2. Laboratoriotöitä

2.1. Veden kovuus (Ravola, E. Lukion kemian laboratoriotöitä, Kirjayhtymä, 1973)

Veden kovuus voidaan määrittää kompleksometrisella titrauksella käyttäen kompleksinmuodostajana etyleenidiaminitetraetikkahappoa eli EDTA:a. Reaktio tapahtuu suunnilleen pH 10:ssä. Kyseinen pH saavutetaan käyttämällä puskuriliuosta.

2.1.1. Tarvikkeet
- vaaka - mittapipettejä - 250 ml mittapullo -titrausvälineistö
- EDTA - natriumkloridi -erikromimusta

2.1.2. Työn suoritus

Puskuriliuos valmistetaan liuottamalla pieneen määrään vettä 3,5 g ammoniumkloridia ja lisäämällä liuokseen 90 ml väkevää ammoniakkiliuosta (25%) sekä laimentamalla vedellä 250 ml:ksi.

Lisätään 100 ml:aan vesinäytettä 10 ml puskuriliuosta sekä veitsenkärjellinen natriumkloridin ja erikromimustan seosta indikaattoriksi. Titrataan liuos 0,05 M EDTA-liuoksella punaisesta siniseksi. EDTA:n kulutuksesta voidaan laskea kovuudenaiheuttajaionien moolimäärä yhdessä millilitrassa näytettä (EDTA-kelaatin syntyessä keskusatomeja ja kelaatinmuodostajaa kuluu reaktiossa yhtä monta moolia) ja muuntaa tulos yksiköksi mmol/l.

2.3.1. Tarvikkeet

- Mac Conkey broth- jauhe (Merck) - tislattu vesi - 15 koeputkea -lämpökaappi
- kaasunkeräysputket - mittapipettejä

2.3.2. Työn suoritus

Kasvualusta valmistetaan liuottamalla 17 g Mac Conkey broth-jauhetta 500 ml:aan tislattua vettä. Asetetaan kaasunkeräysputki (ylösalaisin) jokaiseen koeputkeen. Kaikki astiat, putket, korkit ja kasvualusta steriloidaan lämpökaapissa (80 3h). Kaasunkeräysputket asetetaan koeputkiin ennen sterilointia.

Lisätään 10 ml kasvualustaa 3 x 5 koeputkeen (sarjat 1-3) ja käännetään putket niin, ettei ilmaa jää kaasunkeräysputkeen. Viiteen sarjan 1 putkeen lisätään 10 ml laimentamatonta vesinäytettä, viiteen sarjan 2 putkeen 1 ml vesinäytettä ja viiteen sarjan 3 putkeen 0,1 ml vesinäytettä. Merkitään putket huolella ja pannaan korkit putkiin. Asetetaan koeputkisarjat lämpökaappiin ( 35, 48h). Kaikki ne putket, joissa on tämän jälkeen kaasua, ovat positiivisia. Todennäköinen koliformisten bakteerien määrä alkuperäisessä näytevedessä voidaan haluttaessa lukea taulukoista. (Tutkimus ja teknologia, Teemana vesi; Chemas Oy 1994 s.49)

Yhdyskuntavesi

Vesitutkimus

1. Vesianalyysin parametrejä

2. Laboratoriotöitä