Ihmisen vaikutus

Vesi on ihmiselle elintärkeää. Vettä käytetään kotitalouksissa juomana ja ruoanlaitossa. Vettä käytetään myös pesuun ja puhdistukseen. Teollisuuslaitokset ja asunnot tarvitsevat vettä lämmitykseen ja jäähdytykseen.

Yhdyskuntien vedenhankintaan käytetään pinta- ja pohjavesiä. Vesi johdetaan asuntoihin putkistoa pitkin. Likavesi poistuu likaviemäriputkistoa pitkin puhdistamon kautta takaisin luonnon kiertokulkuun. Kaikkea likaa eivät jätevesipuhdistamot kuitenkaan pysty poistamaan. Muunmuassa savupiipuista ilmaan joutuvat hiukkaset laskeutuvat veteen sateen mukana.