©copyright Raimo Olavi Toivonen 1985-2019. All rights reserved. Last updated on Nov 13, 2019.
Home  Signal displays 1985-   Multi-envelope displays 1998-   FFT displays 1985-   Cepstrum displays 1983-   Loudness displays 1995-   Loudness curves 1998-   LPC displays 1992-    Auditory displays 1983-   LTAS displays 1982-   Harmonic FFT displays, S/N ratio 1989-   Waterfall displays 1983-   F0 displays 1983-   F0 histograms in semitone scale 1989-   Jitter/shimmer 1990-   Computer Voice Fields in Hz scale 1983-   Computer Voice Fields in semitone scale 2017-   Fonetograms in semitone scale 2017-    FFT spectrogram displays 1985-   LPC spectrogram displays 1998-   Auditory spectrogram displays 1985-   Formant charts in Bark, ERB, mel, semitone and Hz scales 1988-   Bark scale 1983-   ERB scale 1996-   Semitone scale 1989-   Sone scale 1995-   Synte 2 demo video speech on 8.8.1977 analyzed 2018-  Formant charts of world languages in Bark scale 2018-   Loudness scale 1995-    Good Voice 1982-    Teacher's voice 1997-   Emotions in voice 2003-   Other links    Works

VAMKOM 1.6.1975-30.4.1978   VTTSAI&TTKK 1.1.1977-   PUTU
1.5.1978-31.5.1979   ICASSP'80 9.-11.4.1980   VOCOM 6.6.1980-   SYNTE3 1.7.1980-28.2.1981   SPL1-puhesynteesikieli Exorset:iin 1981-1982   SPL1-tutkimuspuhesyntetisaattori SPS2:teen 1981-1982   SPL1-tutkimuspuhesyntetisaattori HY:hyn 3.1.1983

TTKK DSP syksy1976-kevät1978   OTANIEMI
18.10.1982-1987   Puheopin laitos & LTAS-spektrit 20.10.1982-    Puheopin laitos & LTAS-spektrit & DEC 16.8.1984-    NEC uPD7720 kääntäjä SPS2:teen 1984    Ohjelmallinen NEC uPD7720 emulaattori SPS2:teen 1984    F0/A0 SPS2:teen KINKOMAA:lle 20.12.1984-    NEC uPD7720 & reaaliaikainen F0/A0 SPS2:teen KINKOMAA:lle 5.5.1985- 

TMS32010 kääntäjä MAC:iin 1984   TMS32010-signaaliprosessoriin perustuva yleiskäyttöinen ISA-signaalitietokone ja ISA-puheanalyysiohjelmisto 1985-   Ensimmäinen ISA TAYS:iin 1986-    HY 1987-    TTKK 1976-1988


Home is the main page of the Intelligent Speech Analyser™ (ISA) website.

Intelligent Speech Analyser™ (ISA) website's Works page contains 180 A4 pages and 47 years of academic works 1972-2019.

Intelligent Speech Analyser™ (ISA) website is academic website.

Intelligent Speech Analyser™ (ISA) -sivusto on osa tulevaa akateemista opinnäytetyötäni.

Intelligent Speech Analyser™ (ISA) -ohjelmalla on mahdollista analysoida millä tahansa näytteenottotaajuudella ISA-ohjelman ulkopuolella tehtyjä 16-bittisiä wav-signaalitiedostoja. Tämä on hyvin merkittävä uusi ISA:n ominaisuus.

Intelligent Speech Analyser™ (ISA) -ohjelma toimii myös Windows10-tietokoneissa sisältäen kaikki ISA-puheanalyysimenetelmät.  Intelin 5GHz:n i9-9900K ja i7-9900K prosessoreilla ISA-ohjelma toimii oikein joutuisasti.

December 4, 2016 was the 30th anniversary of the delivery of my first Intelligent Speech Analyzer ™ (ISA) speech analysis program to a client.ISA program version October 18, 2016 and thirty simultaneous analysis windows synchronized with each other.SYNTE2 said 42 years ago 1977, "Tämä on ohjelma, joka käsittelee tulevaisuutta" (
This is a program about the future). The loudness values ​​for the named segments on the sone scale are "Tämä" 31, 48, 33, 46, "on" 53, 32, "ohjelma" 46, 28, 40, 55, 56, 34, 49, "joka" 34, 54, 20 , 58, "käsittelee" 44, 62, 60, 55, 16, 56, 61, 57, "tulevaisuutta" 20, 44, 47, 52, 27, 57, 54, 60, 13, 62.

