Haihdunta

Evaporaatio on haihdunta maan, veden tai lumen pinnalta.

Evapotranspiraatio on maa-alueilta tapahtuvaa kokonaishaihdunta. Kasvit haihduttavat kierrossaan myös vettä (transpiraatio).

Puun vedenkierto tapahtuu juurien, rungon ja lehtien avulla.

Vesihöyryn kuljetus

Vesihöyry kulkeutuu pilvinä niin pitkälle kuin pääsee satamatta.

Kylmän ilmamassan kohdatessaan kostea höyry tiivistyy, jolloin vesipisarat tulevat niin painaviksi, etteivät ne enää pysty kulkemaan nousevien ilmavirtausten mukana vaan satavat takaisin maahan.