Paavon Perunasivu

IDOLE

LAJIKEKUVAUS

JALOSTAJA Wolf & Wolf. Lajike kuuluu nykyään Agricolle.
EDUSTUS Kesko Oyj
ALKUPERÄ Idole on peräisin risteytyksestä Edzina x CH 68117-18.
KASVUAIKA Idole on talviperunalajike. Sen tuleentuminen on suhteellisen hidasta.
KASVUTAPA Varsisto on keskikorkea, aika hyvin peittävä.
SATOISUUS Idole on hyvin satoisa lajike. Se antaa suhteellisen hyvän sadon myöskin kuivissa oloissa. Satoisuus on hyvä tiheään istutettaessa ja voimakkaan varsiston ansiosta satoero useimpiin muihin lajikkeisiin vain kasvaa istutusvälin kasvaessa. 
MUKULA Pyöreänsoikea ja matalasilmäinen. Mukulan kuori on hyvin kirkas ja vaalea; ulkonäkö on myyvä. Kuori on ohut ja kuoren muodostus jää ilman erikoistoimenpiteitä usein keskeneräiseksi. Mukulan sisäinen laatu on hyvä. Maltovikoja tai onttoutta esiintyy hyvin harvoin. Mukulakoko on iso. Tärkkelyspitoisuus on Bintjen luokkaa.
KEITTOLAATU Idolella on melko hyvä kestävyys raaka- ja keittotummumista vastaan. Se on keittotyypiltään sopivan jauhoinen lajike (keltainen väri), mutta saattaa syyspuolella, varsinkin kuorittuna keitettäessä, kiehua rikki.
TAUDINKESTÄVYYS Idolen varsiston rutonkestävyys on osoittautunut erinomaiseksi. Toisaalta se on suhteellisen herkkä mukularutolle. Myöskin ruvenkestävyys on melko hyvä . Idole on kohtalaisen arka Y-virukselle, mutta kestävimpiä lajikkeita maltokaarivirusta vastaan. Fusarium-sienen aiheuttamaa kuivamätää on havaittu joissakin erissä, joiden siemenkanta ei ole ollut kunnollista.
VILJELY- JA KÄYTTÖSUOSITUS Idole soveltuu ruokaperunakäytön lisäksi myös einestuotannon raaka-aineeksi ja ranskanperunaksi.
SIEMENTUOTANTO Idole soveltuu viljelyyn vyöhykkeille I-IV.

VILJELYTEKNIIKKA

MAALAJI

Idolen viljely onnistuu kaikilla perunalle soveltuvilla mailla.

SIEMEN

Keväällä 1999 myytävä siemen on Siemenperunakeskuksen tuottamaa. Se on polveutumiseltaan Perussiemen-1 tasoa. Uuden siemenkannan pitäisi estää kokonaan Idolen sairastumisen Fusarium-kuivamään, jota joissakin vanhemmissa erissä on todettu.

IDÄTYS

Suhteellisen myöhäisenä lajikkeena Idole hyötyy normaalia enemmän idätyksestä ja vaatii hieman normaalia pidemmän idätysajan.

Valo rajoittaa idun pituuskasvua. Valoidätyksellä idusta kehittyy vihreä ja sitkeä valoitu, joka kestää rikkoontumatta koneellisen istutuksen. Lämpö säätelee itämisnopeutta.

15 asteen lämmössä Idolen idätysaika on noin 21 vuorokautta. Idätysaikaa voidaan lyhentää antamalla siemenelle lämpösykäys korkeammassa lämpötilassa idätyksen alussa. Siementen ei tarvitse olla vielä siinä vaiheessa välttämättä valossa.

LANNOITUS

Perunan typpilannoitustarve riippuu maalajin multavuudesta, vaihdellen välillä 50 kg/ha (rm, erm) - 70 kg/ha (vm, m).Eteläisimmässä osassa maata näitä lukuja voi korottaa noin 10 kg/ha.

Hyvin satoisana lajikkeena Idole pystyy tuottamaan riittävän kokonaissadon normaalia pienemmällä typpimäärällä (10-20 kg/ha normaalia vähemmän). Typpilannoituksen pienentäminen jouduttaa tuleentumista, jolloin myöskin kuori ehtii kiinnittyä paremmin.

