Ruokaperunan laadunmääritys

Perunan viat (here in English)

 

Märkämätä
Märkämätää varastoidussa perunassa aiheuttavat jo pellossa tyvimätää aiheuttava Pectobacterium atrosepticum -bakteeri ja pelkästään varastoinnin aikana satoa mädättävä Pectobacterium carotovorum. Lämpiminä kesinä myös Diceya-suvun bakteerit voivat aiheuttaa runsasta mätänemistä jo pellossa. Bakteerit pääsevät mukulaan joko maavarren, kolhujen tai auenneiden korkkihuokosten kautta.

Märkämätäinen mukula on laadultaan viallinen.

Mukularutto
Perunaruton itiöt löytävät tiensä mukulan pinnalle jo penkissä tai vasta nostossa, mutta mätäneminen lähtee useimmiten käyntiin vasta varastossa. Ruttoisia mukuloita on usein vaikea havaita perunan lajittelussa.

Ruton vioittama mukula on aina laadultaan viallinen.

Kuivamätä (kuoppalaho ja kurttulaho)
Phoma
- ja Fusarium -sienten aiheuttama kuivamätä (kuoppalaho ja kurttulaho) lähtee aina liikkeelle kolhusta (oikealla Phoma-vioitusta)Hyvin lievää vioittumaa on melko vaikeaa erottaa korkkiutuneesta kolhusta.

Kuivamätäinen mukula on aina laadultaan viallinen.

Rengasmätä
Rengasmätää löytyy nykyään perunoista hyvin harvoin. Sitä ei tule sotkea johtosolukon värjäytymiseen: rengasmätäisen mukulan johtosolukosta pursuaa mukulaa puristettaessa bakteereja ja mädäntynyttä solukkoa.

Rengasmätäinen mukula on aina laadultaan viallinen.

Sydänmätä
S
ydänmätää aiheuttavat maalevintäiset Pythium-lajit. Sydämätäisen mukulan keskusta on aluksi harmaa ja selvän mustan kerroksen rajaama. Myöhemmin vioittunut solukko kuolee ja mukulan keskus muuttuu vetiseksi. Lopulta mukula onttoutuu. Vioitus näkyy useimmiten vain halkaistusta mukulasta.

Sydänmätäinen mukula on aina laadultaan viallinen.

Punamätä
Perunaruton sukuinen punamätä (Phytophthora erytroseptica) voi vioittaa perunaa pellossa märissä olosuhteissa. Taudin tartuttama perunan malto punertuu noin 15 minuutissa halkaisun jälkeen.

Punamätäinen peruna on aina laadultaan viallinen. 

Maltokaariviroosi (moptop)
Maltokaariviroosi on yksi harvoista virustaudeista, jonka aiheuttama vioitus näkyy mukuloissa. Lievänä vioitus saattaa muistuttaa epämääräistä maltovikaa, mutta usein se muodostaa solukkoon tunnusomaisia kaaria, jotka voivat kuultaa myös perunan pinnnan läpi.

Maltokaariviroottinen mukula on aina viallinen.

Perunaseitin aiheuttamat kuopat (1)
Varsinkin perunan itupäässä voi olla perunaseitin (Rhizoctonia solani) aiheuttamia kuoppia. Kuoppien pohjassa on usein myös seittisienen aiheuttamaa ns. kourirosoa. Voi rinnastaa epämuotoisuuteen:

Peruna on viallinen, jos epämuotoisuus on merkittävää tai heikentää oleellisesti kuorimista (alin rivi).

Perunaseitin aiheuttamat kuopat (2)
Seittisieni (Rhizoctonia solani) voi joskus päästä mukulan pinnan läpi avonaisten korkkihuokosten kautta ja aiheuttaa samantapaisia koloja kuin sepän toukat. Viotusta kutsutaan sen englanninkielisellä nimellä dry coreksi.

Dry core katsotaan viaksi, jos vioitus ulottuu >4 mm:n syvyyteen.

Sepän toukan vioitus
Perunassa voi olla sepän toukkien aiheuttamia koloja tai syviä reikiä. Toukat vioittavat perunoita varsinkin silloin, kun perunaa viljellään viljelykierrossa heti nurmen jälkeen, tai usein ojanpientareen lähellä olevissa penkeissä. 

Peruna on viallinen, jos reiät ulottuvat yli 4 mm:n syvyyteen.

Etanavioitus
 

Peruna on viallinen, jos reiät ulottuvat yli 4 mm:n syvyyteen.

