Vesi- ja viemärilaitoksen historiaa

Vesihuolto nykyään

Kaivot ovat edelleenkin merkittävin elämää ylläpitävä tekninen järjestelmä maailmassa. Kuitenkin Suomen väestöstä nykyään noin 4/5 kuuluu kunnallisen vesihuollon piiriin ja 1/5 elää järjestäytyneen vesihuollon ulkopuolella oman kaivoveden varassa. Kunnallisen vesihuollon ulkopuolella olevien talouksien vesihuolto perustuu vesiosuuskuntiin, kyläkaivoihin tai yksityiskaivoihin. Haja-asutuksen (n. 300 000 taloutta) sekä loma-asutuksen (n. 400 000 loma-asuntoa) vesihuolto on siis melkein kokonaan pohjaveden varassa. Haja-asutusalueen talouksista 17% kärsii jatkuvasta tai ajoittaisesta vesipulasta.

  • Vedenkulutus oli vuonna 1991 150 l /asukas/ vrk. Mikäli teollisuus lasketaan mukaan, oli kokonaisvedenkulutus asukasta kohti Suomessa tuolloin 279 l /asukas/vrk. Vedenhankinnassa pyritään jatkossakin yhä enemmän luopumaan pintavesistä raakavesilähteenä ja lisäämään pohjaveden käyttöä. Pohjaveden käyttöennuste vuoteen 2010 mennessä on yli 70% vesilaitosten jakamasta vedestä.

Yhdyskuntavesi

Vesi- ja viemärilaitoksen historiaa