Yhdyskuntavesi LÄHTEET

Vedenkierto yhdyskunnassa

Suomen tilastollinen vuosikirja 1998
Maailman sananlaskuviisaus, Matti Kuusi, Outi Lauhakangas, toim.
Tuija Kuronen, Vesiensuojelu, 1992, STS ry:n ja KAL ry:n julkaisu
Luonnonvarat ja ympäristö 1996, Tilastokeskus
Kuusisto , Kauppi, Heikinheimo;Ilmastonmuutos ja Suomi
Wahlstöm, Hallanaro,Manninen; Suomen ympäristön tulevaisuus

Vedenkiertokulku luonnossa

Järvet ja Ympäristö, Jukka Särkkä, Tammer-Paino Oy. Tampere. 1996.
Puhtaasti vedestä. Vesiyhdistys ry. Helsinki. Forssan Kirjapaino Oy. Forssa. 1994

Veden laatuvaatimukset ja terveysriskit

  1. Suominen Jyrki, Tenovuo Rauno, Muuttuva ympäristö ja terveys, toim. Irene Jaspi, Turun yliopiston täydennyskeskus, Turku, 1997, ss. 33-51, 91-112, 219-227
  2. Komulainen Hannu, Ympäristö ja Terveys –lehti, 1997, Nro 1, s.14-17
  3. Ympäristö ja Terveys –lehti, 1997, Nro 1, s.23
  4. Jenu Hilpi, Ympäristö ja Terveys –lehti, 1997, Nro 1, ss.24-25
  5. Koivusalo M, Vartiainen T., Talousvesi -artikkeli kirjasta Mussalo- Rauhamaa Helena, Jaakkola Jouni J. K., Ympäristöterveyden käsikirja, Kustannus Oy Duodecim, Jyväskylä 1993, ss.75-83
  6. Santti Risto, Suominen Jyrki, Tenovuo Rauno, Ahotupa Markku, Mäkelä Sari, Tenovuo Olli, Muuttuva ympäristö ja terveys, Turun yliopiston täydennyskeskus, Turku, 1993, ss.29-35, 75-101
  7. www.stuk.fi/sateily_ja_ihminen/radon, 22.6.1999
  8. Kaivo-opas, Ympäristöopas 9, Suomen ympäristökeskus, 1996
  9. Vesikansio opetuskäyttöön

Vesitutkimus

Vesilaitoshoitajan jatkokurssin kurssimateriaali, AEL 1994
Skrökki, A.Vesitalous nro 3, 1991
www.pumppulohja.fi 14.4.1999
TAT, Vedestä vettä -kansio, 1999
Vesilaitoshoitajan jatkokurssin kurssimateriaali, AEL 1994
Tutkimus ja teknologia, Teemana vesi; Chemas Oy 1994 s. 42-43
Kanerva, Karkela, Valste, Katalyytti, Epäorgaaninen kemia, WSOY 1995
TAT, Vedestä vettä -kansio, 1999
Ravola, E. Lukion kemian laboratoriotöitä, Kirjayhtymä, 1973
Aksela, M ja Bjugg, K, Kemiran kemian luokan ohjeet, 12.6.1995

Vesi- ja viemärilaitoksen historiaa

Korkka-Niemi, K. & Salonen, V-P. Maanalaiset vedet – pohjavesigeologian perusteet. 1996.Vammala. Laakkonen, S. Vesi kaivoissa ja korteilla. Helsingin Sanomat 20.2.1999.

Helsingin vedenkierto

http://www.helsinginvesi.fi/ (4.6.1999)