Rupisuus
Streptomyces
-bakteerien aiheuttaman tavallisen perunaruven ja verkkoruven lisäksi rupimaista vioitusta on myös Spongosopora-sienen aiheuttama kuorirokko ja perunaseitin (R. solani) aiheuttama kuoriroso

Peruna on viallinen, jos rupi kattaa yli 25 % mukulan pinnasta tai se ulottuu yli 2 mm:n syvyyteen (ei sovelleta varhaisperunaan)

Vihertymä
Peruna vihertyy, kun se joutuu valolle alttiiksi joko pellossa, varastossa, kaupassa tai kuluttajan kotona. Vihertyminen sinänsä on harmitonta, mutta se on samalla merkki siitä, että mukulassa voi olla kohonnut glykoalkaloidipitoisuus (solaniinipitoisuus). Solaniini puolestaan on korkeana pitoisuutena terveydelle haitallista.

Mukula katsotaan vihertyneeksi, jos vihertymä kattaa yli 1/8 mukulan pinnasta tai se ei lähde pois normaalilla kuorinnalla.

Kolhu
Peruna kolhiintuu sekä nostossa että lajittelussa.

Mukula on viallinen, jos kolhu ulottuu yli 4 mm:n syvyyteen.

Mustelma
Talvilajittelussa syntyvät mekaaniset vioitukset ovat usein mustelmia, jotka paljastuvat vasta perunaa kuorittaessa. Mustelma muodostuu, kun perunan kuorikerroksen alla oleva solukko joustaa ja vaurioituu iskusta ilman, että perunan pintaan tulee näkyvää vauriota.

Mukula on viallinen, jos mustelma ulottuu yli 5 mm:n syvyyteen. Ei sovelleta varhaisperunaan.

Kasvuhakeama
Kasvuhalkeamia muodostuu arkoihin lajikkeisiin kasvukauden aikana epätasaisten kosteusolojen seurauksena. Perunaseitti  (Rhizoctonia solani) voi vielä pahentaa tuhoa.  

Mukula lasketaan vialliseksi, jos kasvuhalkeama ulottuu yli 4 mm:n syvyyteen.

Epämuotoisuus
Mukulat kasvavat epämuotoisiksi epäsuotuisien kasvuolojen seurauksena (vaihtelevat kosteus- ja lämpöolot, kova maaperä). Lisäksi perunaseitti (Rhizoctonia solani) on merkittävä epämuotoisuuden aiheuttaja.

Peruna on viallinen, jos epämuotoisuus on silmävaraisesti havainnoituna merkittävää.

Onttous
Arkuus onttoudelle on lajikeominaisuus. Peruna kasvaa ontoksi epätasaisten kosteusolojen tai perunaseitin (Rhizoctonia solani) vioituksen seurauksena. Isot mukulat kasvavat herkimmin ontoiksi. 

Ontto mukula on aina viallinen.

Maltovika
Maltovika ovat mukulan mallossa hajallaan esiintyvää ruskettumaa. Usein sitä esiintyy johtosolukon alla olevassa solukossa ja perunan itupään puolella. Maltovikaa esiintyy usein silloin, kun peruna kärsii nopean kasvun vaiheessa kalsiumin ja/tai veden puutteesta. Alttius maltovioille on luultavasti myös lajikeominaisuus.

Maltovikainen mukula on aina viallinen. 

Mustasydämisyys
Perunan solukko kuolee nopeasti ja mustuu solunhengitykselle tärkeän hapen puutteessa. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, kun peruna makaa pitkään märässä maassa, sen lämpötila nousee joksikin aikaa yli 30 asteeseen tai se pakataan täysin tiiviiseen muovipussiin.

Mustasydäminen mukula on aina viallinen.

Paleltuma
Paleltuma näkyy halkaistussa perunassa harmaina alueina solukossa, usein johtosolukon seuduilla. Paleltunut peruna maistuu makealta. Märkämätäbakteerit mädättävät usein paleltuneen perunan kokonaan. 

Paleltunut peruna on aina laadultaan kelpaamaton.

Itäneet
Peruna itää, kun sitä säilytetään pitkään liian lämpimässä (> 4 °C). Itäminen ei kuitenkaan yleensä ala ennen kuin marras-joulukuussa.

Mukula katsotaan vialliseksi, jos itu on yli 3 mm pitkä. Varhaisperunan tulee kuitenkin olla kokonaan idutonta.

Harmaahilse
Harmaahilse on Helminthosporium solani -sienen aiheuttama lievä pintavioitus, jota ei katsota laatuviaksi.Se kuitenkin heikentää perunan ulkonäköä, varsinkin kevättalvella. Se myös lisää haihduntatappioita varastoinnin aikana ja lajittelutappioita kauppakunnostuksen yhtyeydessä.
Seittirupi
Seittirupi on perunaseitin (Rhizoctonia solani) mustia rihmastopahkoja, joiden avulla sieni talvehtii. Pahkat ovat hyvin löysästi kiinni perunan pinnassa ja irtoavat jo voimakkaalla harjauksella. Seittirupista siementä ei tulisi käyttää siemenperunana, mutta ruokaperunassa se on vain lievä ulkonäköhaitta. 

UNECE-standardin mukaan seittirupi ei ole ruokaperunan laatuvika.