Åbo Läns Infaterie Regemente och Bierno Compagnie - rotar 66-88
Turun läänin jalkaväkirykmentin Perniön komppania - ruodut 66-88

Katselmusaika ja -paikka, huomioita Selityksiä

13.6.1733 Åbo
Junij 1737 Åbo (patronyymit, syntymäpaikat)
9.9.1743 Åbo (osassa ikä, osassa tulovuosi, osassa patronyymi)
5.2.1759 Stralsund [& 17.11.1759 Quilou by]
17.11.1761 Dargelin (ei lisätietoja)
7.9.1768 Åbo (pitempi historia, patronyymit viimeistä kertaa)
30.6.1775 Skants Malm
17.6.1778 Kärsämäki Läger, Åbo
25.6.1782 Kärsämäki Läger
16.2.1790 Tyke
6.7.1795 Kärsämäki Läger
16.6.1800 Kärsämäki Malm
15.6.1804 Kärsämäki Malm

palvelukseen otettu:
~ : laskettu

ero/kuollut:
a : normaali ero (afskedad), † = kuollut,
u : erotettu(?), - = toiseen ruotuun

vuosisarakkeet:
ylempi: ruotusotilaan ikä
alempi: palvelusaika vuosissa
= : läsnä ilman e.m. vuosilukemia
v : paikka avoinna (vacant)

Nimiasut useimmiten viimeisimmän esiintymisen mukaisia 


ruotu nimi
synt.paikka
palv. otettu ero / kuollut 17
33
17
37
17
43
17
59
17
61
17
68
17
75
17
78
17
82
17
90
17
95
18
00
18
04
huom.
66 Yldäkylä Matts Jacobsson Giedda
Somero
~ 1726 † 7.9.1742 * 25
7
29
11
=                     * Helsingfors (d?)
Johan Grelsson Giedda
Uskela
24.1.1746 u 23.1.1763       39
12
42
15
                fången 3.10.1760
utfärd
Henric Jacobsson Appelsin *
Kikala
21.3.1767             22
1
29
8
32
11
36
15
44
23
49
28
54
33
  * 1768 Appelsinroth,
1775 Appelius
Gabriel Blomgren
Uskela
12.7.1800                           26 4  
67 Yldäkylä Christer Lillieblad   † 21.10.1727                            
Johan Hindrichsson Wanderman
Kisko
20.5.1728 4.1.1750 26
5
32
9
38
 
                     
Jöran Mattsson Fabrell
Kikala
30.1.1751 † 14.2.1759       25
8
                   
Jöran Jöransson Fabrell
Kikala
10.1.1760           20
2
26
8
33
15
36
18
40
22
48
30
53
35
     
Johan Fabrell
Kikala
30.7.1795                         36
4
40
8
 
68 Silfvola Hans Gunnarsson Westerberg
Skåne
~ 1726   28
7
32
11
                       
Johan Mårtensson Westerberg 18.2.1738 23.8.1757     =                      
Hindrich Hindrichsson Westerberg 28.6.1758 † 26.12.1758 *      
v

v
                * Stralsund
Henric Johansson Tingerholm *
Uskela
5.9.1760 a 29.1.1789           28
7
35
15
38
18
42
22
-
-
      * -1775: Tingelholm
Eric Stenberg / Silfvan *
Uskela
10.8.1790                       25
4
30
9
34
13
* 1795: får heta Silfvan

ruotu nimi
synt.paikka
palv. otettu ero / kuollut 17 33 17 37 17 43 17 59 17 61 17 68
17 75 17 78 17 82 17 90 17 95 18 00 18 04 huom.
69 Kaskisto Mårten Olofsson Biörckman
Lundo
~ 1723 † 27.12.1741 28
10
32
14
                       
Matts Hindrichsson Biörckman
Somero
9.3.1742 a 13.2.1773     = 35
17
38
19
43
26
              ransonerad utur
fångenskapen 8.1.1761
Matts Björkman
Somero
17.3.1773               28
2
31
5
35
9
-
-
48
22
     
