Paavon Perunasivu

ROSAMUNDA

LAJIKEKUVAUS

JALOSTAJA Svalöf Weibull Ab
EDUSTUS Kesko Oyj
ALKUPERÄ Rosamunda on peräisin risteytyksestä (Robusta x Dr McIntosh) x Gineke.
KASVUAIKA Rosamunda on talviperunalajike ja sen aikaisuus on talviperunalajikkeeksi melko hyvä.
KASVUTAPA Keskikorkea varsisto. Väljässä kasvustossa Rosamunda muodostaa poikkeuksellisen runsaasti sivuversoja. Mukulaluku on pienehkö.
SATOISUUS Rosamundan satoisuus on hyvää tasoa. Se muodostaa Idolen ja Herthan ohella eniten isoja (>55 mm) mukuloita.
MUKULA Pitkänsoikea ja punakuorinen, isokokoinen. Mukula saa kuivissa ja lämpimissä oloissa herkästi ruskean keskustan ja isoimmat saattavat kasvaa ontoiksi. Vihertyneiden havaitseminen on vaikeaa. Tärkkelyspitoisuus on Bintjen ja Matildan tärkkelyspitoisuuksien välissä.
KEITTOLAATU Rosamunda on tyypiltään jauhoinen yleisperuna. Se ei juurikaan raakatummu, mutta keittotummumista saattaa ilmetä.
TAUDINKESTÄVYYS Rosamundan kestävyys Y-virusta vastaan on hyvä. Perunaruton ja rutonkestävyys on kohtalainen. Rosamunda on arka perunaseitille. Myöskin harmaahilsettä saattaa esiintyä runsaahkosti.
SADON KÄYTTÖ Rosamunda on parhaimmillaan uuniperunana, mutta soveltuu myöskin muuhun kotitalous- ja suurtalouskäyttöön.
VILJELYSUOSITUS Rosamunda soveltuu viljelyvyöhykkeille I-IV.

VILJELYTEKNIIKKA

MAALAJI Rosamundan viljely onnistuu kaikilla Perunanviljelyyn soveltuvilla mailla.
SIEMEN Siemenen seittipeittaus on Rosamundan viljelyssä suositeltavaa.
IDÄTYS Siemenen idättäminen on sadon määrän ja laadun sekä tuleentumisen varmistamiseksi aina tarpeen meidän kasvuoloissamme.

Valo rajoittaa idun pituuskasvua. Valoidätyksellä idusta kehittyy vihreä ja sitkeä valoitu, joka kestää rikkoontumatta koneellisen istutuksen. Lämpö säätelee itämisnopeutta.

Rosamundan itämisnopeus on keskirasoa. Riittävä idätysaika on noin 20 vuorokautta 15 asteessa. Idätysaikaa voidaan lyhentää antamalla siemenelle lämpösykäys korkeammassa lämpötilassa idätyksen alussa. Siementen ei tarvitse olla vielä siinä vaiheessa välttämättä valossa.

LANNOITUS Perunan typpilannoitustarve riippuu maalajin multavuudesta, vaihdellen välillä 50 kg/ha (rm, erm) - 70 kg/ha (vm, m).Eteläisimmässä osassa maata näitä lukuja voi korottaa noin 10 kg/ha.

Rosamunda ei vaadi mitään erityisiä normaalista poikkeavia lannoitustoimia.

ISTUTUS Uuniperunaksi tarkoitetut erät tulisi istuttaa riittävän harvaan, noin 30-35 sentin istutusvälillä.

Rosamundan mukulat kasvavat suhteellisen pinnassa ja isot mukulat saattavat työntyä ulos penkistä. Vihertymisen estämiseksi Rosamundan istutussyvyyden tulisi olla muita lajikkeita suurempi.

SADETUS Sadettaminen on yksi kaikkein tuottoisimmista toimenpiteistä, mitä perunalle yleensä kannattaa tehdä. Sadetuksella aikaansaatava tasainen kosteus on tärkeätä myös mallon virheettömän laadun takaamiseksi. Mukula altistuu onttoudelle tai mukulan keskustan ruskolaikulle suhteellisen varhaiseen kasvuvaiheeseen sattuvan kuivuuden seurauksena.

Jos sadetuksella halutaan samalla torjua perunarupea, se tulisi aloittaa juuri ennen mukulanmuodostuksen alkua, Rosamundalla juhannuksen tienoilla.

Suhteellisen tiheä sadetus pienehköin kerta-annoksin antaa parhaan tuloksen ja torjuu myöskin tehokkaimmin perunaruven. Noin 25 millimetrin kertasadetusta käytettäessä läpäisevät maat tulisi sadettaa viikon välein. Hyvin vettä pidättävillä lohkoilla sadetuskertojen väli voi olla 10 päivää. 4-5 millin sade siirtää seuraavaa sadetuskertaa päivällä eteenpäin.

RUTONTORJUNTA Rosamundan rutonkestävyys on hyvää keskitasoa.

Ensimmäinen ruiskutus suoritetaan ennen varsiston sulkeutumista, jolloin myöskin alalehdet saadaan suojattua. Ensimmäisellä ja toisella ruiskutuskerralla suositeltava aine on systeeminen Tattoo, jonka vaikutus säilyy pari viikkoa. Kolmannella ja mahdollisella neljännellä ruiskutuskerralla suositeltava aine on Shirlan.

NOSTO Isot mukulat viottuvat herkästi, joten hellävaraiseen nostoon tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Jos ruttoa ilmestyy ruiskutuksista huolimatta kasvustoon ennen nostoa, varsisto tulisi hävittää kemiallisesti (murskaus + Reglone) noin viikkoa ennen noston aloittamista. Muutoin lehdissä oleva ruttosaastunta saattaa tartuttaa nostokoneessa mukulat ja aiheuttaa rutto-ongelmia varastoidussa sadossa.

VARASTOINTI Varastoon tuotu peruna tuuletetaan kuivaksi muutamassa päivässä suhteellisen suurilla ilmamäärillä (80-100 m3 ilmaa perunatonnia kohti tunnissa). Sen jälkeen tuuletus pudotetaan minimiin turhien haihtumistappioiden estämiseksi.

Kolhujen nopean korkkiutumisen edistämiseksi perunoita lämpökäsitellään kuivatuksen jälkeen. Noin kaksi viikkoa 15 asteessa on riittävä aika. .

Ulkoilman viilennyttyä riittävästi varaston lämpötila pudotetaan 3,5-4,0 asteeseen. Lämpötila pyritään pitämään tasaisena tuulettamalla varastoa tarvittaessa.