2. Laboratoriotöitä

2.5. Fosforipitoisuuden määritys (Tutkimus ja teknologia, Teemana vesi; Chemas Oy 1994 s.52; TAT, Vedestä vettä - kansio, 1999)

Fosfaatti-ionit osoitetaan värireaktiolla, jossa muodostuu sinistä ammoniumfosfomolybdaattia. Sinisen värin voimakkuus on verrannollinen näytteen sisältämän fosforin pitoisuuteen.

Fosfaatti-ioni muodostaa happamassa liuoksessa keltaista ammoniummolybdofosfaattia, . Keltainen ammoniummolybdofosfaatti pelkistyy askorbiinihapolla siniseksi kompleksiyhdisteeksi, ammoniumfosfomolybdaatiksi.

2.5.1. Tarvikkeet

- 100 ml:n keitinlaseja - 50 ml:n mittalaseja - 500 ml:n mittapulloja 3 kpl
- 1000 ml:n mittapullo - 10 ml:n mittapipetti - analyysivaaka
- suodatusvälineet - kuumennusvälineet - lasisauvoja
- suodatettu vesinäyte - - 0,5 M -
-askorbiinihappoa - tislattua vettä

2.5.2. Työn suoritus

Tehdään perusliuos liuottamalla 0,570 g - 100 ml:aan tislattua vettä ja vertailuliuokset perusliuoksesta laimentamalla oheisen taulukon mukaan.

1. 10 mg/l 50 ml perusliuosta laimennetaan 500 ml:ksi
2. 5 mg/l 50 ml perusliuosta laimennetaan 100 ml:ksi
3. 1,0 mg/l 50 ml liuosta 1 laimennetaan 500 ml:ksi
4. 0,10 mg/l 50 ml liuosta 2 laimennetaan 500 ml:ksi
5. 0 mg/l tislattu vesi
Taulukko 2. Vertailuliuosten valmistamisohjeet

Suodatetaan vesinäyte ja otetaan näytettä ja kutakin vertailuliuosta 50 ml eri keitinlaseihin. Jokaiseen keitinlasiin lisätään 5 ml ammoniummolybdaattiliuosta ja 200-300 mg askorbiinihappoa ja sekoitetaan.

Lämmitetään liuoksia 2-3 minuuttia vesihauteessa ( 30-50 ) ja annetaan liuosten seistä vähintään 15 minuuttia. Tämän jälkeen verrataan liuosten väriä vertailuliuosten väriin ja arvioidaan fosforipitoisuus. Pitoisuuden voi myös mitata spektrofotometrisesti käyttämällä suodatinta, jonka aallonpituus on 490 nm tai 520 nm.

Yhdyskuntavesi

Vesitutkimus

1. Vesianalyysin parametrejä

2. Laboratoriotöitä