Sadanta

Sadanta (rainfall) on tapahtuma, jossa tiivistynyt vesihöyry palautuu takaisin maapallon pinnalle. Sadanta lisää ilmankosteutta ja samalla kastele maata.

Hiushuokoisuus (capillary) on niin pienten huokosten esiintyminen aineessa, että pintajännityksestä johtuva nesteen tunkeutuminen aineen huokosiin on havaittavissa. Esim. maan hiushuokoisuus aiheuttaa veden imeytymistä maassa kosteista kerroksista tai paikoista kuivempiin ja pyrkii siten tasoittamaan haihtumisen tai kasvien vedenoton aiheuttamia kosteuseroja.

Valuma

Valumaksi sanotaan maahan sataneen veden virtausta maata pitkin (surface run off) valuma-altaisiin (storage), kuten järviin (lake) ja meriin.

Lähde: Järvet ja Ympäristö, Jukka Särkkä, Tammer-Paino Oy. Tampere. 1996.