KOMEETTASIVU

Komeetta Hale-Bopp Comet (also in english)
Fotos and text by Pauli Huuhka, to WWW by Petteri Huuhka
Päivitetty 4.5.1997 Updated

UUTTA 4.5.97:
EPILOGI: HYVÄSTIT HALE-BOPP:ille

NEW 4.5.97
EPILOGUE: GOOD-BYE  TO HALE-BOPP
 
 

Linkit  kuviin löydät myös sivujen alalaidasta 
Links  to the pictures are also at the bottom of thepages 


    
NÄYTÖN VÄRIT  

Kuvat on siirretty kukin omalle sivulleen, sillä Windows valitsee paletin, joka on yhteinen  kaikille sivun kuville. Kun 
kuvissa on erilaiset väriasteikot, tulee tarvittavien värien määrä suuremmaksi kuin palettiin mahtuu ja värien lukumäärän 
rajoittaminen kuvassa aiheuttaa värien muuttumisen. Sinun tulisi käyttää näytössä vähintään 65000:n värin näyttömuotoa, 
sillä  joissain kuvissa värien määrä on yli 50000. Pienempi määrä huonontaa kuvien laatua. 

SKANNAUS JA KUVIEN EDITOINTI  

Kaksi ensimmäistä kuvaa on skannattu  mustavalkoskannerilla, muut väriskannerilla. Väriskannaustulokset poikkesivat  
huomattavasti alkuperäisistä kuvista; ainakin niiden kontrasti poikkesi ja ne olivat huomattavan vihertäviä. Kuvien värejä 
on sen takia muokattu Paint Shop Pro:lla, mutta niistä ei saanut täysin alkuperäisen näköisiä. Niihin jäi vihertävää sävyä 
ja toisaalta kaasupyrstön sininen väri ei tullut näkyviin yhtä voimakkaasti kuin alkuperäisissä kuvissa. Kumpikaan pyrstö 
ei näy aivan yhtä pitkänä kuin alkuperäisissä kuvissa. 

MUIDEN SIVUJEN SISÄLTÖ  

Kuvat 1 ja 2 ovat mustavalkoskannattuja osasuurennoksia alkuperäisistä 10x15 cm paperikuvista. Kuva 1 on 
kuvattu 15.3.1997 ja kuva 2 on kuvattu 18.3.1997. 

Kuva3 on samasta negatiivista kuin kuva 2. Kuvan väriskannaus on kuitenkin tehty 20x30 cm paperikuvasta, jonka 
vedostusvaiheessa tehty valotus on paljon onnistuneempi. 

Kuvat 4a ja 4b on kuvattu 1.4.1997. Kuvassa 4b on suurennos kuvassa 4a olevasta komeetan komasta ja siitä lähtevistä 
kaasuvanoista. Sivulla selitetään myös lyhyesti mitä pyrstöt ovat ja miten ne syntyvät. 

Kuva 5 on kuvattu 1.4.1997 kiinteällä jalustalla ilman seurantaa. Sivulla annetaan myös ohjeita komeetan kuvaukseen. 

Kuvassa 6 on mukana Kassiopeian tähtikuvio. Sen perusteella voi arvioida komeetan pyrstön pituutta. 

Kuvilla 7a ja 7b ei ole mitään tekemistä komeetan kanssa. Kohteena oli Joutsenen tähtikuvion sumuja sisältävä alue. 

Sivulla 8 kerrotaan tarkemmin kuvauslaitteista. 


   
DISPLAY COLOURS   

Each picture has been moved to own page as if the pictures are on the same page the colour palette is same 
for all pictures and there is not enough colours for all pictures. It is recommended to use at least 65000 
colours in the display as some of the pictures contain over 50000 colours.  

SCANNING AND EDITING   

The first two pictures has been scanned using B/W scanner for the colour pictures but the other pictures has 
been scanned using  colour scanner. The colours of the scanned pictures on the screen were not as in the 
originals. At least contrast and hue were different, the pictures were strongly greenish. The colours of the 
pictures has been edited using Paint Shop Pro programme but the pictures still differ from the originals. They 
are still somewhat greenish and the blue colour of the gas tail is not so clearly visible. Either tail is not so 
long in the scanned pictures as in the originals.  

OTHER PAGES   

Pictures 1 and 2 are partial B/W scannings from the original 10x15 cm colour prints. Picture 1 is taken 
13.3.1997 and Picture 2 is taken 18.3.1997.  

Picture 3 is from the same negative as the second picture of page 1, but the 20x30 cm colour print was made 
much better than the one used for picture 2. Colour scanner has been used for this and for the rest of the pictures.  

Pictures 4a and 4b are taken 1.4.1997. Picture 4b is zoomed to the comet's coma and to the gas  
streams(??) of Picture 4a. On page 4 it is also explained shortly what the two tails are. 

Picture 5 is taken 1.4.1997 without tracking. Some guide lines are given for photographing the comet. 

Picture 6 has Cassiopeia in the picture so that it is possible to estiamate the length of tails. 

Pictures 7a and 7b have nothing to do with comets. The pictures are taken from the star dust area of Cygnus. 

Text at page 8 tells more about the equipment used in photographing.     

| Pääsivu/Main page |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |Epilogue |


Jos sinulla on kommentteja, kokemuksia, ideoita tai korjauksia, niin mailaile minulle
.
Jos annat luvan, julkaisen tekstisi näillä sivuilla nimelläsi tai ilman nimeä.
 

If you have comments, experiences ideas or corrections mail them to me
.
If you give permission I
 
will publish your text on these pages with or without your name. 
since 24.3.97 

Oletko käynyt katsomassa Petterin SÄÄSIVUA  

LINKKEJÄ TOISILLE WWW-SIVUILLE  (OSA ENGLANNI NKIELISIÄ)  
LINKS TO OTHER WWW-PAGES  

Kannattaa käydä katsomassa kotimaista Jari Turulan Hale-Bopp -sivua, jossa on kuvia ja tarinaa 

Monta sivua hyvää perustietoa komeetoista; sisältää ohjeen omatekoiselle komeetalle. 

Charles Boley's komeettasivu sisältää tietoa H-B:sta ja paljon hyviä linkkejä eteenpäin. Sivu kuulu tekijän 
tähtitiedesivuihin, jotka ovat edelleen osa hänen kotisivuaan. Kotisivulta löytyy linkit muun muassa sääsivuille. 

Mukavaa tarinaa komeetan kuvaamisesta ja hyviä kuvia löytyy Topi Tuomen Takapihan Astronomiaa-sivukokonaisuudesta
Kirjoittaja on suomalainen, jonka asuinpaikka on Savannahissa USA:ssa.
 Go and check also Jari Turula's Hale-Bopp page, which has pictures and text (in finnish) 

Several pages of good basics about comets, includes also a comet cooking book. 

Charles Boley's comet page gives good information about H-B and several good links. The page is one 
of the authors astronomy pages, which are part of his home pages. From the home page you can find 
links eg. to weather pages. 

Interesting stories about photographing and good pictures you can find at Backyard Astronomy
The author Tomi Tuomi lives in Savannah USA