Suomi-Tanska-yhdistys on perustettu 29.8.1987. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tanskalaisen kulttuurin, kielen ja yhteiskunnan tuntemusta maassamme sekä kaikin tavoin kehittää ja edistää Suomen ja Tanskan kansojen välisiä hyviä suhteita.

Foreningen Finland-Danmark rf. er grundlagt den 29.8.1987. Foreningens formål er at fremme kendskabet til dansk kultur, sprog og samfund i Finland samt på alle mulige måder udvikle og styrke de gode relationer mellem det finske og det danske folk.

Föreningen Finland- Danmark rf. är grundet 29.8.1987. Föreningens ändamål är att främja kännedom om det danska kulturlivet, språket och samhället i vårt land samt på alla möjlika sätt utveckla och stärka de goda relationerna mellan de finska och danska folken.