1.Vesianalyysin parametrejä

1.9. Typpiyhdisteet (http:// www.pumppulohja.fi 14.4.1999; TAT, Vedestä vettä -kansio 1999)

Typpiyhdisteitä joutuu vesiin orgaanisen aineen hajoamistuotteina, lannoitteista sekä jätevesien mukana. Luonnossa tapahtuvan typen kiertokulun pääteasteena ja uuden kiertokulun alkuna voidaan pitää nitraattia.

Yhdyskuntajätevedessä on runsaasti ammoniumtyppeä (). Ammonium heikentää veden hajua ja makua ja lisää korroosiota. Nitraattipitoisuudet vesistöissä aiheuttavat kahdenlaista ongelmaa. Pohjavesiin kulkeutunut nitraatti pääsee edelleen kaivoveteen. Juomaveden nitraatti muuttuu ihmiselimistössä nitriitiksi. Nitriitin on todettu heikentävän kudosten hapensaantia muuntamalla hemoglobiinin koostumusta. Nitriitti voi myös muodostaa elimistössä nitroyhdisteitä, joiden on eläinkokeissa todettu aiheuttavan lähinnä maksa- ja mahasyöpää.

1.10 Hapenkulutus ( TAT, Vedestä vettä - kansio, 1999)

Kemiallinen hapenkulutus (COD) tarkoittaa veden sisältämien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten aineiden määrää. Se määritetään kaliumpermanganaatin kulutuksena happamassa liuoksessa. Permanganaatti hapettaa vain osan orgaanisista aineista, eivätkä esimerkiksi aminohapot hapetu. Humus reagoi kaliumpermanganaatin kanssa, joten ruskeiden vesien COD on korkeampi kuin kirkkaiden vesien.

Yhdyskuntavesi

Vesitutkimus

1. Vesianalyysin parametrejä

2. Laboratoriotöitä