Anders Björck
Bjerno
22.8.1797                         27 31
6
 
70 Kaskisto Johan Hindrichsson Biörck
Somero
1722 a 23.8.1757 29
10
32
14
38
 
                     
Carl Johansson Björk
Somero *
23.8.1757 † 12.1789       25
1
28
4
35
11
42
18
45
21
49
25

v
      * 1768: Kikala
Gustav Björk
Kikala
6.6.1790                       33
5
     
Johan Moberg
Uskela
22.3.1796                         36
9
40
13
<- Rotan No 127
71 Kaskisto Henrich Wass
Kisko
~ 1722 a 57
11
                         
Johan Hindrichsson Kastorin
infödd
20.3.1734 † 2.5.1748 *   23
3
=                     * Helsingfors
Jacob Johansson Kaskelin
Lohjo
4.1.1750 a 13.2.1773       28
8
31
11
38
18
               
Anders Kask
Somero
29.3.1773               22
2
25
5
29
9
37
17
42
22
47
27
  vice corp
Eric Hägg
Somero
30.8.1800                           30
4
 

ruotu nimi
synt.paikka
palv. otettu ero / kuollut 17 33 17 37 17 43 17 59 17 61 17 68 17 75 17 78 17 82 17 90 17 95 18 00 18 04 huom.
72 Kikala by Gustaf Hörn   † 13.1.1733                            
Johan Johansson Hörn
infödd
1733 a 11.1741   31
4
                       
Jöran Christiansson Hörn 9.3.1742 a 4.1.1750     =                      
Matts Mattsson Hörnberg
Kisko
27.3.1750 a 17.6.1778       31
8
34
11
40
18
47
25
50
28
           
Matts Hörn
Kikala
30.6.1778 † 19.8.1790                 30
4
-
-
       
Johan Danberg
Kikala
25.1.1791                       39
4
44
9
48
13
 
73 Kikala by Petter Magnusson Hammarman
Kijkala
~1723 - 12.11.1741 - 27
10
32
14
                      corporal för Rotan No 77
Matts Mattsson Kijk
Kikala
9.3.1742 a 13.2.1773     = 37
17
40
20
46
26
              fången i Demin 18.1.1759
Johan Kijk
Kikala
29.3.1773 a 16.2.1790             26
2
29
5
33
9
41
17
       
Johan Lång
Kikala
20.3.1790                       26
5
31
10
35
14
 
74 Hidola Anders Jacobsson Liljeberg
Kisko
1722 a 2.1.1750 24
10
28
14
34
 
                     
Eric Johansson Lindfeldt
Kisko
5.12.1752 a 7.9.1768       24
7
27
10
32
15
               
Michel Wahlstedt / Karlstedt
Uskela
28.9.1768 a 2.6.1776             28
6
             
Michel Lindfeldt
Kikala
31.7.1776                 24
2
28
6
-
-
41
18
46
23
50
27
 

ruotu nimi
synt.paikka
palv. otettu ero / kuollut 17 33 17 37 17 43 17 59 17 61 17 68 17 75 17 78 17 82 17 90 17 95 18 00 18 04 huom.
75 Vanhakylä Matts Carlsson Gammalby
Kijkala
~ 1722 † 10.9.1742 * 36
11
40
15
=                     * Friedrichshamn
Simon Hindrichsson Jung
Somero
21.1.1747 a 13.2.1773       29
12
32
14
39
21
              fången 3.10.1760, ransonerad
utur fångenskapen 8.1.1761
Otto Magnus Brand
Kimito
29.2.1773 u 2.1779             27
2
30
5
          vollontair, utfördas
Johan Lindbom 2.1779 u 19.9.1780                           vollontair, utfördas
Johan Spånberg 19.9.1780 u 22.3.1782                           uteslöts
Anders Ehrenpohl
Nousis
29.3.1782                             vollontair, minderårig
Israel Trana
Uskela
16.5.1788                     -
-
34
6
39
12
43
16
 
76 Peldola Sven Åckerman
Bohus
  a 48
11
                         
Jacob Christersson Saxa
infödd
16.3.1734 a 28.6.1758   23
3
29
 
                     
Johan Jacobsson Åkerman
Kikala
28.6.1758 a 13.2.1773       23
-
26
3
35
10
              (1775: Ackerman)
Johan Åker
Uskela
29.3.1773               27
2
30
5
34
9
         
