Ruokaperunan laadunmääritys

 

Perunan UNECE-laatustandardin mukaiset laatuvaatimukset.

 

MMM:n asetus 264/2012 tuli voimaan 1.7.2012. Sillä kumottiin mm. kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ruokaperunan kaupan pitämisestä (690/2006) ja saatettiin voimaan Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (YK/ECE=UNECE) sopimat kansainväliset laatuvaatimukset vuodelta 2011 (FFV-52)

 

UNECE-laatustandardin mukaisen myytävän ruokaperunan tulee olla elintarvikekelpoista eli täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset (minimum requirements):

 • lajikkeelle luontainen ulkonäkö

 • eheää

 • tervettä

 • käytännöllisesti katsoen puhdasta

 • kiinteää

 • riittävän kuivaa

 • ei sisällä vierasta makua tai hajua

 • mukulalla tulee olla kiinteä, koko mukulan kattava kuori (ei sovelleta varhaisperunalle)

 • vapaata sisäisistä ja ulkoisita laatuvioista, joita ovat mm.

  • kuumuuden aiheuttama ruskolaikku

  • halkeamat (sis. myös kasvuhalkeamat), haavat, ruhjeet ja pinnan karheus, jos niiden syvyys on >4 mm

  • vihertymät; alle 1/8 mukulan pintaa kattava laikku, joka poistuu normaalilla kuorinnalla, sallitaan

  • voimakas epämuotoisuus

  • mustelma, jonka syvyys on >5 mm (ei sovelleta varhaisperunalle)

  •  mallon ruskolaikut, onttous, mustasydämisyys ja muut maltoviat

  • syvärupi tai syvä kuorirokko, jonka syvyys on >2 mm (ei sovelleta varhaisperunalle)

  • pintarupi, joka kattaa >25 % mukulan pinnasta

  • paleltumat

 • perunan ei saa olla itänyttä (idun pituus ei >3 mm) (varhaisperunan oltava idotonta)

 • minimiseulakoko soikeille 30 mm, pyöreille 35 mm

 • maksimiseukakoko soikeille 75 mm, pyöreille 80 mm

 • korkeintaan 5 kg:n pakkauksissa mukuloiden kokoero ei saa olla >30 mm

Mukuloita, jotka eivät täytä laadultaan minimivaatimuksia, saa erässä olla korkeintaan 6 %. Märkä- tai kuivamätäisiä mukuloita saa kuitenkin olla yhteensä korkeintaan 1 %.

 

Ruokaperunassa saa olla korkeintaan 2 % jätettä, josta korkeintaan 1 % mukuloihin kiinnittynttä maata.

 

Sallitusta tai ilmoitetusta koosta poikkeavia saa olla yhteensä enintään 10 %.

 

Poikkeavaa lajiketta saa olla enintään 2 %.

 

Perunaa koskevat samat pakkausmerkintävaatimukset kuin muitakin elintarvikkeita. Yleisten pakkausmerkintävaatimusten lisäksi pakatusta ruokaperunasta on ilmoitettava:
- lajike
- pakkauspäivämäärä ja säilytysohje tai vähimmäissäilyvyysaika.
 

Irtomyynnissä on ilmoitettava perunan lajike.

 

Varhaisperunaa erikseen koskevaa:

 • Kuoren osittainen puuttuminen ei ole laatuvika

 • Ituja ei saa olla lainkaan

 • Minimikoko 28x28 mm:n seula

 • Minimivaatimukset täyttämättömiä mukuloita saa olla enintään 4 %

 • Vain 1 % jätettä (maata yms.) sallittu

 

Linkkejä:

 

UNECE perunastandardi

 

UNECE perunastandardi (engl.)

 

Perunastandardin tulkintaohje (engl.)