Paavon Perunasivu

Perunan tärkkelyksen mittaaminen Potato Hydrometer -tärkkelysmittarilla

Laitteen kokoaminen

Laite koostuu metallikorista ja kellukkeella varustetusta varsiosasta, jonka sisällä on paperinen mitta-asteikko. Korin ripustuskoukku kierretään kellukkeen alla olevaan reikään. Varsioasan päässä oleva korkki täytyy pitää paikallaan mittauksia suoritettaessa. Lisäksi laitteeseen kuuluu metallisauva, jota käytetään kalibroinnin suorittamisessa.

Tärkkelyksen mittaukseen tarvitaan riittävän suuri, syvä vesiastia, minimisyvyys vähintään korin ja varsiosan kokonaispituus. Mittauksissa käytetään mahdollisimman tarkkaan 10-asteista vettä. Hanki 0,1 asteen tarkkuudella näyttävä lämpömittari.
Kalibrointi

Ennen tärkkelysmittausten aloittamista laite täytyy kalibroida.

Kalibrointi suoritetaan siten, että laite upotetaan veteen metallisauva korissa ja varsiosan muoviputken sisällä olevaa paperia siirretään pystysuunnassa, kunnes paperissa olevan asteikon lukema 1.070 sattuu tarkasti veden pinnan tasalle. Jos putken "vara" ei riitä, putken sisällä olevien muovipalasten määrää vähennetään.

 
Ominaispainon mittaaminen

Pese perunat puhtaiksi ennen mittausta

Aseta tyhjään koriin tarkalleen 3660 g kosteita perunoita. Jos käytät kuivia perunoita, määrä on 1 % pienempi, eli 3632 g.

Punnitusta varten tarvitset tarkan vaakan. Punnitus onnistuu helpoimmin, jos käytössä on taarattava vaaka, joka ensin taarataan tyhjän korin kanssa.

Tarkan perunamäärän saavuttamiseksi viimeistä perunasta voi joutua veistämään paloja.
Kori on melko harva, ilmeisesti tehty isoja amerikkalaisia perunoita varten. Asettele siksi isoimpia mukuloita korin reunoille, jotta pienemmät eivät vierähdä raoista saavin pohjalle upotettaessa koria veteen. Käytä vain terveen näköisiä perunoita. Esimerkiksi ruttoisuus pudottaa tärkkelyspitoisuutta. Halkaise isoimmat mukulat, jos epäilet niiden olevan onttoja keskeltä.
Ripusta kori perunoineen koukkuun ja upota laite veteen.
Heilumisen tasaannuttua lue vedenpinnan tasalla oleva ominaispainolukema samalta asteikolta, jota käytit kalibroinnissa. Varressa olevasta toisesta asteikosta ei tarvitse välittää. Se kertoo suoraa erän kuiva-ainepitoisuuden, mutta me haluamme tietää ominaispainoa vastaavan tärkkelyspitoisuuden.
Ominaispainon muuntaminen tärkkelyspitoisuudeksi

Katso ominaispainolukemaa vastaava tärkkelyspitoisuus liitteenä olevasta taulukosta. Ominaispainoasteikon lukemat muuntuvat tärkkelyspitoisuuksiksi siten, että ominaispainon muuttuessa yhden tuhannesosan (kahden viivan väli), tärkkelyspitoisuus muuttuu yleensä 0,2 %-yksikköä, joidenkin välien kohdalla 0,3 %-yksikköä.

Huom!

Muista, että jokaista perunaerää kohti täytyy tehdä useita erillisiä mittauksia erän eri osista ja erän luotettava keskitärkkelys saadaan näiden mittausten keskiarvona.