MIHIN VETTÄ KÄYTETÄÄN ?

Makeaa vettä tarvitaan paitsi juoma- ja talousvedeksi myös ruuantuotantoon eli kasteluun viljelyksillä sekä teollisuuden käyttöön. Kuinka vedenkulutus jakautuu eri aloittain, vaihtelee hyvin suuresti maittain ja alueittain:

VEDEN KULUTUS

    Talous- ja juomavesi   Teollisuus   Maanviljely
Koko maailma   8%   23%   69%
Suomi   12%   85%   3%
Kiina   6%   7%   87%

( Suomen tilastollinen vuosikirja 1998 s.585 )

Yhdyskuntavesi

Vedenkierto yhdyskunnassa