Psychoacoustic links to "en.wikipedia.org/wiki":   Psychoacoustics   Auditory   Auditive   Auditory phonetics   Auditory system anatomy   Sone scale   Phon scale   Loudness   Equal-loudness contours   Fletcher-Munson curves   Bark scale   Critical bands   Auditory Filters   ERB scale (Equivalent rectangular bandwidth)   Mel scale   Semitone scale   Hertz scale   Sound pressure   SPL (Sound pressure level)   Stevens's power law   Stanley Smith Stevens   Harvey Fletcher   Karl Eberhard Zwicker

a

Intelligent Speech Analyser™ (ISA) software and it's unique speech, sound and signal analysis methods

Google Scholar "Intelligent Speech Analyser"  100 tulosta.

DuckDuckGo "Intelligent Speech Analyser"

DuckDuckGo Images "Intelligent Speech Analyser"

The main scopes of application include:

- Phonetics Phonetics
- Phoniatrics Phoniatrics
- Vocology Vocology
- Logopedics Logopedics
- Audiology Audiology

- Speech analysis Speech analysis
- Voice analysis Voice analysis
- Singing analysis Singing analysis
- Music analysis Music analysis
- Music instrument analysis Musical instrument analysis
- Children's crying analysis Children's crying analysis
- Lung sounds analysis Lung sounds analysis
- Heart sounds analysis Heart sounds analysis
- Bird songs analysis Bird songs analysis
- Emotions in voice analysis Emotions in voice analysis

- Sound editing Sound editing
- Signal analysis Signal analysis
- Signal processing Signal processing
- Geology signals analysis Geology signals analysis
- Earth coughing signals analysis Earth coughing signals analysis
- Vulcano signals analysis Vulcano signals analysis
- Astronomy signals analysis Astronomy signals analysis
- Muscle signals analysis Electromyography
- EEG signals analysis EEG analysis

Intelligent Speech Analyser™
(ISA) is the unique software in the world. It´s use is very simple. All the analyses have their own windows. All the functions are controlled by the mouse. All the displays can be listened to.
Software is running in Apple Macintosh computer. Macintosh is a trademark of Apple Computer, Inc.

Over the years, I have coded as a DSP man speech analysis methods of the Intelligent Speech Analyser™ (ISA) program
(1) for the Texas 16-bit TMS320 signal processor family in machine language,
(2) for Motorola's 16 and 32-bit M68000 microprocessor families in machine language and C language,
(3) for IBM 600 Series 32-bit PowerPC Microprocessor Family in machine language and C language,
(4) for Intel 32-bit and 64-bit microprocessor families in C++ language.

Analysis pictures I have coded from the very beginning in Neon object-oriented programming language.

Speech Analysis Methods.

a

 • Signal display and speech amplitude envelope display  with segment lines

  Signal x(n) = xa(nT), n=0...N-1, T is sample period, xa= analog signal. Amplitude envelope = 10log10(x(n)2), n=0...N-1. If xa is the voltage of the microphone, then xa(nT) = kPa(nT), where Pa is the pressure and k is the constant factor. SPLdb = 10log10(SUM(x(n)2)/N), n=0...N-1.

 • Signaalinäyttö ja puheen monen amplitudiverhokäyrän näyttö segmenttiviivojen kera.

  a

 • FFT näyttö, 512 kanavaa, taustakuvat, suuri dynamiikka, monta aikaikkunaa.
 • FFT spektrisarjanäyttö.

  a

 • Kepstritasoitettu FFT näyttö.

  a

 • LPC näyttö, analyysi näyttää formanttien paikat ja mittaa formanttien arvot, 512 kanavaa, aste 2-60, taustakuvat, monta aikaikkunaa.
 • LPC spektrisarjanäyttö.
 • LPC spektrogramminäytöt, segmenttiviivojen kera.

  a

 • Auditorinen spektrinäyttö, taustakuvat, 48, 120, 240, 480 kanavaa.
 • Auditorinen spektrinäyttö äänekkyysasteikolla, 48 kanavaa, taustakuvat.
 • Auditorinen spektrogramminäyttö, 2, 6 erilaista näyttöä, 48 kanavaa, segmenttiviivojen kera.
 • Auditorinen spektrisarjanäyttö, 48 kanavaa.

