Yhdyskuntavesi Suomessa
Helsingin yliopiston ympäristötieteen kurssin kehitystehtävä

Tekijät: Marja Aalto, Erkki Hakola, Päivi Koski, Helena Leppänen, Suvi-Päivi Malvikko, Christina Seppälä, Tuula Sorjonen, Margit Vodzogbe
Päivitys: Erkki Hakola
etunimi.sukunimi(at)kimitoon.fi

Veden kiertokulku luonnossa
Vedenkierto yhdyskunnassa
 • Veden merkitys
 • Mihin vettä käytetään
 • Paljonko vettä käytetään
 • Vedenkäyttö kotitalouksissa
 • Miksi vettä pitäisi säästää
 • Tekopohjavesi
 • Kansainvälinen toiminta
 • Historiaa
 • Vesihuollon järjestämisen kehityspiirteitä
 • Vesihuollon historiaa Suomessa
 • Vesihuolto nykyään
 • Veden laatuvaatimukset
 • Epäorgaaniset yhdisteet
 • Orgaaniset riskitekijät
 • Radioaktiivisuus
 • Terveysriskit
 • Bakteerit
 • Virukset
 • Parasiitit eli loiset
 • Sienet
 • Vesitutkimus  
  Vesianalyysin parametrejä
 • Veden kovuus
 • Alkaliteetti
 • Väri ja haju
 • Bakteerit
 • Sähkönjohtavuus ja suolat
 • pH
 • Rauta
 • Mangaani
 • Typpiyhdisteet
 • Hapenkulutus
 • Laboratoriotöitä
 • Esimerkki yhdyskunnan vedenkierrosta
   
      Lähteet