Sahalahti sisällissodasta asekätkentään 

Sisällissota 1918, siihen ajautuminen ja sodasta toipumisen ensimmäiset vuosikymmenet Sahalahdella otetaan uudessa kirjassani ensi kertaa perusteelliseen tarkasteluun. Keskeisiä tutkimuskohteita ovat työväenyhdistykset, suojeluskunta ja lottajärjestö sekä näissä toimineet henkilöt.

Kirjani tapahtumat rajautuvat 1900-luvun alkupuoliskolle. Erityisesti pyritään tuomaan esille tavalliset ihmiset niin rauhallisessa arjessa kuin historian myllerrysten vietävinä.

Tavoitteena on auttaa ymmärtämään menneisyyden dramaattisia tapahtumia. Myös historian jälkikäteen paljastuva humoristisuus pilkahtelee kerronnan taustalla.

Sahalahti-Seura myy kirjaa 20 € kappalehintaan. Kirjaa saa nyt kesällä myös Aittakahvila Annasta ja elokuusta lähtien sen voi ostaa Sahalahden kirjastosta..

Lisätietoa aiheesta löytyy Facebook-ryhmästä. Osittain aihetta sivuaa myös vanha tekstini Sahalahtelaiset sodassa 1918

Teoksesta tuli Sahalahti-trilogiani kolmas osa, sillä kesällä 2017 julkaistiin kirjani Sahalahden kadonneet pankit ja puodit sekä kesällä 2016 toimittamani kirja Tolellista ja uskomusta. Molemmat on loppuunmyyty, mutta lainattavissa esim. Sahalahden kirjastosta.

Sarjis | Pin-up | Erilaista | Historia | In English | Yhteys | Etsi | Alku | Koti


www.sci.fi/~karielk/Sisaase.htm --- 20.7.2018 --- © Kari Elkelä 2018