  Käsitteet "auditorinen" (auditory) ja "auditiivinen" (auditive) ovat eri käsitteitä. ISA:ssa käytetään nimenomaan käsitettä "auditorinen" (auditory).

  a

 • Kepstrinäyttö vaakatason Hz-asteikolla, 512 kanavaa, taustakuvat, monta aikaikkunaa.
 • Kepstrisarjanäyttö, 512 kanavaa, monta aikaikkunaa.

  a

 • Keskiarvospektri (LTAS) näyttö, 512 kanavaa, suuri dynamiikka, monta aikaikkunaa, taustakuva.
 • Normalisoitava keskiarvospektri (LTAS). Suuren LTAS-spektrijoukon keskiarvotus. Jotta LTAS-spektrit voidaan keskiarvottaa keskenään ne täytyy ensin nostaa vakiodesibelimäärään ja muuttaa sen jälkeen teholliseen muotoon.

  a

 • Laajakaistainen FFT spektrogramminäyttö.
 • Lyhytaikainen laajakaistainen FFT spektrogramminäyttö.
 • Kapeakaistainen FFT spektrogramminäyttö.
 • Lyhytaikainen kapeakaistainen FFT spektrogramminäyttö 2.

  a

 • F0/A0 käyränäyttö ajan kera, alue 40-500 Hz, segmenttiviivoilla, tarkkuudet 0.1 Hz ja 0.1 dB, F0-käyrät voidaan siirtää tuloskuviin joissa on taustakuvat, laskee SPL arvot askeltavalla aikaikkunalla.
 • F0/A0 käyränäyttö ajan kera ja zoomauksella.
 • F0/A0 käyränäyttö ilman aikaa.

  a

 • Puheäänikenttä, alue 40-500 Hz ja (0 - -40) dB.

  a

 • Puheäänikenttä puolisävelasteikolla, alue g-G st ja (40-100) dB.

  a

 • Fonetogrammi puolisävelasteikolla, alue g-G st ja (40-100) dB.

  a

 • F0-histogramminäyttö alue 40-500Hz, taustakuvat.

  a

 • Jitter-käyränäyttö, alue 40-500 Hz, 2 jitter prosenttia, tarkkuus 0.1 Hz.
  -Jitter1 100 * hajonta arvoista (f2-f1/f1), f1 ja f2 perusjaksot.
  -Jitter2 100 * keskiarvo arvoista |(f2-f2/f1)|, f1 ja f2 perusjaksot.
 • Shimmer-käyränäyttö, alueet 40-500 Hz ja (0  - -40) dB.
  -Shimmer keskiarvo arvoista |a2-a1|, a1 ja a2  perusjaksojen max. amplitudit dB:einä.
 • Jitter-jakauma analyysi.
 • Shimmer-jakauma analyysi.
 • a

 • S/N-signaalikohinasuhdeanalyysi, korkea dynamiikka, monta aikaikkunaa.
 • Harmooninen FFT-analyysinäyttö, 4.096, 2.048, 1.024 ja 512 kanavaa, korkea dynamiikka, monta aikaikkunaa, taustakuvat.

  a

 • Phonetogrammi-näyttö, monta aikaikkunaa.

  a

 • SPL analyysi, 5 erilaista SPL analyysiä. SPLdb = 10log10(SUM(x(n)2)/N), n=0...N-1.
 • SPL lyhytaikaisanalyysi signaali- ja verhokäyräkursorilla, 5 erilaista SPL analyysiä.
 • a

 • Erospektri.
 • Spektrin eromitat.
 • Spektrin vertailu.

  a

 • Äänen automaattinen segmentointi soinnillisiin ja soinnittomiin segmentteihin. Em. segmenteillä voidaan myös ohjata aiemmin kehitettyjä segmenttiohjattuja F0-analyysejä.

  a

 • Äänen soinnillisten segmenttien jako edelleen vokaalisegmentteihin auditiivisen spektrierokäyrän avulla, spektrierokäyrä syntyy summaamalla äänen matalasta päästä (F1-alue) laskettu spektrieromitta ja äänen korkeasta päästä (F2-alue) laskettu spektrieromitta, auditiivisille spektrieroille käytössä tarkka mitta-asteikko, erokäyrästä voidaan mitata äänteen staattisen osan pituus ms:eissa ja äänteen liukumaosan pituus ms:eissa. Erokäyrästä voi tutkia myös aiemmin mittaamattomia äänteen sisäisiä ilmiöitä, erokäyrän avulla äänen mielenkiintoisia osia voi tietysti myös kuunnella (since 1996).

