Paavon Perunasivu

Perunan kolhut

Peruna viottuu mekaanisesti syksyllä nostossa ja talvella lajittelussa. Viotuksista on monenlaista haittaa ja kolhut heikentävät perunan käyttöarvoa:

  • Kuorintatappiot kasvavat
  • Varastotaudit iskevät kolhun kautta
  • Kolhiintunut (varsinkin kuoriutunut) peruna menettää kosteutta viottuneen kohdan kautta
  • Kolhu on ulkonäköhaitta
  • Kolhiintunut peruna on ruokaperuna-asetuksen mukaan viallinen

Perunan kolhiintuminen voidaan ruokaperuna-asetuksen kannalta jakaa kolmeen päätyyppiin:

Syväkolhu

Viotuksen poistaminen suoralla leikkauksella veisi mukulan painosta yli 10 %. Tällainen mukula lasketaan ruokaperua-asetuksen mukaan vialliseksi. Eri tavoin viallisia mukuloita (kolhiintuneita, tautisia, vihertyneitä, rupisia yms.) saa I-luokan vaatimukset täyttävässä perunaerässä olla korkeintaan 6 %.

10 % säännön tulkinta:

Oheisessa kuvassa on mukuloista poistettu suoralla leikkauksella 10 % mukulan painosta.

Pikkukolhu

Kolhun poistaminen suoralla leikkauksella veisi mukulan painosta vähemmän kuin 10 %. Ruokaperuna-asetuksen mukaan tällaiset lievästi viottuneet mukulat ovat kelvollisia. Runsaana esiintyessään pikkukolhut kuitenkin heikentävät perunan käyttöarvoa.

Kuoriutuminen

Peruna kuoriutuu, kun se nostetaan tuleentumattomana, heikkokuorisena.

Kohtiin, joista alkuperäinen kuori on irronnut, muodostuu varastossa uusi tumma kuori.

Kuoriutunut mukula on ruokaperuna-asetuksen mukaan kelvollinen. Uusi tumma kuori viotuskohdissa on ulkonäköhaitta.