Paavon Perunasivu

Perunan keittolaadun määrittäminen

Perunaerän keittolaatu (värikoodi) määritetään keittokokeella. Keittokoe suoritetaan vanhaa virallisten lajikekokeiden keittokoetta mukailevalla tavalla seuraavasti:

 • Raakaerästä otetusta edustavasta näytteestä valitaan 10 keskikokoista mukulaa.
 • Perunat kuoritaan.
 • Perunat keitetään kypsiksi, keittoaika noin 30 minuuttia.
 • Kattilasta kaadetaan ensin vesi pois ja perunat nostetaan sen jälkeen yksitellen lusikalla varovasti analyysialustalle.
 • Ensin perunoita haistellaan hajuvirheiden tunnistamiseksi. Testiluokkia on vain kaksi: pahanhajuinen - ok.
 • Seuraavaksi määritetään rikkikiehuminen. Yksittäiset mukulat jaotellaan luokkiin:
1: Kattilaan tai analyysialustalle täysin hajonnut peruna
3: Juuri koossa pysyvä peruna
5: Pintakerroksesta irronnut paloja tai pinnassa halkeamia. Ei kuitenkaan hajoamisvaarassa.
7: Pinta jonkin verran hilseillyt tai uurteinen
9: Täysin eheä
 • Seuraavaksi määritellään jauhoisuus (rakenne). Mukulat halkaistaan ohuella langalla pituussuunnassa mukulan leveimmän tason suuntaisesti. Halkaistut mukulat järjestetään seuraaviin luokkiin:
1: Vetinen mukula. Vesi tirskuu esiin mukula keskushalkeamasta perunaa reunoilta puserrettaessa.
3: Kiinteä mukula. Mukulan keskusta ei ole vetinen, mutta myöskään jauhoisuutta ei ole.
5: Sopivan jauhoinen mukula. Tähän luokkaan kuuluvat mukulat voivat olla kahta eri tyyppiä:
 • Herkästi pintaosastaan rikkikiehuvat mukulat. Mukulan pinta jopa 1/2 sentin syvyyteen saattaa olla murentuva ja vaikuttaa jauhoiselta. Mukulan sisäosa saattaa kuitenkin olla täysin kiinteä
 • Jonkin verran perunan pinnan alapuolella kulkeva johtosolukko, jonka tärkkelyspitoisuus on perunan solukoista korkein, näyttää paikoin jauhoiselta, muuta solukkoa vaaleammalta. Mallossa paikoin muutoinkin jauhoisia kohtia.
7: Jauhoinen mukula. Tässäkin voi erottaa edellisen luokan tavoin kaksi tyyppiä.
 • Herkästi rikkikiehuva tyyppi, jossa malto on keittynyt suurimmaksi osaksi löysän mureaksi.
 • Aidosti jauhoinen tyyppi, jossa koko johtosolukon seutu on ympäri mukulan jauhoinen ja samoin sen sisäpuolinen osa suureksi osaksi.
9: Täysin hajonnut mukula. Tähän luokkaan menevät keitettäessä täysin hajonneet mukulat.
 • Seuraavaksi suoritetaan makutesti. Testin tarkoituksena on erottaa pahanmakuiset erät "normaaliperunoista". Testiluokkia on näin ollen vain kaksi: pahanmakuinen - ok.
 • Rikkikiehumisen ja jauhoisuuden testeissä luokkiin jaotellusta mukuloista lasketaan painotettu keskiarvo seuraavaan esimerkin mukaisesti:
Luokka Lukumäärä Luokka*Lukumäärä
1 0 0
3 3 9
5 2 10
7 4 28
9 1 9
Summa 10 56  
Painotettu keskiarvo 5,6 =Summa(Luokka*Lukumäärä)/Summa(Lukumäärä)
 • Erän väri määritetään jauhoisuuden painotetun keskiarvon lukeman perusteella. Apuna voidaan käyttää myös lajiketaulukkoa, jossa on esitetty lajikkeiden keskimääräiset tärkkelyspitoisuudet Suomen olosuhteissa ja mihin lajike tyypillisesti asettuu väriskaalalla. Oikea tulos saavutetaan kuitenkin vain testaamalla yksittäisiä eriä keittokokeella.
Väri Vihreä Keltainen Punainen
Jauhoisuusden painotettu keskiarvo 2,5-4,0 4,0-6,0 6,0-7,5
 • Erät, joiden jauhoisuus jää alle 2,5:n eivät sovellu vetisyytensä vuoksi ruokaperunaksi. Niissä on yli 30 % vetisiä mukuloita (luokkaa 1 jauhoisuustestissä)
 • Erät, joiden jauhoisuus nousee yli 7,5:n ovat liian voimakkaasti rikkikiehuvia. Niissä on  yli 30 % täysin hajonneita mukuloita. Niitäkin voidaan kuitenkin käyttää ruokaperunaksi, kunhan pakkaaminen siirretään kevättalveen, jolloin rikkikiehuminen on vähentynyt.
 • Lopuksi voidaan määrittää jälkitummuminen havainnoimalla kahden tunnin säilytyksen jälkeen halkaisupinnan sinistymisen määrä (9= sinistymätön; 1=voimakkaasti sinistynyt)
 • Erän raakatummuminen määritetään halkaisemalla  viisi satunnaisesti valittua raakaa mukulaa ja arvioimalla halkaisupinnan ruskettuminen 15 minuutin kuluttua (9=täysin värjäytymätön; 1=voimakkaasti ruskettunut).