Veden kiertokulku luonnossa

 
Vedellä on luonnossa jatkuva kiertokulku. Maapallon kokonaishaihdunnasta 85 % tapahtuu meristä. Vesistöistä ja maaperästä haihtunut vesi palautuu takaisin sateena. Osa sataneesta vedestä valuu maanpintaa pitkin vesistöihin ja osa imeytyy maaperään. Osa sataa suoraan vesialtaisiin, meriin ja järviin.