©copyright Raimo Olavi Toivonen 1985−2019. All rights reserved. Last updated 1 Jun 2019

Home  Signal displays 1985−  Multi-envelope displays 1998−  FFT displays 1985−  Cepstrum displays 1983−  Loudness displays 1995−  Loudness curves 1998−  Timbre spectrum 1983−  LPC displays 1992−  Auditory displays 1983−   LTAS displays 1982−  Harmonic FFT displays 1989−  Waterfall displays 1983−  F0 displays 1983−  F0 histograms with semi-scale 1989−  Jitter/shimmer 1990−  Computer Voice Fields 1983−  FFT spectrogram displays 1985−  LPC spectrogram displays 1998−  Auditory spectrogram displays 1985−  Bark, ERB, mel, st ja Hz scales formant charts 1988−  Bark scale 1983−  ERB scale 1996−  Semi scale 2000−  Sone scale 1995−  Works 1972−  Maailman kielten Bark-asteikkoiset formanttikartat 2018−   Äänekkyysasteikko 1995−  Other links

ISA software

Auditoriset spektrit dB/Bark/Hz-asteikolla
Intelligent Speech Analyser™ (ISA) -ohjelmassa

Googlaa "Auditorinen spektri", 23 tulosta.

Googlaa "Auditorinen", 468 tulosta.

Googlaa Scholarilla "Auditorinen" 1983 saakka, 0 tulosta.

Googlaa Scholarilla "Auditorinen" 69 tulosta.

Googlaa Scholarilla "Auditory Spectrum" 1983 saakka, 146 tulosta.

Googlaa Scholarilla "Auditory" 1983 saakka, monta tulosta.

Googlaa "Auditory", monta tulosta.

Googlaa kuvahaulla "Auditory spectrum", monta tulosta.

Käsitteet "auditorinen" (auditory) ja "auditiivinen" (auditive) ovat eri käsitteitä. ISA:ssa käytetään nimenomaan käsitettä "auditorinen" (auditory).

35 vuoden ajan Bark-asteikko ja auditorinen suodinpankkimalli ovat olleet minulla rutiinikäytössä Otaniemen työvuodestani 1983 lähtien. Kehitin tällöin auditorista suodinpankkimallia yhdessä professori Matti Karjalaisen kanssa.

Olen vuosien varrella DSP-miehenä koodannut auditorisen suodinpankkimallin täysin nollasta
(1) "PDP-11/34:n Floating Point Systems FPS 100 vektoriprosessori"-ympäristöön Fortranilla,
(2) Texasin 16-bittiselle TMS320-signaaliprosessoriperheelle konekielellä,
(3) Motorolan 16- ja 32-bittisille M68000-mikroprosessoriperheille konekielellä ja C-kielellä,
(4) IBM:n 600-sarjan 32-bittiselle PowerPC-mikroprosessoriperheelle konekielellä ja C-kielellä,
(5) Intelin 32- ja 64-bittisille mikroprosessoriperheille C++-kielellä.
 

Analyysikuvat olen alusta saakka koodannut älykkäiksi Neon olio-ohjelmointikielellä.

Hz:t muunnetaan Bark:eiksi kaavalla Hz->Bark=7asinh(f/650)=7ln(f/650+√(1+(f/650)2)) ja
Bark:it muunnetaan Hz:eiksi kaavalla Bark->Hz=650sinh(x/7).

Edellä mainitut Bark-asteikon muunnoskaavat käytössäni jo vuodesta 1983.

Auditory spectrum display in Bark scale

Auditorinen spektri dB/Bark/Hz-asteikolla. Mielenkiintoinen mitta on esim. auditorisen spektrin kaltevuus ja sen vaihtelu ajallisena käyränä.

Auditory spectrum display in Bark scale

Auditoriset spektrit dB/Bark/Hz-asteikolla.

1000 Hz:n sinin auditorinen spektri dB/Bark/Hz-asteikolla.

 

Toivosen ja Karjalaisen ensimmäisiä auditorisia spektrisarjoja diftongeista Otaniemessä Akustiikan laboratoriossa 1983 Suomen Akatemian Puheen kuulemisen mallintaminen projektissa. Näitten kokeilujen jälkeen Akustiikan laboratoriossa on tehty paljon...paljon tieteellisiä julkaisuja auditorisilla suodinpankeilla.

 

Toivosen ja Karjalaisen ensimmäisiä auditorisia spektrisarjoja diftongeista Otaniemessä Akustiikan laboratoriossa 1983 Suomen Akatemian Puheen kuulemisen mallintaminen projektissa. Näitten kokeilujen jälkeen Akustiikan laboratoriossa on tehty paljon...paljon tieteellisiä julkaisuja auditorisilla suodinpankeilla.Suomen Akatemian "Modelling of Auditory and Speech Communication" -perustutkimushankkeen 1983−1987 loppuraportti Otaniemessä Akustiikan laboratoriossa 1987.