Paavon Perunasivu

Rengasmätä

Taudinaiheuttaja: Clavibacter michiganensis pv. sepedonicus -bakteeri

Merkitys

 • Rengasmätä kuuluu vaarallisiin kasvintuhoojiin, joiden torjunnasta on säädetty erikseen lainsäädännössä. Taudin esiintyminen vaikeuttaa perunan vientiä.
 • Rengasmädän vaikutus perunasadon määrään ja laatuun on nykyisellä saastuntatasolla vähäinen. Runsaana esiintyessään se kuitenkin pilaa perunasadon laadun täysin.

Oireet

 • Taudin viotus näkyy mukulan johtosolukossa pari milliä kuoren alla. Kun halkaistua rengasmätäistä perunaa puristaa, johtosolukosta pursuaa ulos bakteerin ja viottuneen perunasolukon massaa.
 • Tauti voi esiintyä mukulassa niin lievänä, että sitä ei havaitse paljain silmin. Tällainen piilevä saastunta voidaan paljastaa ainoastaan serologisella testillä.

Rengasmätä mukulassa

 

 • Tauti saattaa mädättää aikaa myöten kokonaan perunan sisuksen. Päältä päin katsottuna tällainen mukula saattaa näyttää aivan terveeltä.

 • Rengasmätäisestä siemenmukulasta kasvanut kasvi saattaa oireilla kasvukauden aikana eri tavoin. Lehdykän reunojen ja lehtisuonien välit kellastuvat ja myöhemmin ruskettuvat. Kasvu pysähtyy ja kasvi saattaa menettää nestejännityksensä, kun bakteerit tunkeutuvat varren johtosolukkoon. Uusiin mukuloihin saattaa muodostua runsaasti kasvuhalkeamia.

 

Vaikutus kasvissa

 • Tauti mädättää mukulan johtosolukkoa. Muiden sekundääristen bakteerien avustamana koko mukula saattaa mädäntyä varastossa.
 • Tunkeutumalla kasvavan perunakasvin johtosolukkoon rengasmätä vaikeuttaa arren nestevirtauksia molempiin suuntiin.

Taudin säilyminen ja leviäminen

 • Rengasmätäbakteeri siirtyy kasvukaudesta toiseen pääasiassa siemenperunan mukana. Rengasmätäinen siemenperuna tuottaa uusia rengasmätäisiä mukuloita.
 • Rengasmätäbakteeri säilyy myöskin jopa vuosikausia koneissa, laitteissa ja tiloissa, jotka ovat olleet kosketuksissa rengasmätäisen perunaerän kanssa. Kun tervettä erää käsitellään saastuneilla koneilla tai säilytetään saastuneissa varastolaatikoissa, tauti tarttuu mukuloiden pintaan. Kun tällaisia mukuloita käytetään siemeneksi, bakteeri tunkeutuu kolhun kautta siemenperunan sisään ja kasvukauden aikana kasvin kautta uusien mukuloiden johtosolukkoon.
 • Rengasmätä ei säily vapaana maassa muutoin kuin mahdollisesti talvehtivissa mukuloissa. Kylmyyttä se toisaalta sietää bakteerien tapaan erinomaisesti.

Viljelytekninen torjunta

 • Terve siemen on rengasmädän torjunnan perusta. Koko tilan siemenkanta täytyy uusia, jos rengasmätää löytyy.
 • Yhtä tärkeää on koneiden ja laitteiden huolellinen puhdistaminen (pesu + desinfiointi) niissä piilevän tautisaastunnan tuhoamiseksi. Kriittisiä kohteita on istutuskone, nostokone, lajittelulinja, idätys- ja varastolaatikot sekä varaston sisätilat. - Kovatkaan talvipakkaset eivät tapa bakteeria eikä koneiden kylmäkäsittely siksi riitä desinfiointitoimeksi.
 • Lohkot, joilla rengasmätäisiä eriä on viljelty, täytyy laittaa pois perunanviljelystä vähintään kahdeksi vuodeksi. Riskilohkot kannattaa kyntää vasta keväällä, jotta kaikki maahan jääneet mukulat paleltuisivat hengiltä.

Taudille otolliset ympäristöolot

 • Rengasmädän esiintyminen ei juurikaan riipu lämpötilasta tai kosteusoloista. Puutteellinen hygienia perunatilalla edesauttaa taudin piileskelyä tuotannossa.

Kemiallinen torjunta

 • Kemiallisia torjuntamenetelmiä ei ole.