1.Vesianalyysin parametrejä

1.1.Veden kovuus

(Vesilaitoshoitajan jatkokurssin kurssimateriaali, AEL 1994; Skrökki, A., Vesitalous nro 3, 1991; www.pumppulohja.fi 14.4.1999, TAT, Vedestä vettä -kansio, 1999)

Veden kovuudella tarkoitetaan sen sisältämien maa-alkalimetallien, kalsiumin ja magnesiumin määrää. Myös muut maa-alkalimetallit sekä mm. rauta-, alumiini-, sinkki- ja kupari-ionit aiheuttavat veteen kovuutta. Näiden vaikutus pyritään kuitenkin määrityksessä tavalla tai toisella poistamaan. Kokonaiskovuus määritellään yleensä kalsium- ja magnesiumpitoisuuksien summana. Pitoisuus voidaan esittää monina eri yksiköinä. Aikaisemmin ja vieläkin on yleisesti käytössä ns. saksalainen kovuusaste dH, jolloin 1 dH vastaa 10 mg/l kalsiumoksidia CaO. SI-järjestelmän tultua käyttöön, kovuus merkitään nykyisin millimooleina litrassa kalsiumkarbonaatiksi () laskettuna. Tällöin 1 dH = 0,178 mmol/l . Helsingin raakaveden kokonaiskovuus on 1,1 dH.

Veden kovuuden mukaan vesi voidaan jakaa eri luokkiin seuraavasti: erittäin pehmeä (0-0,0378 mmol/l), pehmeä ( 0,378-0,882 mmol/l) , keskikova (0,882-1,764 mmol/l), kova (1,764-3,780 mmol/l), hyvin kova (yli 3,780 mmol/l). Erityisen kovia ovat vedet, jotka ovat olleet kosketuksissa kalsium- ja magnesiumkarbonaattipitoisten maalajien, kuten kalkkikiven ja dolomiitin kanssa. Kalsiumia ja magnesiumia liuottava vaikutus kasvaa vielä, jos vesi on kulkeutunut runsaasti multautuvaa orgaanista ainesta sisältävien maakerrosten läpi, koska tällaisen veden hiilidioksidipitoisuus on suurempi kuin muiden.

Kalsium ja magnesium ovat terveyden kannalta hyödyllisiä, mutta veden kovuus aiheuttaa lämmönvaihtimissa ja muissa vesilaitteissa ns. kattilakiveä, joka heikentää lämmönsiirtoa. Kova vesi haittaa pyykinpesua. Kovan veden kalsium- ja magnesiumionit muodostavat saippuan kanssa veteen liukenematonta niin sanottua kalkkisaippuaa ja saippua menettää pesutehoaan. Tällöin pesuaineen kulutus kasvaa ja pesutulos huononee, mistä on seurauksena kankaiden normaalia suurempi kuluminen. Myös synteettisten pesuaineiden teho pienenee keskikovissa ja kovissa vesissä.

Yhdyskuntavesi

Vesitutkimus

1. Vesianalyysin parametrejä

2. Laboratoriotöitä