 • Auditorinen muutosspektri (muutosvaihe ja vakiovaihe), joka tuo herkästi esille äänessä esiintyvät spektrimuutokset ja niitten ajalliset paikat ja samalla selvästi osoittaa, missä kohdin ääni on melko vakioista. Muutosten arvointiin on käytössä selkeä mitta-asteikko.

  a

 • Intelligent Speech Analyseria ohjaavan korkean tason komentokielen kehitystyö. Käytössä ensimmäiseksi Intelligent Speech Analyser™ (ISA) tietokantapohjaisissa LTAS-analyyseissä.

  a

  Perussignaalioperaatiot.

 • Signaalin näytteenottotaajuussarja I 44.100 (1/1), 22.050 (1/2), 14.700 (1/3), 11.025 (1/4). Sen taajuusalueet 22.050 (1/1), 14.700 (1/2), 11.025 (1/3), 5.512,5 (1/4), 2.756,25 (1/8), 1.378,125 (1/16), 689,0625 (1/32) Hz.
 • Signaalin näytteenottotaajuussarja II 192.000 (1/1), 96.000 (1/2), 64.000 (1/3), 48.000 (1/4). Sen taajuusalueet 96.000 (1/1), 48.000 (1/2), 32.000 (1/3), 24.000 (1/4), 12.000 (1/8), 6.000 (1/16), 3.000 (1/32) Hz.
 • Signaalin näytteenottotaajuussarja III 384.000 (1/1), 192.000 (1/2), 128.000 (1/3), 96.000 (1/4). Sen taajuusalueet 192.000 (1/1), 96.000 (1/2), 64.000 (1/3), 48.000 (1/4), 24.000 (1/8), 12.000 (1/16), 6.000 (1/32) Hz.
 • Signaalin näytteenottotaajuussarjassa IV käyttäjä itse kirjoittaa ruudulle haluamansa näytteenoton ylimmän taajuuden kuten vaikkapa 1.000 Hz ja sarja IV on siten 1.000 (1/1), 500 (1/2), 333,3 (1/3), 250 (1/4). Sen taajuusalueet 500 (1/1), 250 (1/2), 133,3 (1/3), 125 (1/4), 62,5 (1/8), 31,25 (1/16), 15,625 (1/32) Hz.

 • Signaalimuistia käytettävissä useita gigatavuja.
 • Monta signaalin sisäänottomenetelmää.
 • Hyvin monta signaalien kuuntelumenetelmää.
 • Hyvin monta signaalien kuuntelumenetelmää analyysinäyttöjen kanssa.
 • Hyvin monta signaalien kuuntelumenetelmää tuloskuvien kanssa.
 • Signaalien dymamiikka 96 dB.
 • Signaalien segmentointi ja nimeäminen.
 • Signaalien editointi.
 • Signaalien generointi.
 • Signaalien suodatus.
 • Signaalitiedostot ISA:n omassa tiedostomuodossa sekä wav-tiedostoina. Netistä saatavissa olevat 44.100 Hz:n näytteenottotaajudella äänitetyt signaalitiedostot toimivat ISA:ssa hyvin.
 • Signaalin kuuntelu signaalin suodatuksen kanssa, signaalin kuuntelu värinmuokkauksen kanssa, formanttien kuuntelu.
 • Fourier-analyysi ja synteesi perustaajuutta ja formantteja muuttamalla.
 • a

  Mittausmenetelmät.

 • Mittaustaulut ja tilastolliset tulokset.
 • Tuloskuvat. Esimerkiksi formanttikartat  Hz-asteikolla,  Bark-asteikollaERB-asteikolla, mel-asteikolla. Esimerkiksi f0-käyrät hz-asteikolla,  st-asteikolla,  Bark-asteikollaERB-asteikolla,  mel-asteikolla. Reaaliaikaiset tilastolliset tulokset.

  Hz:t muunnetaan Bark:eiksi kaavalla Hz->Bark=7sinh(f/650)=7ln(f/650+√(1+(f/650)2)) ja
  Bark:it muunnetaan Hz:eiksi kaavalla Bark->Hz=650sinh(x/7).

  Hz:t muunnetaan ERB:eiksi kaavalla Hz->ERB=21,3log10(1+f/228,7) ja
  ERB:it muunnetaan Hz:eiksi kaavalla ERB->Hz=228,7(10x/21,3-1).

  Hz:t muunnetaan mel:eiksi kaavalla Hz->mel=2595log10(1+f/700) ja
  mel:it muunnetaan Hz:eiksi kaavalla mel->Hz=700(10x/2595-1).

