Suodanta

Maan sisään tapahtuva veden imeytyminen on nimeltään suodanta (perkolaatio). Suodannassa vesi valuu hitaasti maa-aineksen läpi samalla puhdistuen. Näin valmistuu uutta pohjavettä.

Päällimmäisenä on humuskerros, jossa on paljon ravinteita ja kasvien juuria. Huuhtoutumiskerroksessa hapan vesi liuottaa mineraaleja.

Rikastumiskerroksen ovat humusaineet värjänneet tummaksi. Rikastumiskerroksen alla on muuttumaton pohjamaa, jonka alle muodostuu pohjavettä.

Pohjaveden virtaus

Pohjavesi on maa-aineksen läpi hitaasti imeytynyttä vettä, joka varastoituu pohjavesitason alapuolelle. Osa maaperään imeytyvästä vedestä kiinnittyy maarakeisiin ja osa haihtuu kasvien juurien kautta ja osa kulkeutuu vajovetenä alaspäin pohjavedeksi. Pohjavesi virtaa maaperässä ja purkautuu suoraan jokiin tai järviin tai maanpinnalle lähteinä. Luonnontilaisilla hiekka- ja sora-alueilla sade- ja sulamisvesistä imeytyy pohjavedeksi noin 50 - 60 %. Pohjaveden käsittelytarve käyttövedeksi on vähäisempää kuin pintaveden.

Lähde: Puhtaasti vedestä. Vesiyhdistys ry. Helsinki. Forssan Kirjapaino Oy. Forssa. 1994