Jacob Wass
Kikala
30.5.1788                     -
-
40
7
45
12
49
16
 
77 Birilä Matts Caijfeldt
Wårfrukyrka
~ 1702 a 12.11.1741 49
31
53
35
                      corporal
Petter Magnusson Hammarman
- Kijkala
1722 a 5.2.1759     38
 
52
36

v
                ifrån Rotan No 73
corporal
Simon Johansson Hammarman
Kikala
5.2.1759 † 9.10.1763                            
Michel Erichsson Hjertskräck
Uskela *
25.5.1767 a 16.2.1790           27
1
34
8
37
11
41
15
49
23
      * 1768: Kikala
Ephraim Forsström
Uskela
16.2.1790                       27
5
32
10
36
14
 

ruotu nimi
synt.paikka
palv. otettu ero / kuollut 17 33 17 37 17 43 17 59 17 61 17 68 17 75 17 78 17 82 17 90 17 95 18 00 18 04 huom.
78 Willickala
     
(Kisko)
Anders Eskelsson Willström
Kisko
~ 1723 † 7.9.1742 * 37
10
41
14
=                     * Helsingfors
Michel Gustafsson Willström
Kikala
28.1.1747 18.6.1760       26
12
                   
Henric Gustaf Wilthausen *
Pommern
14.7.1760           17
1
23
8
30
15
33
18
37
22
        * 1761: H Gotf. W, volent.
pipare
Michel Dåhn
Kisko
2.6.1782                     35
-
40
12
45
17
49
21
 
79 Rasvala Zacharias Johansson Holm
Kisko
1724 4.1.1750 42
8
46
12
52
 
                     
Henrich Johansson Holmström
Åbo
27.3.1750 a 17.6.1778       27
9
30
11
36
18
43
25
46
28
           
Eric Modig
Lojo *
30.6.1778                   27
4
35
11
40
16
45
21
49
25
* 1782:Somero
80 Krusila Johan Kiämpe   a 12.9.1727                            
Anders Broman
Kijkala
7.6.1729 a 6.3.1734
18
4
                         
Jöran Erichsson Kiämpe
infödd
26.3.1734 a 5.2.1759   18
3
24
 
39
25
                   
Hindrich Larsson Kiempe
Kisko
21.7.1760 a 9.2.1763         26
1
                 
Anders Zachrisson Cavalier
Kisko
27.5.1767 † 8.1790           22
1
29
8
32
11
36
15
-
-
       
Henric Alm
Kikala
31.5.1791                       24
4
29
9
33
13
 

ruotu nimi
synt.paikka
palv. otettu ero / kuollut 17 33 17 37 17 43 17 59 17 61 17 68 17 75 17 78 17 82 17 90 17 95 18 00 18 04 huom.
81 Käsälä Johan Mattsson Silfverström
Kimito
~ 1723 3.6.173? 36
10
40
14
                       
Otto Reinhold Lindberg 28.3.1739 13.8.1741    
v
                    volent., ifr. Rotan No 87
corporal för Rotan No 53
Johan Hindrichsson Eklöf
Sagu
21.1.1747 † 8.6.1758 *      
v

v
                * Stralsund Lazarett
Samuel Jacobsson Fiellström
Kikala
24.3.1759 a 25.6.1785           27
9
32
17
35
20
39
23
         
Henric Grönqvist 15.7.1785 a 29.6.1787                            
Carl Johan Lackman
Kisko
29.6.1787                     20
2

=
    rustmästare
Johan Rehn 12.7.1800 † 10.1.1803                            
Gustaf Lang
Uskela
5.3.1803                           25
1
 
82 Reckjoki Zacharias Mattsson Bäckman
Bierno
1729 † 17.7.1744 * 19
4
23
8
29
 
                    * Giöteborg
Johan Hindrichsson Bäckman
Carelen
4.1.1750 9.10.1762       28
9
31
11
                 
Jacob Mattsson Hallon
Letala
23.5.1767             28
1
35
8
38
11
42
15
-
-
55
28
     