  Hz:t muunnetaan st:eiksi kaavalla x->st=57+12log2(f/440) ja
  st:t muunnetaan Hz:eiksi kaavalla st->Hz=440(2(x-57)/12).

  Edellä mainitut Bark-asteikon muunnoskaavat käytössäni jo vuodesta 1983 saakka.

 • Monitoroiva formanttikartta.
 • Mittaukset aika-asteikolla (ms),  Hertsi-asteikolla (Hz)Bark-asteikolla (Bark).
 • Mittaukset puolisävelasteikolla (st)  2, senttiasteikolla (cent).
 • Mittaukset Koenig-asteikolla (k),  mel-asteikolla (mel)  ja  ERB-asteikolla (ERB)  2  3  4.

  a

  Kursorimenetelmät.

 • Näyttökursorit ja mustat alueet analyysinäytöissä.
 • Globaali aikasynkronointi kaikkien analyysinäyttöjen välillä.
 • Globaali aikasynkronointi kaikkien analyysinäyttöjen ja tuloskuvien välillä.
 • Globaali taajuussynkronointi kaikkien analyysinäyttöjen välillä.
 • Globaali taajuussynkronointi kaikkien analyysinäyttöjen ja tuloskuvien välillä.
 • a

  Muut analyysimenetelmät.

 • Taustakuvat analyysinäytöissä.
 • Taustakuvat tulosnäytöissä.
 • Taustakuvia voidaan siirtää analyysinäyttöjen välillä.
 • Monta signaalipuskuria.
 • Globaali SPL-kalibrointi.
 • Segmenttiviivat analyysinäytöissä.
 • Segmenttiviivat tulosnäytöissä.

  a

  Raimo Toivosen vakiinnuttamat tavaramerkit suomen kielisissä teksteissä:
  1980-2019:
  SANA1™-puheentunnistin,
  SPS1™-puheanalysaattori,
  SPS2™-puheanalysaattori,
  1979-2019:
  SPL1 korkean tason ohjelmointikieli puhesyntetisaattoria varten™,
  SPL1-tutkimuspuhesyntetisaattori™,
  Sokeain ohjelmoijain audiovisuaalinen tietokonepääte™,
  1982-2019:
  F0/A0-analyysi™,
  ISA F0-jakauma™,
  F0/A0-puheäänikenttäanalyysi™,
  Computer Voice Fields™,
  ISA fonetogrammi™,
  Jitter/Shimmer-analyysi™,
  ISA F1/F2-formanttikartta™,
  ISA fonetogrammi™,
  Auditorinen spektrogrammi™,
  Auditorinen spektrisarja™,
  Auditorinen äänekkyysasteikko™,
  Auditorinen äänekkyysspektri™,
  Auditorinen äänekkyyskäyrä™,
  Auditorinen äänekkyysmuutoskäyrä™,
  Auditorinen sointispektri™,
  1985-2019:
  Intelligent Speech Analyser™ (ISA) -ohjelma,
  Intelligent Speech Analyser™ (ISA) -menetelmät.

  Raimo Toivosen vakiinnuttamat tavaramerkit englannin kielisissä teksteissä:
  1980-2019:
  SANA1™ Speech Recognizer,
  SPS1™ Speech Analyser™,
  SPS2™ Speech Analyser™,
  1979-2019:
  SPL1 High Level Computer Language for Speech Synthesizer™,
  SPL1 Research Speech Synthesizer™,
  Audiovisual Terminal For Blind Programmers™,
  1982-2019:
  F0/A0 Analysis™,
  ISA F0 Histogram™,
  Computer Voice Fields™,
  ISA Fonetogram™,
  Jitter/Shimmer Speech Analysis™,
  ISA F1/F2 Formant Chart™,
  Auditory Spectrum™,
  Auditory Spectrogram™,
  Auditory Spectrum Waterfall™,
  Auditory Spectrogram™,
  Auditory Loudness Scale™,
  Auditory Loudness Curve™,
  Auditory Chance in Loudness Curve™,
  Auditory Timbre Spectrum™,
  1985-2019:
  Intelligent Speech Analyser™ (ISA) program,
  Intelligent Speech Analyser™ (ISA) methods.

  a

  All Intelligent Speech Analyser™ (ISA) ownerships and copyrights belong to Raimo Olavi Toivonen, MSc, who has 34 years 1985-2019 developed unique Intelligent Speech Analyser™ (ISA) software and unique speech, sound and signal analysis Intelligent Speech Analyser™ (ISA) methods. His company name is Pitchsystems Oy.

  home