VEDEN MERKITYS

Maapallon pinta-alasta noin 70% on veden peitossa. Tästä vesimäärästä kuitenkin vain noin 3% on makeaa vettä. Ja tästäkin kolmesta prosentista suurin osa on sitoutunut mannerjäätikköön. Puhdas, makea vesi on siis arvokas luonnonvara. Maapallolla elää tälläkin hetkellä miljardi ihmistä ilman puhdasta juomavettä. Neljä miljoonaa lasta kuolee joka vuosi puhtaan veden puutteeseen tai likaisen veden kautta leviävien tautien takia.

Veden merkitys näkyy myös eri kansojen sananlaskuissa:
- Ves on vanahin voitehista, Jumala parantajista. ( Suomi )
- Vesi on ruuan kuningas. ( kanuri, Afrikka )
- Ei vettä hylätä, vaikka se hukutti lapsesi. (ovambo, Afrikka)
- Kaivon hyvyys ymmärretään vasta, kun se on tyhjä. ( Unkari )
- Älä viskaa kiveä lähteeseen, josta juot. ( Egypti )
- Tiikeri ja puhveli juovat samasta järvestä.( Intia )

( Maailman sananlaskuviisaus, Matti Kuusi, Outi Lauhakangas, toim.)

Ihminen tarvitsee vettä noin 2,5 litraa päivittäin. Vesi toimii elimistössä mm. liuottimena kemiallisissa reaktioissa. Myös ihmisen lämmönsäätelyjärjestelmässä vedellä on tärkeä rooli.

Yhdyskuntavesi

Vedenkierto yhdyskunnassa