1.Vesianalyysin parametrejä

1.7. Rauta (http:// www.pumppulohja.fi 14.4.1999; TAT, Vedestä vettä -kansio, 1999)

Rauta on humuksen ohella kaivojen yleisin epäpuhtaus. Rautamäärän ylittäessä pitoisuuden 1 mg/l esiintyy vedessä pistävää, metallista makua ja mahdollisesti sakkaa. Jos vedessä on runsaasti rautaioneja, ne saattavat tehdä kahvista tummaa. Ilmiö johtuu siitä, että rautaionit muodostavat fenolien (kahvin parkkihapot) kanssa tummia yhdisteitä. Jo pienemmät pitoisuudet aiheuttavat värjäytymiä saniteettitiloissa ja pyykissä. Suuret rautamäärät voivat tukkeuttaa vesilaitteita sekä ruostuttaa putkia ja astioita. Rautapitoisella vedellä pestyt hiukset tuntuvat "kovilta".

Rauta voi olla vedessä liuenneena ioneina, kolloidina tai hiukkasina. Pintavesissä rauta on usein sitoutuneena humukseen.

1.8. Mangaani (http:// www.pumppulohja.fi 14.4.1999)

Mangaani esiintyy tavallisesti yhdessä raudan kanssa, satunnaisesti myös yksinään. Mangaanin haitalliset ominaisuudet ovat samat kuin raudalla, mutta jo pienemmissä pitoisuuksissa.

Yhdyskuntavesi

Vesitutkimus

1. Vesianalyysin parametrejä

2. Laboratoriotöitä