ISTUTUS

Idolen mukulakokoa täytyy rajoittaa varsinkin ruoka- ja siemenperunan tuotannossa poikkeuksellisen tiheällä istutuksella. Sopiva istutusetäisyys on 18-20 cm. Näin tiheällä istutuksella myöskin saavutetaan samalla erittäin suuri hehtaarisato. Myöskin sadon laatu paranee ratkaisevasti istutusta tihennettäessä.

Idole muodostaa mukulapesän suhteellisen pintaan ja isot perunat työntyvät herkästi ulos penkistä. Vihertymisen estämiseksi istutussyvyyden tulisi olla normaalia suurempi. Riittävän kookkaan penkin aikaansaamiseksi 80 sentin riviväli on erityisen suositeltavaa Idolen viljelyssä.

Koska Idole ei ilmeisesti ole erityisen arka perunaseitille, sen voi istuttaa suhteellisen aikaisin, mistä on etua tuleentumiselle ja kuorenmuodostukselle loppukesästä.

SADETUS

Sadettaminen on yksi kaikkein tuottoisimmista panostuksista, mitä perunalle yleensä kannattaa tehdä.

Aikainen sadetuksen aloitus lisää mukulamäärää ja aikaistaa tuleentumista. Tämä on erityisen edullista isoja mukuloita tuottavalle ja hieman myöhään tuleentuvalle Idolelle. Sadetus tulisi aloittaa juhannusta edeltävällä viikolla.

Suhteellisen tiheä sadetus pienehköin kerta-annoksin antaa parhaan tuloksen ja torjuu myöskin tehokkaimmin perunaruven. Noin 25 millimetrin kertasadetusta käytettäessä läpäisevät maat tulisi sadettaa viikon välein. Hyvin vettä pidättävillä lohkoilla sadetuskertojen väli voi olla 10 päivää. 4-5 millin sade siirtää seuraavaa sadetuskertaa päivällä eteenpäin.

RUTON

TORJUNTA

Idolella on erinomainen kestävyys lehtiruttoa vastaan. Koska lajike kuitenkin on ilmeisesti aika arka mukularutolle, tulee ruttoruiskutusten olla riittäviä.

Ensimmäinen ruiskutus suoritetaan ennen varsiston sulkeutumista, jolloin myöskin alalehdet saadaan suojattua.

NOSTO

Idolen kuori on ohuehko ja kuoren kiinnittyminen ja vahvistuminen on hidasta. Siksi perunan nostot olisi paras alkaa jollakin muulla lajikkeella ja varrota Idolen kanssa hieman myöhempään.

Jos ruttoa ilmestyy ruiskutuksista huolimatta edes vähänkin Idolen lehtiin ennen nostoja, varsisto tulisi hävittää kemiallisesti (murskaus + Reglone) noin viikkoa ennen noston aloittamista. Muutoin lehdissä oleva ruttosaastunta saattaa tartuttaa nostokoneessa mukulat ja aiheuttaa rutto-ongelmia varastoidussa sadossa.

Jos kuorta on tarpeen vahvistaa, tulee varsiston hävityksen ja noston välisen ajan olla vähintään kaksi viikkoa.

VARASTOINTI

Varastoon tuotu peruna tuuletetaan kuivaksi muutamassa päivässä suhteellisen suurilla ilmamäärillä (80-100 m3 ilmaa perunatonnia kohti tunnissa). Sen jälkeen tuuletus pudotetaan minimiin turhien haihtumistappioiden estämiseksi.

Kolhujen nopean korkkiutumisen edistämiseksi perunoita lämpökäsitellään kuivatuksen jälkeen. Varsinkin kuivamädän etenemisen pysäyttämisessä lämpökäsittely on ratkaisevassa asemassa. Noin kaksi viikkoa 15 asteessa on riittävä aika..

Ulkoilman viilennyttyä riittävästi varaston lämpötila pudotetaan 3,5-4,0 asteeseen. Lämpötila pyritään pitämään tasaisena tuulettamalla varastoa tarvittaessa.