Gabriel Klinga
Somero
30.7.1795                         32
4
36
8
 
83 Hirvelä Christian Jacobsson Hiort
Somero
1726 † 23.5.1748 39
7
43
11
49
 
                     
Johan Johansson Flinck
Uskela
5.12.1750 † 26.1.1790       25
8
28
11
32
17
49
24
52
27
56
31

v
      12.12.1763 corporal
Henric Kelin 26.3. (?) † 19.3.1793                            
Carl Reinhold de la Motte 31.3.1793 25.9.1797                    
=
    minderårig voluntair
Berndt David von Torcken 25.9.1797                        
=
  minderårig voluntair

ruotu nimi
synt.paikka
palv. otettu ero / kuollut 17 33 17 37 17 43 17 59 17 61 17 68 17 75 17 78 17 82 17 90 17 95 18 00 18 04 huom.
84 Lautela Matts Furuhielm
Somero
~ 1723 † 11.1.1737
29
10
                         
Lorentz Friedrich Lindberg
Swerjge
4.3.1737 - 12.11.1741 -   16
 
=                     volenteuren
corporal under Lethala Comp.
Erich Christiansson Hurtig
Kikala
9.7.1746 a 8.1757                            
Erich Hindrichsson Silfver * 28.6.1758 ? 1763       24
-
26
3
                * 1759: Silverberg
fången i Demin 18.1.1759
Johan Erichsson Störlett / Otto *
Somero
26.5.1767             21
1
28
8
31
11
35
15
-
-
48
28
    * 1782- Otto
Henric Fall
Somero
31.3.1796                         26
4
30
8
 
85 Lautela Hindrich Jacobsson Sommar
Somero
~ 1726 † 7.9.1742 * 29
7
33
11
-                     * Helsingfors
Johan Erichsson Sommar 8.9.1743 † 24.11.1743 *                           * Stockholm
Eric Simonsson Frimodig
Lojo
27.3.1750 a 13.2.1773       31
9
34
11
40
18
               
Johan Modig
Lojo
17.3.1773 † 14.2.1776             28
2
             
Eric Bergholm
Uskela, Kikala
31.10.1776
a 25.6.1785               23
1
27
5
        (1778: Uskela, 1782: Kikala)
Carl Christopher von Cöhler 25.7.1785 - 8.3.1786 -                           till Rotan No 14
Eric Svensk
Dalarna
8.3.1786                     33
4
38
9
43
14
47
18
 
86 Lautela Christer Mattsson Hurtig
Somero
1724 † 21.11.1743 * 28
8
32
12
38
 
                    * Stockholm
Johan Andersson Widbom
Haliko
24.1.1750 a 17.6.1778       28
9
31
11
38
18
47
25
50
28
           
Gustaf Frimodig
Uskela
30.6.1778                   27
4
-
-
40
16
45
21
49
25
 

ruotu nimi
synt.paikka
palv. otettu ero / kuollut 17 33 17 37 17 43 17 59 17 61 17 68 17 75 17 78 17 82 17 90 17 95 18 00 18 04 huom.
87 Räfvä Johan Mattsson Lax
Uskela
~ 1725 † 14.3.1736
28
8
                         
Otto Reinhold Lindberg
Uskela
19.1.1737 - 23.3.1739 -   15
 
                      volenteuren
til Rotan No 81
Erich Erichsson Lax 23.3.1739 a 28.1.1763       35
20
38
22
                 
Henric Laman
Wirmo
28.9.1765 - 25.6.1770 -           16
2
              volenteuren
corporal. till Rotan No 27
Johan Roffogel
Kikala
25.6.1770 * a 8.1789             30
5
33
8
37
15

v
      * 1782: 28.6.1767
Johan Fogel
Uskela
26.3.1790                       37
5
43
10
47
14
 
88 Reckjoki Hindrich Andersson Bergqvist
Riga
1726 a 4.1.1750 25
7
29
11
35
 
                     
Johan Johansson Bergholm 27.3.1750 † 8.11.1765       28
9
30
12
                 
Simon Michelsson Sorgfri
Kikala
11.7.1767 a 17.6.1778           26
1
33
8
36
11
           
Michel Blomma
Kikala
30.6.1778 † 21.10.1799                 28
4
36
11
41
16
     
Carl Lindholm
Bjerno
17.3.1800                         23
-
27
4
 


Päivityshistoria:
2009-02-04 versio 1
2019-03-16 syntymäpaikkatietoja täydennetty värväysluetteloista

© JaskaS 2009, 2019