut täysin nollasta erilaisilla konekielillä. Analyysikuvat olen alusta saakka koodannut älykkääksi Neon olio-ohjelmointikielellä.

Hz:t muunnetaan Bark:eiksi kaavalla x/Bark=7ln(f/650+√(1+(f/650)2)) ja
Bark:it muunnetaan Hz:eiksi kaavalla f/Hz=650sinh(x/7).

Hz:t muunnetaan ERB:eiksi kaavalla x/ERB=21,3log
10(1+f/228,7) ja
ERB:it muunnetaan Hz:eiksi kaavalla f/Hz=228,7(10
x/21,3-1).

Hz:t muunnetaan mel:eiksi kaavalla x/mel=2595log
10(1+f/700) ja
mel:it muunnetaan Hz:eiksi kaavalla f/Hz=700(10
x/2595-1).

Hz:t muunnetaan st:eiksi kaavalla x/st=57+12log
2(f/440) ja
st:t muunnetaan Hz:eiksi kaavalla f/Hz=440(2
(x-57)/12).

 

Ensimmäisiä perustaajuuskäyriä.

F0/SPL analysis display with time in Hz-scale

F0/SPL-analyysi Hz/time-asteikolla.

YIN-perustaajuusanalyysi Hz/time-asteikolla.

YIN-perustaajuusanalyysi lin/Hz-asteikolla.

F0/SPL analysis display with segment lines in Hz-scale

F0/SPL-analyysi Hz/time-asteikolla ja segmenttiviivoilla.

Cepstrum based F0/SPL analysis display with segment lines in Hz-scale

Kepstripohjainen F0/SPL-analyysi Hz/time-asteikolla ja segmenttiviivoilla.

F0/SPL analysis display with segment lines and segment controls in Hz-scale

F0/SPL-analyysi Hz/time-asteikolla,segmenttiviivoilla ja segmenttikontrolleilla + ja -.

F0/SPL analysis display with time and zoom in Hz-scale

F0/SPL-analyysi Hz/time-asteikolla, aika-asteikolla ja zoomilla.

F0/SPL analysis display without time in Hz-scale

F0/SPL-analyysi Hz-asteikolla, ilman aikaa.

F0-curve in Hz-scale

Result picture: F0-käyrä Hz/time-asteikolla.

F0-curve in semi-scale

Tuloskuva: F0-käyrä semi/time-asteikolla.

F0-curve in Bark scale

Tuloskuva: F0-käyrä Bark/time-asteikolla.

F0-curve in erb-scale

Tuloskuva: F0-käyrä ERB/time-asteikolla.

F0-curve in mel-scale

Tuloskuva: F0-käyrä mel/time-asteikolla.

F0-curves in Hz-scale

Tuloskuva: F0-käyrä Hz/time-asteikolla.

F0-curves in semi-scale

Tuloskuva: F0-käyrät semi/time-asteikolla.

F0-curves in Bark scale

Tuloskuva: F0-käyrät Bark/time-asteikolla.

F0-curves in erb-scale

Tuloskuva: F0-käyrä ERB/time-asteikolla.

F0-curves in mel-scale

Tuloskuva: F0-käyrä Bark/time-asteikolla.