Paavon Perunasivu

Perunan sisäinen laatu ja keittolaatu


Laadukas peruna on käyttötarkoitukseen sopivaa, virheetöntä, ravintoarvoltaan hyvää ja käyttöturvallista.Sisäisen laadun laatutekijät

Keitto-ominaisuudet

Ravintoarvo

Ei-toivotut aineet


Mallon rakenne

Mallon rakenteen osatekijät

Tärkkelyspitoisuus vaikuttaa ratkaisevasti keitetyn perunan jauhoisuuteen, vetisyyteen ja rikkikiehumiseen. Noin 75 % perunan kuiva-aineesta on tärkkelystä.

Tärkkelyspitoisuuteen vaikuttaa

Kuiva-aineen jakautuminen mukulassa


Raakatummuminen (Entsymaattinen tummuminen)

Miksi peruna raakatummuu?

Raakatummumisen torjunta

Prosessin nopeus, värisävyt ja lopullinen värin voimakkuus riippuvat monesta eri hapettumisvaiheesta, joihin monet tekijät vaikuttavat, -kuten lajike, viljelypaikka, lannoitus, vuosi, tuleentumisaste, varastointi ym.


Keittotummuminen

Miksi peruna keittotummuu?

Keittotummumisen torjunta

  • Solukon N/K -suhde vaikuttaa ratkaisevasti keittotummumiseen. Siksi runsas typpilannoitus lisää keittotummumista ja runsas kaliumlannoitus vähentää sitä.
  • Kalium vaikuttaa mukulan sitruunahapposynteesiin ja torjuu ilmeisesti sitä kautta keittotummumista.
  • Runsas typpi lisää klorogeenihapon määrää mukulassa ja siten kautta keittotummumista.
  • Kylmä, märkä kasvukausi lisää keittotummumista. Klorogeenihapon määrä mukuloissa kasvaa.
  • Matala pH ja kalsiumin puute maassa aiheuttaa runsaan raudan oton, mikä lisää keittotummumista.
  • Lajike-erot aiheutuvat pääasiassa eroista klorogeenihapon runsaudessa, vähäisemmässä määrin eroista sitruunahapon määrässä.

Nitraattipitoisuus


Glykoalkaloidit (Solaniini)


C-vitamiini


Viljelytekniikan vaikutus sisäiseen laatuun

Runsas typpilannoitus


Runsas kaliumlannoitus


Runsas magnesiumlannoitus


Kasvinvuorotus


Luomuviljely


Tuleentuminen


Varastointi


Lajike


Sadetus